22

08/17

Ülduudised

Esimesel poolaastal tasus haigekassa tervishoiuteenuste eest 410,5 miljonit eurot, mis on ligi 27 miljonit eurot enam kui möödunud aasta samal perioodil. Ravimeid hüvitasime62 miljoni euro eest ning ajutisi töövõimetushüvitisi maksime78 miljonit eurot.

2017. aasta esimesel poolaastal rahastasime perearstiabi kokku 55,6 miljoni euro eest, mis on ligi 5 miljonit eurot enam kui aasta varem. Perearsti juures käis 838 tuhat inimest. Perearstid tegid 12% rohkem uuringuid kui eelmisel aastal. Perearsti ja eriarsti vahelist suhtlust oluliselt lihtsustavat e-konsultatsiooni teenust on aasta algusest võimalik kasutada 16 erialal. Aasta esimesel poolaastal tasus haigekassa ligi 6000 e-konsultatsiooni eest, mida on ligi neli korda rohkem kui eelmise aasta samal perioodil. Inimesed helistasid perearsti nõuandeliinile 1220 esimesel poolaastal 133 tuhat korda, mida on ligi kümnendik rohkem kui eelmisel aastal samal perioodil.

Eriarstiabi kasutas esimesel poolaastal 590 tuhat kindlustatut, kes käisid kokku kahel miljonil arstivisiidil, ning viibisid 618 tuhat päeva haiglaravil, sealjuures viibis iga patsient haiglas keskmiselt 6,2 päeva. Arstid tegid 76 tuhat operatsiooni. Kokku tasusime eriarstiabi eest 312 miljonit eurot. Esimesel poolaastal hüvitasime ülikalleid ravijuhte 4,1 miljonit euro eest. Ülikalli ravijuhu maksumus on üle 65 tuhande euro.

Inimesed ostsid apteekidest ravimeid kokku 4,1 miljoni retsepti alusel ning iga soodusretsepti eest tasus haigekassa keskmiselt ligikaudu 15 eurot. Soodusretsepte kasutas 706 tuhat inimest, soodusravimeid hüvitasime 61,8 miljoni euro eest.

Õendusabiteenuste eest tasusime esimesel poolaastal 16 miljonit eurot, mis on ligi miljoni võrra enam kui eelmisel aastal. 7100 patsienti sai sel perioodil õendusabi teenust haiglas ning 5600 patsienti kodus..

Laste hambaravi, ortodonia ja täiskasvanute vältimatu hambaravi teenuste eest tasus haigekassa esimesel poolaastal ligi 13 miljonit eurot. Kokku kuulub 2017. aastal laste hambaravi sihtrühma üle 237 tuhande lapse vanuses 3-19 aastat, kellest üle 98 tuhande lapse on esimesel poolaastal käinud hambaarsti juures ravil või ennetavas kontrollis. Ortodontia teenust sai14 tuhat last. Vältimatut hambaravi sai9200 inimest.

Meditsiiniseadmeid hüvitasime esimesel poolaastal ligi 50 tuhandele kindlustatule 4,6 miljoni euro eest. Kõige suurema osakaalu meditsiiniseadmete hüvitistest moodustavad suhkrutõvega inimeste toimetulekut toetavad vahendid. Kõige enam (üle 14%) on kasvanud unehäirete ravis kasutatavate seadmete hüvitamine.

Välisravi eest tasus haigekassa esimesel poolaastal 5,1 miljoni eurot, sealjuures suunati välisriiki plaanilisele ravile arsti soovitusel 113 patsienti, kellest 61 olid lapsed. Välisravi hüvitamine on kasvanud ligi 1,5 miljoni euro võrra. Tasusime Euroopa ravikindlustuskaardi alusel välisriigis saadud arstiabi eest  välisriigi raviasutustele 3,5 miljonit eurot. Sealjuures tegime 27 tuhande euro eest tagasimakseid otse kindlustatutele, kellel ei olnud välisriigis viibides kaasas Euroopa ravikindlustuskaarti, mistõttu neil tuli arstiabi eest kohapeal ise tasuda.

2017. aasta esimesel poolaastal maksime ajutise töövõimetuse hüvitisi 78,2 miljoni euro ulatuses, mis on 5,4 miljonit eurot rohkem kui eelmise aasta samal perioodil. Kokku hüvitasime 3,3 miljonit töövõimetuspäeva, tasudes ühe päeva eest keskmiselt 23,6 eurot. Haiguslehtede arvu kasvu põhjustas peamiselt jaanuaris, mais ja juunis suurenenud haigestumiste arv.

Eelmise aasta esimese poolaastaga võrreldes on arstiabi rahastamine enim kasvanud eriarstiabis, mille eelarve on suurenenud 7% ehk ligi 20 miljoni euro võrra. Suurenenud on ka õendusabi (6%), perearstiabi (10%) ning hambaravi (5%) rahastamine.

Eriarsti vastuvõtule pääses lubatud ooteajal 73% inimestest, sealjuures  on kõige enam ravijärjekorra maksimumpikkuse piires toimuvaid vastuvõtte maakonnahaiglates (87%). Keskhaiglates pääseb lubatud ooteajaga arsti vastuvõtule 73% kindlustatutest ning piirkondlikes haiglates 61%.

Aruande täisversiooni saab lugeda siit.

Lisainfo:

Katrin Romanenkov
Tervishoiu- ja kommunikatsiooniosakonna juhataja
6208439