Kehtivad lepingud alates 01.01.2016

● Leping
● Lisa 1 - Üldarstiabi rahastamise lepingu üldtingimused
● Lisa 2 - Üldarstiabi rahastamise lepingu lisatingimused 
● Lisa 3 - Perearsti teenuste kvartaalne rahaline arvestus perearsti nimistule
● Lisa 3A - Perearsti teenuste kvartaalne rahaline koondarvestus
● Lisa 3B - Perearsti haigusi ennetava ja krooniliste haigete jälgimise tulemusliku töö ja erialase lisapädevuse eest makstavate lisatasude rahaline arvestus
● Lisa 3C -Tööajavälise ületunnitöö rahaline arvestus
● Lisa 3D - Koolitervushoiuteenuste rahaline arvestus
● Lisa 4 - Haigusi ennetava ja krooniliste haigete jälgimise tulemusliku töö ja erialase lisapädevuse eest makstavate lisatasude rakendusjuhis
   - eesti keeles
   - vene keeles
Lisa 5 - Loetelu perearsti koosseisu kuuluvatest kinnitatud nimistuga perearstidest  
● Lisa 6 - Tervishoiuteenuse osutamine teises Euroopa Liidu liikmesriigis kindlustatud isikutele 
● Lisa 7 - Andmevahetus haigekassa ja perearsti vahel
● Lisa 8 - Pearahasiseste tegevuste koodid
● Lisa 9 - Raviarvete andmete elektroonilise edastamise juhend
● Lisa 10 - Raviarvete elektroonilise saadetise formaat
● Lisa 11 pdfdoc - Teise pereõe taotluse vorm
● Lisa 12 pdfdoc - Taotlus tööajavälise ületunnitöö rahastamiseks
● Lisa 13Koolitervishoiuteenuse rahastamise tingimused
● Lisa 14Koolitervishoiuteenuse osutamise koolid ja õpilaste arv 
Lisa 15Koolitervishoiuteenuse pearahasiseste tegevuste koodid hariduslike erivajadusega õpilaste koolides
Lisa 16 Koolitervishoiuteenuse aruanne 
● Lisa 17 Koolitervishoiuteenuse aruande täitmise juhend
● Lisa 18Kvaliteedijuhtimissüsteemi rakendamine
Lepingute arhiiv