• Võtame tööle tähtajaliselt (ajutiselt äraoleva töötaja asendajana) peaspetsialsti ravikindlustushüvitiste osakonda esmatasandi paketi arenduse talitusse. Ravikindlustushüvitiste osakonna peaspetsialistil on unikaalne võimalus osaleda ravikindlustuse esmatasandi paketi arendamise projektides nagu riskipatsientide ravijuhtimine esmatasandil (koostöös välisekspertidega), perearsti kvaliteedisüsteemi arendamine ja e-konsultatsiooni teenuse arendamine. Peaspetsialisti ülesanneteks on ka esmatasandi tervishoiuteenuste (perearstiabi, koolitervishoiu, õendusabi, perearsti nõuandetelefoni) kasutamise analüüs, hinnakujundus ning selle arendamises osalemine.

Tutvu töökuulutusega lähemalt siin. Kandideerida saab ka CV keskuse kaudu.

  • Võtame tööle lepingute haldamise peaspetsialistil partnerihalduse osakonda, kellel on oluline roll haigekassa ravi rahastamise lepingute tingimuste väljatöötamisel ja kaasajastamisel ning partnerihaldussüsteemi rakendamisel ja arendamisel. Peaspetsialisti ülesanneteks on ka lepingute planeerimise protsessis osalemine, partneritepoolsete muudatusettepanekute menetlemine, tervishoiuteenuste (eriarstiabi, õendusabi, hambaravi) kasutamise analüüside teostamine ning suhtlemine partneritega ja tagasiside andmine erialaseltsidele, erinevatele ametiasutustele ja väliskonsultantidele.

Tutvu töökuulutusega lähemalt siin. Kandideerida saab ka CV keskuse kaudu.

Vaata ka mida räägivad kolleegidest ja organisatsioonist Eesti Haigekassa töötajad