Inimesel on õigus nimetatud hüvitisele, kui suurenenud vajadus hambaraviteenuse saamiseks on tekkinud järgmiste tervishoiuteenuste osutamise tagajärjel:

1) pea-kaela piirkonna kasvajate kirurgiline ja kiiritusravi;

2) huule-, alveolaarjätke- ja suulaelõhe ning teiste anomaaliate kirurgiline ravi;

3) näo koljuluude traumade kirurgiline ravi;

4) protseduur (endoskoopia, anesteesia ja muu), mille käigus on tekkinud trauma;

5) kudede ja elundite siirdamine või siirdamiseks ettevalmistamine;

6) pea-kaela piirkonna ulatuslike põletike (abstsess, flegmoon) haiglaravi.