Vali soodustuse määr:
Patsient tasub: Haigekassa hüvitab: Ravimi hind: Piirhind
18 €
Omaosalus
1,27 €
Ravimi hinna arvutamine 100% soodustusega


Patsient tasub omaosaluse 1,27 eurot ja piirhinda või hinnakokkuleppehinda ületava summa.
Haigekassa hüvitab piirhinna või hinnakokkuleppehinna ja patsiendi omaosaluse vahe 100%.

maksab Haigekassa
maksab patsient
Loe edasi:

Toimeainepõhine retsept 


Sotsiaalministeeriumi lehelt leiate info:
● Soodusravimite loetelu kohta, mis muutub neli korda aastas. Loetelus on patsiendile soodustusega Eestis kehtivat müügiluba omavad ravimid.  
● Ravimite piirhindade kohta, mis kehtestatakse ravimitele juhul, kui soodusravimite loetelus on mitu sarnast sama toimeaine ja manustamisviisiga ravimid.
● Hinnakokkulepete kohta, mis sõlmitakse ravimite hindade tõusu vältimiseks.
● Tabeli ravimite loetelust, piirhindadest, hinnakokkulepetest

Vaata informatsiooni kõkide oma retseptide soodustuse kohta  riigiportaalis: eesti.ee ->  Avaleht -> E-teenused -> Kodanikule -> Tervis ja tervisekaitse -> Retseptid