Ravi rahastamise lepingud 2016

Lepingutele, mis on jõustunud pärast 01.01.2014

● Lisa 1 - ravi rahastamise lepingu üldtingimused
● Lisa 2 - ravi rahastamise lepingu lisatingimused eriarstiabis, hambaravis ja õendusabis (UUS)
● Lisa 7 - Kokkuleppehindade rakendamine, teenuse osutamise kohad ja ajad, muud tervishoiuteenuse osutamise eritingimused (UUS)
● Lisa 8 - Haiguse ennetuse projektid  
● Lisa 9 - Raviarvete andmete elektroonilise edastamise juhend
● Lisa 10 - Raviarvete elektroonse saadetise formaat
● Lisa 11 - Ravijärjekorra aruande failide struktuurid 
● Lisa 12 - Tervishoiuteenuse osutamine teises Euroopa Liidu liikmesriigid kindlustatud isikutele 

● Lisa 13 - Koolitervishoiuteenuse rahastamise tingimused

● Lisa 14 - Koolitervishoiuteenuse osutamise koolid ja õpilaste arv 

● Lisa 15 - Koolitervishoiuteenuse pearahasiseste tegevuste koodid hariduslike erivajadusega õpilaste koolides

● Lisa 16 - Koolitervishoiuteenuse aruanne 

● Lisa 17 - Koolitervishoiuteenuse aruande täitmise juhend

Rahalised lisad: 
● Lisa 3  - Ambulatoorne ja statsionaarne eriarstiabi
● Lisa 3a - Ambulatoorne ja statsionaarne eriarstiabi Haigekassa piirkondlikus osakonnas kindlustatud isikutele
● Lisa 3b - ambulatoorne ja statsionaarne eriarstiabi väljaspool tervishoiuteenuse osutaja põhitegevuskohta

● Lisa 3D - Koolitervushoiuteenuste rahaline arvestus
● Lisa 4 - Haiguste ennetamine 
● Lisa 5 - Hambaravi (UUS)
● Lisa 6 - Õendusabi

 

 

Lepingute arhiiv