Haigekassa  prioriteediks on kindlustatu tervisele ja raviprotsessile kompleksse ning järjepideva lähenemise ehk tervikliku patsiendikäsitluse toetamine. Perearstisüsteemi arendamine ning perearsti ja -õe rolli suurendamine meie tervishoiusüsteemis on haigekassa oluline strateegiline eesmärk.

Perearsti rubriigist leiate üldarstiabi rahastamise lepingud, kvaliteedisüsteemi tulemused, uuringufondi lepingute täitmise ning üldarstiabi teenuste kasutuse analüüsid. Samuti leiate siit olulist infot e-konsultatsiooni teenuse rakendamisest, erinevaid rakendusjuhiseid (immuniseerimiskava juhis, e-konsultatsiooni juhend), sh avaldame andmeid perearstide kättesaadavuse, nimistu koooseisude ning väljastatud töövõimetuslehtede kohta jpm.

Vaata ka: 

Üldarstiabi rahastamise lepingud

Alates 01.01.2017 kehtivad üldarstiabi rahastamise lepingu lisad

 Leping

 •  Lisa 1 - Üldarstiabi rahastamise lepingu üldtingimused
 •  Lisa 2 - Üldarstiabi rahastamise lepingu lisatingimused 
 •  Lisa 3 - Perearsti teenuste kvartaalne rahaline arvestus perearsti nimistule (uuendatud 28.06.2017)
 •  Lisa 3A - Perearsti teenuste kvartaalne rahaline koondarvestus (uuendatud 28.06.2017)
 •  Lisa 3B - Perearsti haigusi ennetava ja krooniliste haigete jälgimise tulemusliku töö ja erialase lisapädevuse eest makstavate lisatasude rahaline arvestus (uus)
 •  Lisa 3C -Tööajavälise ületunnitöö rahaline arvestus
 •  Lisa 3D - Koolitervushoiuteenuste rahaline arvestus
 •  Lisa 3E - Jämesoolevähi sõeluuringu üldarstiabi rahaline lisa (kehtetu alates 01.01.2017)
 • Lisa 3F -  Lisatasu üldarstiabi ravi rahastamise lepingut omava tervishoiuteenuse osutaja kvaliteedi hindamise tulemuste eest (uus)
 • Lisa 3G - Lisatasu üldarstiabi ravi rahastamise lepingut omava tervishoiuteenuse osutaja kvaliteedijuhtimise eest nimistu kohta (uus)
 • Lisa 4 - Haigusi ennetava ja krooniliste haigete jälgimise tulemusliku töö ja erialase lisapädevuse ning kvaliteedijuhtimissüsteemi rakendamise eest makstavate lisatasude rakendusjuhis (uus): eesti keeles ja vene keeles
 •  Lisa 5 - Loetelu perearsti koosseisu kuuluvatest kinnitatud nimistuga perearstidest  
 •  Lisa 6 - Tervishoiuteenuse osutamine teises Euroopa Liidu liikmesriigis kindlustatud isikutele (uus)
 •  Lisa 7 - Andmevahetus haigekassa ja perearsti vahel (uus)
 •  Lisa 8Pearahasiseste tegevuste koodid (uuendatud 28.06.2017)
  •   2017 I pa kehtinud Lisa 8
 •  Lisa 9 - Raviarvete andmete elektroonilise edastamise juhend
 •  Lisa 10 - Raviarvete elektroonilise saadetise formaat
 •  Lisa 11 (doc) - Teise pereõe taotluse vorm
 •  Lisa 12 (doc) -  Taotlus tööajavälise ületunnitöö rahastamiseks
 •  Lisa 13Koolitervishoiuteenuse rahastamise tingimused
 •  Lisa 14Koolitervishoiuteenuse osutamise koolid ja õpilaste arv 
 •  Lisa 15Koolitervishoiuteenuse pearahasiseste tegevuste koodid hariduslike erivajadusega õpilaste koolides
 •  Lisa 16 Koolitervishoiuteenuse aruanne 
 •  Lisa 17 Koolitervishoiuteenuse aruande täitmise juhend
 •  Lisa 18Kvaliteedijuhtimissüsteemi rakendamine
 • Lisa 19 - Jämesoolevähi sõeluuringu üldpõhimõtted (uus)
 • Lisa 20A - Tervisekeskuse moodustamine (üldarstiabi osutavale tervishoiuteenuse osutajale, kes loob tervisekeskuse tema juures töötavatest kinnitatud nimistuga perearstide baasil) (uus)
 • Lisa 20B - Tervisekeskuse moodustamine (üldarstiabi osutavale tervishoiuteenuse osutajatele, kes moodustavad ühtsel taristul tervisekeskuse mitme üldarstiabi osutava teenuse osutaja koostöös) (uus)
Lepingute arhiiv

Ravi rahastamise lepingud 2016

Kehtivad lepingud alates 01.01.2016

 •  Lisa 1 - Üldarstiabi rahastamise lepingu üldtingimused
 •  Lisa 2 - Üldarstiabi rahastamise lepingu lisatingimused 
 •  Lisa 3 - Perearsti teenuste kvartaalne rahaline arvestus perearsti nimistule
 •  Lisa 3A - Perearsti teenuste kvartaalne rahaline koondarvestus
 •  Lisa 3B - Perearsti haigusi ennetava ja krooniliste haigete jälgimise tulemusliku töö ja erialase lisapädevuse eest makstavate lisatasude rahaline arvestus
 •  Lisa 3C -Tööajavälise ületunnitöö rahaline arvestus
 •  Lisa 3D - Koolitervushoiuteenuste rahaline arvestus
 •  Lisa 3E - Jämesoolevähi sõeluuringu üldarstiabi rahaline lisa
 •  Lisa 4 - Haigusi ennetava ja krooniliste haigete jälgimise tulemusliku töö ja erialase lisapädevuse eest makstavate lisatasude rakendusjuhis:
 •   eesti keeles ja vene keeles
 •  Lisa 5 - Loetelu perearsti koosseisu kuuluvatest kinnitatud nimistuga perearstidest  
 •  Lisa 6 - Tervishoiuteenuse osutamine teises Euroopa Liidu liikmesriigis kindlustatud isikutele 
 •  Lisa 7 - Andmevahetus haigekassa ja perearsti vahel
 •  Lisa 8 - Pearahasiseste tegevuste koodid
 •  Lisa 9 - Raviarvete andmete elektroonilise edastamise juhend
 •  Lisa 10 - Raviarvete elektroonilise saadetise formaat
 •  Lisa 11 (doc) - Teise pereõe taotluse vorm
 •  Lisa 12 (doc) -  Taotlus tööajavälise ületunnitöö rahastamiseks
 •  Lisa 13 - Koolitervishoiuteenuse rahastamise tingimused
 •  Lisa 14 - Koolitervishoiuteenuse osutamise koolid ja õpilaste arv 
 •  Lisa 15 - Koolitervishoiuteenuse pearahasiseste tegevuste koodid hariduslike erivajadusega õpilaste koolides
 •  Lisa 16 Koolitervishoiuteenuse aruanne 
 •  Lisa 17 Koolitervishoiuteenuse aruande täitmise juhend
 •  Lisa 18 - Kvaliteedijuhtimissüsteemi rakendamine
 •  Lisa 19 - Jämesoolevähi sõeluuringu üldpõhimõtted

Kuni 2015 kehtinud lepingud

● Leping

● Lisa 1 - Üldarstiabi rahastamise lepingu üldtingimused
● Lisa 2 - Üldarstiabi rahastamise lepingu lisatingimused 
● Lisa 3 - Perearsti teenuste kvartaalne rahaline arvestus perearsti nimistule
● Lisa 3A - Perearsti teenuste kvartaalne rahaline koondarvestus
● Lisa 3B - Perearsti haigusi ennetava ja krooniliste haigete jälgimise tulemusliku töö ja erialase lisapädevuse eest makstavate lisatasude rahaline arvestus
● Lisa 3C -Tööajavälise ületunnitöö rahaline arvestus
● Lisa 3D - Koolitervushoiuteenuste rahaline arvestus
● Lisa 4 - Haigusi ennetava ja krooniliste haigete jälgimise tulemusliku töö ja erialase lisapädevuse eest makstavate lisatasude rakendusjuhis
   - eesti keeles
   - vene keeles
● Lisa 5 - Loetelu perearsti koosseisu kuuluvatest kinnitatud nimistuga perearstidest  
● Lisa 6 - Tervishoiuteenuse osutamine teises Euroopa Liidu liikmesriigis kindlustatud isikutele 
● Lisa 7 - Andmevahetus haigekassa ja perearsti vahel
● Lisa 8 - Pearahasiseste tegevuste koodid
● Lisa 9 - Raviarvete andmete elektroonilise edastamise juhend
● Lisa 10 - Raviarvete elektroonilise saadetise formaat
● Lisa 11 pdfdoc - Teise pereõe taotluse vorm
● Lisa 12 pdfdoc - Taotlus tööajavälise ületunnitöö rahastamiseks
● Lisa 13 - Koolitervishoiuteenuse rahastamise tingimused
● Lisa 14 - Koolitervishoiuteenuse osutamise koolid ja õpilaste arv 
● Lisa 15 - Koolitervishoiuteenuse pearahasiseste tegevuste koodid hariduslike erivajadusega õpilaste koolides
● Lisa 16 - Koolitervishoiuteenuse aruanne 
● Lisa 17 Koolitervishoiuteenuse aruande täitmise juhend

Kuni 2014 kehtinud lepingud

● Leping 2009  /  11.02.2013  /  21.11.2013 
● Lisa 1 01.01.2011 / 11.02.2013 / 21.11.2013 / 05.03.2014 - Üldarstiabi rahastamise lepingu üldtingimused
● Lisa 2 01.01.2011 / 11.02.2013 - Perearsti teenuste kvartaalne rahaline arvestus perearsti nimistule
● Lisa 2A 01.01.2011 / 11.02.2013 - Perearsti teenuste kvartaalne rahaline koondarvestus
● Lisa 2B 01.01.2012 / 21.11.2013 - Perearsti haigusi ennetava ja krooniliste haigete jälgimise tulemusliku töö ja erialase lisapädevuse eest makstavate lisatasude rahaline arvestus
● Lisa 2C 05.03.2013 / 21.11.2013 - Tööajavälise ületunnitöö rahaline arvestus
● Lisa 3 - Haigusi ennetava ja krooniliste haigete jälgimise tulemusliku töö ja erialase lisapädevuse eest makstavate lisatasude rakendusjuhis
01.01.2012 / vene keeles 01.01.2012
03.01.2013 / vene keeles, 03.01.2013
21.11.2013 / vene keeles 21.11.2013 
● Lisa 4 - Loetelu perearsti koosseisu kuuluvatest kinnitatud nimistuga perearstidest
● Lisa 5 03.06.2013 / 21.11.2013 - Tervishoiuteenuse osutamine teises Euroopa Liidu liikmesriigis kindlustatud isikutele
● Lisa 6 21.11.2013 - Andmevahetus haigekassa ja perearsti vahel. 
● Lisa 7 01.01.2013 - Pearahasiseste tegevuste koodid
● Lisa 8 21.11.2013 - Raviarvete adnemete elektroonilise edastamise juhend
● Lisa 9 21.11.2013 - Raviarvete elektroonilise saadetise formaat
● Lisa 10 21.11.2013 / 21.11.2013 - Teise pereõe taotluse vorm
● Lisa 11 21.11.2013 - Tegevusfondi teenuste loetelu
● Lisa 12 05.03.2014 / 05.03.2014 - Taotlus tööajavälise ületunnitöö rahastamiseks

Kehtivuse kaotanud lepingud kuni 2009:

● Üldarstiabi leping (uuendatud 11.03.2008),
● Lisa 8 (uuendatud 11.03.2008),
● Lisa 9 (2008),
● Lisa 9 (2009),
● Lisa 9 (2009 vene keeles),
● Lisa 10,
● Lisa 11.