• Vastuvõtu kellaajad:
  - peavad jääma ajavahemikku E-R 8.00-18.00;
  - kabinet peab olema avatud ning vastuvõtule peab saama registreeruda E-R vähemalt 8h päevas.
  - kabineti lahtioleku- ja vastuvõtuajad ning kontaktandmed (telefon, e-posti aadress) peavad olema kabinetis nähtaval kohal ja veebilehel (selle olemasolul).

 • Perearsti vastuvõtu üldine korraldus:
  - vähemalt 20 tundi nädalas;
  - 5 tööpäeval nädalas, vähemalt 4 tundi päevas;
  - vähemalt ühel päeval peab vastuvõtt olema kella 18.00ni;
  - vastuvõtuajale lisandub perearsti tööaeg muudeks tegevusteks.

 • Pereõe iseseisev vastuvõtuaeg:
  - vähemalt 20 tundi nädalas;
  - vastvõtuajale lisandub pereõe tööaeg muudeks tegevusteks.

 • Vastuvõtt: 
  - Ägeda tervisehäirega patsient tuleb vastu võtta pöördumise päeval, teistel juhtudel 5 tööpäeva jooksul. Sellest tähtajast kinnipidamiseks peab perearst vajadusel pikendama oma vastuvõtu aega.
  - oma ajutise äraoleku ajal peab perearst leidma ennast asendama teise perearsti.
  - Perearst peab teavitama, kuhu ja kelle poole saab pöörduda arstiabi või meditsiinilise nõu saamiseks väljaspool tema vastuvõtu aega.

 • Visiiditasu:
  - ravikindlustatud isikud ei pea perearstile maskma visiiditasu.
  - Perearsti koduvisiidi tasu on kuni 5 eurot.
  - Koduvisiidi eest ei või nõuda visiiditasu rasedalt, kelle raseduse on arst tuvastanud ja alla kaheaastaselt kindlustatult. Visiiditasu ühe koduvisiidi eest ei või ületada 5 eurot, sõltumata kindlustatute arvust sama koduvisiidi kohta. Tasude ja hüvitiste määrad on kirjeldatud haigekassa kodulehel.

 • Tervisetõend, mis ei ole tervishoiuteenuse osutamisega seotud, tuleb patsiendile väljastada 15 päeva jooksul.

 • Kas ilma ravikindlustuseta võib pöörduda oma perearstile?
  - Jah, ilma ravikindlustuseta võib pereartile pöörduda. Registreerimine perearsti vastuvõtule toimub tavalistel alustel.
  - NB! Ravikindlustuseta isikud tasuvad perearsti teenuste eest ise. Teenuse hinna kehtestab perearst.
  - Vältimatu abi eest haige ise tasuma ei pea. Sellistel juhtudel tasutakse perearstile riigieelarves ette nähtud vahenditest vastavalt Sotsiaalministeeriumi ja Eesti Haigekassa vahelisele lepingule.