Haigekassal on seadusest tulenev õigus ja kohustus kontrollida ravikindlustuse raha kasutamise sihipärasust, sh kindlustatutele osaliselt või täielikult hüvitatavate tervishoiuteenuste kvaliteeti, kättesaadavust ja põhjendatust.

Jälgime ravikindlustushüvitiste maksmise aluseks edastatud andmete kvaliteeti ja lepingute täitmist regulaarselt elektroonsete standardkontrollide ja aruannete kaudu.

Loe lähemalt: