● Koolitervishoiuteenuse rahastamise leping

● Lisa 1 - Koolitervishoiuteenuse rahastamise lepingu tingimused

● Lisa 2 - Koolitervishoiu rahatsamise tingimused

● Lisa 3D - Koolitervushoiuteenuste rahaline arvestus

● Lisa 4Koolitervishoiuteenuse osutamise koolid ja õpilaste arv 

● Lisa 5 - Koolitervishoiuteenuse pearahasiseste tegevuste koodid hariduslike erivajadusega õpilaste koolides

● Lisa 6 Koolitervishoiuteenuse aruanne 

● Lisa 7 - Koolitervishoiuteenuse aruande täitmise juhend