Alates 2006. aastast on Eesti Haigekassa koos Eesti Perearstide Seltsiga välja arendanud perearstide kvaliteedisüsteemi. Perearstide kvaliteedisüsteemi arendamine on haigekassa jaoks väga oluline. Perearsti kvaliteedisüsteemis osalejate arv on alates 2007. aastast pidevalt suurenenud ning saavutanud 2016. aastal 100%-lise  perearstide osaluse. 

Kvaliteedisüsteemi eesmärk on motiveerida perearste tegelema aktiivselt
- haiguste ennetustööga,
- nakkushaiguste leviku tõkestamisega,
- efektiivsemalt jälgima kroonilise kuluga haigusega patsiente
- innustada perearste osutama kindlustatutele/inimestele laiapõhjalisemat tervishoiuteenust.
 

Kvaliteediindikaatorite põhine süsteem aitab perearstil analüüsida oma tegevust ning samuti annab see võimaluse võrrelda oma tulemusi teistega, et välja selgitada need valdkonnad, mis enam arendamist vajavad. Indikaatorid kvaliteedi jälgimiseks on kokku lepitud Eesti Perearstide Seltsi ja haigekassa koostöös. Süsteem võimaldab jälgida eesmärgi täitmist, seada uusi eesmärke ja ka rahaliselt tunnustada neid, kes eesmärke täidavad.

Kuidas arvestatakse perearstide tulemusi kvaliteedisüsteemis?

Kvaliteedisüsteemis tulemuse saavutamiseks on tarvis täita nõutav hõlmatus ehk teatud arvule oma nimistu patsientidele peab olema kvaliteedisüsteemi tegevused osutatud. Haigete jälgimiseks kinnitavad nimistuga perearstid nimistus olevad sihtrühma kuuluvad isikud haigekassale (näiteks II tüüpida diabeedihaiged). Vastavalt sellele, kui suurele osale sihtrühmast on tehtud indikaatoriga määratud ravi, vastuvõtt või uuring, moodustub hõlmatus.

Erinevatele indikaatoritele on määratud nõutav hõlmatus, enamusel 90%. Krooniliste haiguste puhul liidetakse nõutava hõlmatuse saamiseks eelneva aasta kõigi kvaliteedisüsteemis osalenud perearstide keskmisele hõlmatusele 10% (kuid nõutav hõlmatus ei saa ületada 90%. Pidevalt kasvav nõutav hõlmatus motiveerib arste igal aastal oma tulemust parandama ning püüdlema selle poole, et võimalikult paljud inimesed sihtrühmast oleksid jälgimise all.

Perearsti kvaliteedisüsteemi tulemused:

Perearsti kvaliteedisüsteem 2017. aasta

● Üldarstiabi leping (lisa 4: eesti keeles ja vene keeles)
 

Perearsti kvaliteedisüsteem 2016. aasta

Üldarstiabi leping lisa 4 

● 2016. aastal perearstide kvaliteedisüsteemis nõutavad hõlmatused

 

Perearsti kvaliteedisüsteem 2015. aasta

● Indikaatorite kirjeldused
● Üldarstiabi leping lisa 4 / vene keeles
 

Perearsti kvaliteedisüsteem 2014. aasta

Üldarstiabi leping lisa 3 (uuendatud 21.11.2013) / vene keeles

 Perearstide kvaliteedisüsteemis osalenud ja lisatasu saavutanud perearste arvuliselt aastail 2006-2014

Perearsti kvaliteedisüsteem 2013. aasta

● Indikaatorite kirjeldused 
● Üldarstiabi leping lisa 3 (uuendatud 14.01.2013) / vene keeles 
● 2013. a nõutavad hõlmatused 
● 2013 I pa tulemused nimistuti hüpertoonia soodusravimite indikaatoritele 19 ja 20 
● 2013. a osalenud ja lisatasu saavutanud perearstide nimekiri 
● 2013. a lisatasu taotlenud arstide vastava tegevusega saavutatud tulemuste keskmised protsendid 
● 2013. aastal haiguste ennetamise ja krooniliste haigete jälgimise tulemusliku töö eest koefitsiendi 1,0 saavutanud perearstid maakondade ja perearstikeskuste kaupa 
Erialase lisapädevuse arvestuses kõrgeima koefitsiendi saavutanud perearstid 
● Osalenud ja lisatasu saavutanud perearste aastail 2006-2013 
● Osalenud ja lisatasu saavutanud perearste arvuliselt aastail 2006-2013 
● Haiguste ennetamise ja krooniliste haigete jälgimise tulemusliku töö eest maksimumarvu punkte (640p) saavutanud perearstid maakondade kaupa

Perearsti kvaliteedisüsteem 2012. aasta

● 2012. aastal nõutavad hõlmatused 
● Indikaatorite kirjeldused 
● Üldarstiabi leping lisa 3 (uuendatud 01.01.2012) / vene keeles
● 2012. a osalenud ja lisatasu saavutanud perearstide nimekiri 
● 2012. a lisatasu taotlenud arstide vastava tegevusega saavutatud tulemuste keskmised protsendid 
● 2012. a haiguste ennetamise ja krooniliste haigete jälgimise tulemusliku töö eest maksimumarvu punkte (600p) saavutanud perearstid maakondade kaupa 
● 2012. a haiguste ennetamise ja krooniliste haigete jälgimise tulemusliku töö eest koefitsiendi 1,0 saavutanud perearstid maakondade ja perearstikeskuste kaupa 
● 2012. a erialase lisapädevuse arvestuses kõrgeima koefitsiendi saavutanud perearstid 
● Osalenud ja lisatasu saavutanud perearstid 2006-2012 
● Osalenud ja lisatasu saavutanud perearstid arvuliselt 2006-2012

Perearsti kvaliteedisüsteem 2011. aasta

● 2011. a osalenud ja lisatasu saavutanud perearstide nimekiri 
● 2011. a lisatasu taotlenud arstide vastava tegevusega saavutatud tulemuste keskmised protsendid 
● 2011. a haiguste ennetamise ja krooniliste haigete jälgimise tulemusliku töö eest maksimumarvu punkte (600p) saavutanud perearstid maakondade kaupa 
● 2011. a haiguste ennetamise ja krooniliste haigete jälgimise tulemusliku töö eest koefitsiendi 1,0 saavutanud perearstid maakondade ja perearstikeskuste kaupa 
● 2011. a erialase lisapädevuse arvestuses kõrgeima koefitsiendi saavutanud perearstid 
● Osalenud ja lisatasu saavutanud perearste aastail 2006-2011 
● Osalenud ja lisatasu saavutanud perearste arvuliselt aastail 2006-2011 
● 2011. aastal perearstide kvaliteedisüsteemis nõutavad hõlmatused 
● Üldarstiabi leping lisa 3 (2011); / 2011 II pa / vene keeles 
● Indikaatorite kirjeldused

Perearsti kvaliteedisüsteem 2010. aasta

● 2010. a osalenud ja lisatasu saavutanud perearstide nimekiri 
● 2010. a lisatasu taotlenud arstide vastava tegevusega saavutatud tulemuste keskmised protsendid 
● 2010. a haiguste ennetamise ja krooniliste haigete jälgimise tulemusliku töö eest maksimumarvu punkte (600p) saavutanud perearstid maakondade kaupa 
● 2010. aastal haiguste ennetamise ja krooniliste haigete jälgimise tulemusliku töö eest koefitsiendi 1,0 saavutanud perearstid maakondade ja perearstikeskuste kaupa 
● 2010. a erialase lisapädevuse arvestuses kõrgeima koefitsiendi saavutanud perearstid 
● Osalenud ja lisatasu saavutanud perearste aastail 2006-2010 
● Osalenud ja lisatasu saavutanud perearste arvuliselt aastail 2006-2010 
● 2010. a nõutavad hõlmatused 
● Üldarstiabi leping lisa 3 (2010); (vene keeles
● Indikaatorite kirjeldused

Perearsti kvaliteedisüsteem 2009. aasta

● 2009. aastal perearstide kvaliteedisüsteemis osalenud ja lisatasu saavutanud perearstide nimekiri 
● 2009. a lisatasu taotlenud arstide vastava tegevusega saavutatud tulemuste keskmised protsendid 
● 2009. aastal perearsti kvaliteedisüsteemis haiguste ennetamise ja krooniliste haigete jälgimise tulemusliku töö eest maksimumarvu punkte (600p) saavutanud perearstid maakondade kaupa 
● Perearsti kvaliteedisüsteemis 2009. aastal haiguste ennetamise ja krooniliste haigete jälgimise tulemusliku töö eest koefitsiendi 1,0 saavutanud perearstid maakondade ja perearstikeskuste kaupa 
● Perearsti kvaliteedisüsteemis 2009. aastal erialase lisapädevuse arvestuses kõrgeima koefitsiendi saavutanud perearstid 
● Perearstide kvaliteedisüsteemis osalenud ja lisatasu saavutanud perearste aastail 2006-2009 
● Perearstide kvaliteedisüsteemis osalenud ja lisatasu saavutanud perearste arvuliselt aastail 2006-2009 
● Üldarstiabi lepingu lisa nr.9 (nn kvaliteedi lisatasu) tabel nr. 5 Krooniliste haigete jälgimise tegevused koos 2009. aastal vajalike hõlmatustega 
● Üldarstiabi leping lisa 9 (2009); (vene keeles)
● Perearsti kvaliteedisüsteemi indikaatorite kirjeldused

Tulemustasu 2008. aasta

● Lisatasu kinnitatud nimistuga töötavale perearstile haigusi ennetava ja krooniliste haigete jälgimise tulemusliku töö ning erialase lisapädevuse eest 2008. aasta tulemuste alusel 
● Perearsti kvaliteedisüsteemis haiguste ennetamise ja krooniliste haigete jälgimise tulemusliku töö eest enim punkte saavutanud perearstid maakondade kaupa 
● Perearsti kvaliteedisüsteemis 2008 aastal erialase lisapädevuse arvestuses kõrgeima koefitsiendi saavutanud perearstid maakondade kaupa 
● Perearstide kvaliteedisüsteemis osalenud ja lisatasu saavutanud perearste aastail 2006-2008 
● 2008. aastal lisatasu taotlenud arstide vastava tegevusega saavutatud tulemuste keskmised protsendid 
● Üldarstiabi lepingu lisa nr.9 (nn tulemustasu lisa) tabel nr. 3 Krooniliste haigete jälgimise tegevused koos 2008. aastal vajalike hõlmatustega

Tulemustasu 2007. aasta

● Perearsti tulemustasu tulemused 2007 I poolaasta 
● Perearsti tulemustasu esmased tulemused 2007 
● Lisatasu kinnitatud nimistuga töötavale perearstile haigusi ennetava ja krooniliste haigete jälgimise ning ravitöö tulemuslikkuse eest 2007. aasta tulemuste alusel 
● 2007. aastal lisatasu taotlenud arstide vastava tegevusega saavutatud tulemuste keskmised protsendid

Tulemustasu 2006. aasta

● Perearstidele 2006. aasta töö kohta kinnitatud tulemustasud 
● Perearsti 2006. aasta tulemustasu arvestuse metoodika 
● Perearsti tulemustasu