Haiguste ennetamine on oluline osa tervishoiuteenustest, mille eesmärgiks on tervete inimeste kaasamine terviseuuringutele, rahvastikupõhistele sõeluuringutele või ennetavatele tervishoiuteenustele, et ära hoida või alandada välditavate haiguste esinemissagedust ning vähendada vajadust arstiabi järele.  Haiguste ennetamine ja varajane avastamine aitavad suurendada inimeste kvaliteetselt elatud aastaid, kuna algstaadiumis avastatud haigus on enamasti ravitav ja inimene säilitab aktiivsuse ning töövõime. Tõenduspõhiselt on märkimisväärne osa tervisekaost vähendatav nii haiguste varajase avastamisega kui ka krooniliste haiguste süstemaatilise jälgimisega.

Varasemate projektide kokkuvõtted ja auditid: 

2004 - 2012 Vastsündinute kuulmise sõeluuringu projekti hindamise aruanne 
2003 - 2008 Emakaelavähi sõeluuringu projekti hindamise aruanne 
2003 - 2008 Vastsündinute fenüülketonuuria ja hüpotüreoosi projekti hindamise aruanne   
2003 - 2007 Pärilike haiguste sünnieelse diagnostika projekti hindamise aruanne   

2002 - 2006  
Südame- veresoonkonnahaiguste ennetamise programmi hindamisaruanne  
Rinnavähi varajase avastamise programmi hindamisaruanne 
Osteoporoosi varase avastamise programmi hindamisaruanne   
      - Osteoporoosi varajase avastamise projekti laiendamise analüüs 
      - Osteoproosi varajaseavastamise proejkti laiendamise analüüsi ettekanne 
Noorte seksuaaltervise nõustamiskeskuste ennetusprojekti hindamise aruanne 

Kokkuvõtted haiguste ennetamise projektide tegevustest ja tulemustest:

2014 (Haiguste ennetuse tegevuskava 2014)
2013 
2012 
2011 
2010   
2009 
2008  ja 2008 tulemused
2007  
2006 ja 2006 tulemused 
2005 
2004 
2003 
2002 
2001