Tsentraalsed ravijärjekorrad
Endoproteeside ja kataraktide järjekord 
XML dokumentide kirjeldused  
Tsentraalsete järjekordade veebirakenduse juhend

Infotehnoloogia alased küsimused järjekordade kohta: priit.lund@haigekassa.ee

Ravijärjekorra aruande faili struktuur 

NB! Alates 01.01.2014 kehtivad uued ravijärjekorra aruande formaadid (esimesed aruanded esitatakse jaanuaris 2014.a.):

1. Etteulatuva ravijärjekorra aruande formaadid:
Faili struktuur 1000 rida – suurematele haiglatele 
Faili struktuur 100 rida – väiksematele lepingupartneritele

2. Tagasiulatuva aruande formaat  haiglavõrgu arengukava haiglatele
 

Ravijärjekorra aruande faili edastamise aadressid:
- Harju osakonna lepingupartnerid - harjujarjekord@haigekassa.ee
- Pärnu osakonna lepingupartnerid - parnujarjekord@haigekassa.ee
- Tartu osakonna lepingupartnerid - tartujarjekord@haigekassa.ee
- Viru osakonna lepingupartnerid - virujarjekord@haigekassa.ee