Digiretsepti kasutusjuhend infosüsteemita apteegile

Apteegid, kellel puudub oma infosüsteem, saavad digiretsepte menetleda läbi veebipõhise portaali https://misp2.digilugu.ee/misp2. Küsimuste tekkimisel kasutage palun  kasutusjuhendit.

Operaatorteenus
 

Operaatorteenuse telefoninumber on 606 0909 (E-R 8-21; L-P 9-17, riigipühadel 10-17).

Operaatorteenuse eesmärk on aidata tehniliste tõrgete korral (nt häired internetiühenduses) apteekril müüa patsiendile digiretsepiga välja kirjutatud ravimit. 
Kõik operaatoriteenusele tehtud kõned salvestatakse.  

Kui apteegis puudub ajutiselt internetiühendus, aitab operaator süsteemist üles leida patsiendi digiretseptid, et nende alusel vajalik ravim väljastada ja retsept apteegile broneerida. Kui internetiühendus on taastunud, tuleb apteegil retsepti müük ka süsteemis lõpetada. Broneeritud retseptid leiab retseptikeskusest patsiendi ja ostja isikukoodi sisestamisel.

Retsepti broneerimisdeks operaatoriteenuse abil tuleb teil operaatorile teatada järgmised andmed:
1. Apteegi tegutsemiskohakood - leitav ravimiameti kodulehelt
2. Proviisori või farmatseudi kood  - leitav terviseameti kodulehelt
3. Ravimi väljaostja isikukood
4. Patsiendi isikukood
5. Retsepti väljakirjutamise aeg
6. Oma salasõna (valitakse ise ja sisestatakse spetsiaalse teenuse abil, mille kirjeldus on lisatud allpool)

Kui patsiendil on mitmeid retsepte, tuleb teil teada ka teisi andmeid, mille alusel retsept välja valida:
1. Ravimi või toimeaine nimi
2. Väljakirjutanud arsti nimi või eriala
3. Digiretsepti number (kui on teada)

Juhul kui olete leidnud vea, mis teie arvates ei tulene teie apteegis kasutatavast tarkvarast, saate sellest operaatorile teada anda. Palume teil esitada järgmised andmed:
- Veateate tekst ja teate kood (juhul, kui on näha).
- Teie sisestatud andmed või muu, mida operaator peab vajalikuks täpsustada.

Kui apteegist helistab inimene, keda operaatoril ei õnnestu tuvastada, ei ole operaatoril õigust delikaatseid isikuandmeid (k.a info retseptide kohta) telefoni teel edastada.

Retseptikeskuse üldiste tõrgete korral teavitatakse apteekreid SMSi teel. Tevituse saamiseks esitage palun taotlus haigekassa mailiaadressile info@haigekassa.ee.

Korduma kippuvad küsimused

K: 

1. Kui kaua kehtib digiretsept?

V: 

Digiretsept kehtib sama kaua nagu paberretsept ehk tavaline ühekordne retsept kuni 60 päeva, kolmekordne retsept kokku kuni 180 päeva ja narkootilise ravimi retsept maksimaalselt 14 päeva. Arstil on õigus retsepti pikkust piirata.

K: 

2. Kui kaua on paberretseptid veel käigus?

V: 

Paberretseptid ei kao käibelt, need on digiretseptiga samal ajal kasutusel.

K: 

3. Kui kiiresti pärast arsti juures käimist võin ma apteegist retsepti ostma minna?

V: 

Ravimit saab osta kohe, kui arst on digiretsepti koostanud ja kinnitanud.

K: 

4. Kuidas saab osta endale digiretseptiga ravimit?

V: 

Ravimit saab osta apteegist kohe pärast seda, kui arst on digiretsepti koostanud ja kinnitanud.
Ravimi väljaostjal peab kaasas olema isikut tõendav dokument (ID-kaart, juhiluba või pass). Apteeker leiab retseptikeskusest õige retsepti üles patsiendi isikukoodi abil.

K: 

5. Kas ja kuidas saab teisele inimesele väljastatud digiretseptiga apteegist ravimeid osta?

V: 

Kui retsept on avalik või volitatud, siis peab teine inimene ütlema patsiendi isikukoodi ja esitama enda isikut tõendava dokumendi. Mitme retsepti korral on hea, kui teatakse ka ravimi nime, väljakirjutamise kuupäeva, arsti nime või eriala.

K: 

6. Kas digiretseptina kirjutatud ravimi kogust saab välja osta osadena?

V: 

Digiretsepti alusel saab ravimit osta ainult üks kord. Vajadusel on võimalik osta väiksem kogus, kui retseptile on kirjutatud.
Välja ostmata ravimikogust ei saa hiljem sama retsepti alusel enam osta. Arst peab selleks kirjutama uue retsepti.

K: 

7. Kuidas on võimalik näha oma digiretsepte?

V: 

Kõiki oma digiretsepte näeb riigiportaalis eesti.ee. 
Sealt on võimalik näha ka seda, kas ravim on välja ostmata või juba välja ostetud. Kui riigiportaali kasutamise võimalus puudub või pole ID-kaarti, saab retseptide kohta infot ka oma perearstilt, kes näeb kõiki patsiendile välja kirjutatud digiretsepte.

K: 

8. Kas ja kus on võimalik näha lapsevanemal oma lapse digiretsepte?

V: 

Infot enda ja oma laste digiretseptide kohta saab näha riigiportaalis www.eesti.ee.  Lapsevanem saab lapse digiretsepte vaadata logides riigiportaali sisse lapse ID-kaardiga.

K: 

9. Kes näevad isikule välja kirjutatud retsepte?

V: 

Arstid ja apteekrid näevad väljakirjutatud retsepte, kusjuures igast vaatamisest jääb jälg. Inimene saab riigiportaalis www.eesti.ee tutvuda, kes ja millal ta andmeid on vaadanud.

K: 

10. Kas digiretsepti on võimalik tühistada?

V: 

Arst saab vajaduse selgitamisel tühistada ainult tema enda väljakirjutatud retsepti.

K: 

11. Kui süsteemi rikke tõttu ei saa patsient osta ning apteeker müüa digiretsepti alusel vajalikku ravimit, siis kuidas olukord lahendada?

V: 

Apteeker saab probleemide korral väljastada ravimeid spetsiaalselt loodud operaatoriteenuse abil.

K: 

12. Mida teha, kui tundub, et apteeker on müünud ravimi vale soodusmääraga?

V: 

Kõigepealt tasub küsida selgitust apteegist. Vajadusel võib täiendava info saamiseks esitada allkirjastatud avalduse koos ravimi ostutšekiga haigekassale. Kui apteeker on patsiendi kahjuks eksinud, hüvitab haigekassa tekkinud kahju seadusest tulenevas määras.

K: 

13. Kas arst saab digiretsepti asemel ka paberretsepti väljastada?

V: 

Paberretsepti saab välja kirjutada erandolukordades, näiteks koduvisiitidel või elektrikatkestuste ajal. Ka juhul, kui digiretsepti ei ole otstarbekas koostada, saab arst väljastada paberretsepti.

K: 

14. Kas digiretseptiga saab ravimeid osta ka mujal Euroopas?

V: 

Välismaal digiretseptiga ravimeid osta ei saa. Arst väljastab patsiendile, kes plaanib välisreisile minekut ning soovib osta retseptiravimeid välismaal viibimise ajal, paberretsepti.

Esita küsimus