• 28.10.2013 allkirjastasid Tartu Ülikooli Eesti Geenivaramu ja Eesti Haigekassa lepingu, mille eesmärgiks on Geenivaramu rikastamine ravikindlustuse andmekogu andmetega. See omakorda aitab kaasa Geenivaramule seadusega pandud kohustuste paremale ning terviklikumale täitmisele.

  • 2013. aasta märtsis sõlmisid Eesti Haigekassa ja Tartu Ülikool teadus- ja rakendusuuringute koostööleppe, et aidata kaasa Eesti tervishoiu tõenduspõhisele planeerimisele ja juhtimisele. Koostöö peamisteks suundadeks on tervisetehnoloogiate hindamine, samuti ennetavate tegevuste ja ravi tulemuslikkuse, kvaliteedi ja kulutõhususe hindamine võrdluses rahvusvahelise teaduskirjanduse ja tunnustatud ravijuhenditega. Koostöölepe

  • 2013. aasta veebruaris sõlmisid Eesti Haigekassa ja E-tervise Sihtasutus koostöömemorandumi tervishoiusektori e-teenuste ja andmestandardite arendamiseks. Koostöömemorandum tagab infosüsteemide parema koosvõime ja lahenduste ladusama käivitumise.

  • 2013. aasta septembris algas juba teine Eesti ja Moldova haigekassade arengukoostöö projekt „Moldova ravikindlustussüsteemi arengu toetamine“.

Projekti raames toimuvatel kohtumistel tutvustatakse Eesti praktikat ja jagatakse kogemusi eesmärgiga toetada Moldova ravikindlustussüsteemi arengut. Projekti koordineerib ka Maailma Terviseorganisatsioon, tagamaks projekti vastavuse aktuaalsetele tervise valdkonna küsimustele. Projekti rahastatakse Välisministeeriumi arenduskoostöö vahenditest. 6. oktoobril 2014 sõlmiti haigekassade vahel tähtajatu koostööleping, mis jõustub 12. novembril 2015.