Ravi rahastamise lepingud 2016

Lepingutele, mis on jõustunud pärast 01.01.2014

Lisa 1 - ravi rahastamise lepingu üldtingimused
Lisa 2 - ravi rahastamise lepingu lisatingimused eriarstiabis, hambaravis ja õendusabis (UUS)
Lisa 7 - Kokkuleppehindade rakendamine, teenuse osutamise kohad ja ajad, muud tervishoiuteenuse osutamise eritingimused (UUS)
Lisa 8 - Haiguse ennetuse projektid
Lisa 9 - Raviarvete andmete elektroonilise edastamise juhend
Lisa 10 - Raviarvete elektroonse saadetise formaat
Lisa 11 - Ravijärjekorra aruande failide struktuurid
Lisa 12 - Tervishoiuteenuse osutamine teises Euroopa Liidu liikmesriigid kindlustatud isikutele

Lisa 13 - Koolitervishoiuteenuse rahastamise tingimused

Lisa 14 - Koolitervishoiuteenuse osutamise koolid ja õpilaste arv

Lisa 15 - Koolitervishoiuteenuse pearahasiseste tegevuste koodid hariduslike erivajadusega õpilaste koolides

Lisa 16 - Koolitervishoiuteenuse aruanne

Lisa 17 - Koolitervishoiuteenuse aruande täitmise juhend

Rahalised lisad:
Lisa 3 - Ambulatoorne ja statsionaarne eriarstiabi
Lisa 3a - Ambulatoorne ja statsionaarne eriarstiabi Haigekassa piirkondlikus osakonnas kindlustatud isikutele
Lisa 3b - ambulatoorne ja statsionaarne eriarstiabi väljaspool tervishoiuteenuse osutaja põhitegevuskohta

Lisa 3D - Koolitervushoiuteenuste rahaline arvestus
Lisa 4 - Haiguste ennetamine
Lisa 5 - Hambaravi (UUS)
Lisa 6 - Õendusabi

Lepingute arhiiv