Kehtivad lepingud alates 01.01.2016

Leping
Lisa 1 - Üldarstiabi rahastamise lepingu üldtingimused
Lisa 2 - Üldarstiabi rahastamise lepingu lisatingimused
Lisa 3 - Perearsti teenuste kvartaalne rahaline arvestus perearsti nimistule
Lisa 3A - Perearsti teenuste kvartaalne rahaline koondarvestus
Lisa 3B - Perearsti haigusi ennetava ja krooniliste haigete jälgimise tulemusliku töö ja erialase lisapädevuse eest makstavate lisatasude rahaline arvestus
Lisa 3C -Tööajavälise ületunnitöö rahaline arvestus
Lisa 3D - Koolitervushoiuteenuste rahaline arvestus
● Lisa 4 - Haigusi ennetava ja krooniliste haigete jälgimise tulemusliku töö ja erialase lisapädevuse eest makstavate lisatasude rakendusjuhis
- eesti keeles
- vene keeles
Lisa 5 - Loetelu perearsti koosseisu kuuluvatest kinnitatud nimistuga perearstidest
Lisa 6 - Tervishoiuteenuse osutamine teises Euroopa Liidu liikmesriigis kindlustatud isikutele
Lisa 7 - Andmevahetus haigekassa ja perearsti vahel
Lisa 8 - Pearahasiseste tegevuste koodid
Lisa 9 - Raviarvete andmete elektroonilise edastamise juhend
Lisa 10 - Raviarvete elektroonilise saadetise formaat
● Lisa 11 pdf, doc - Teise pereõe taotluse vorm
● Lisa 12 pdf, doc - Taotlus tööajavälise ületunnitöö rahastamiseks
Lisa 13 - Koolitervishoiuteenuse rahastamise tingimused
Lisa 14 - Koolitervishoiuteenuse osutamise koolid ja õpilaste arv
Lisa 15 - Koolitervishoiuteenuse pearahasiseste tegevuste koodid hariduslike erivajadusega õpilaste koolides
Lisa 16 - Koolitervishoiuteenuse aruanne
Lisa 17 - Koolitervishoiuteenuse aruande täitmise juhend
Lisa 18 - Kvaliteedijuhtimissüsteemi rakendamine
Lepingute arhiiv