Euroopa Liidu valdkonnaga seotud blankette väljastavad ka haigekassa klienditeenindusbürood ja maavalitsused.
Vajalikud dokumendid võib:
- tuua kohale piirkondlikku haigekassa osakonda;
- saata postiga
- saata digitaalselt allkirjastatult elektronpostiga aadressil info@haigekassa.ee.

Riigiasutustega suhtlemisel kasutatavaid blankette leiab ka riigiportaalist eesti.ee.

Palume blankettide täitmisel kasutada haigekassa kodulehel olevaid formaate (pdf, doc või odt), linkidena saadetud dokumente vastu ei võeta.
Elektrooniliselt esitatud avalduse puhul on oluline see kõigepealt arvutisse salvestada, seejärel täita blankett vajalike andmetega ning üle salvestada. Elektrooniliselt esitatud avalduse palume digitaalselt allkirjastada.

PDF-formaadis blankettide vaatamiseks ning väljatrükkimiseks on vajalik vabavara Adobe Acrobat Reader. Selle leiate Adobe kodulehelt.

● Euroopa ravikindlustuskaardi avaldus

pdf

doc

odt

● Taotlus plaanilise välisravi eelloa saamiseks

pdf

doc

odt

● Eelluba plaaniliseks välisraviks - konsiiliumi protokolli vorm

pdf

doc

odt

● Avaldus Euroopa Liidu tervishoiuteenuse kulu tagasimakseks

pdf

doc

odt

● Infopäring Euroopa Liidu tervishoiuteenuste kulu tagasimaksete kohta

pdf

doc

odt

● Avaldus vormi E104 saamiseks

pdf

doc

odt

● Isiku avaldus vormi E106 saamiseks

pdf

doc

odt

● Tööandja avaldus vormi E106 saamiseks

pdf

doc

odt

● Avaldus töövõimetushüvitise vormide E115 ja E116 saamiseks

pdf

doc

odt

● Avaldus Eestis töötava isiku teises EL liikmesriigis elavatele ülalpeetavatele kindlustamata pereliikmetele vormi E109 taotlemiseks

pdf

doc

odt

● Avaldus vormi E121 saamiseks

pdf

doc

odt

● Avaldus vormi E121 katkestamiseks ja kindlustuse taastamiseks Eesti Haigekassas

pdf

doc

odt

● Avaldus EL pensionäri (E121) või lähetatud töötaja (E106) ning nende pereliikmete registreerimiseks

pdf

doc

odt

● Avaldus teises EL liikmesriigis töötava isiku pereliikmete registreerimiseks ravikindlustatute andmekogusse

pdf

doc

odt