Seadusest tulenevalt peavad kõik tööd pakkuvad füüsilised ja juriidilised isikud oma töötajate töötamise andmed (töösuhte alustamised, peatamised ja lõpetamised) registreerima Maksu- ja Tolliametis. Tööandjatelt saadud andmed töötajate kindlustamiseks ning kindlustuse peatamiseks või lõpetamiseks edastatakse haigekassale töötamise registrist.

Töötamise registrist edastatakse haigekassa andmekogusse kindlustusandmeid üks kord ööpäevas. Riigiportaali eesti.ee teenuses „Kindlustusandmete edastamine haigekassale“ saab tööandja edaspidi kontrollida asutuse kindlustatud inimeste nimekirja.

Riigiportaali kaudu on tööandjatel võimalik kontrollida asutuse poolt kindlustatud isikute nimekirja.

Äriregistris olevale ettevõttele

Haigekassa ravikindlustuse kontrollimise teenus on juriidilistele isikutele ja Äriregistris registreeritud FIEdele kättesaadav riigiportaalis:
Sisenemine riigiportaali toimub ID-kaardi, Mobiil-ID või internetipanga vahendusel. Andmete kontrollimiseks valige pärast sisselogimist ettevõtte või asutuse roll.

Ettevõtte registrikaardile kantud isikule (juhatuse liige, ainuõiguslik esindaja) antakse riigiportaali sisenemisel automaatselt ettevõtte administraatori õigus, millega saab kõiki teenuseid kohe kasutada.
Kui administraator soovib anda teenuse kasutamiseks õiguse mõnele teisele töötajale, saab seda teha riigiportaalis.

Riigiportaali teenuste kasutamise õiguste haldamise juhend

Kui riigiportaalis tekib teenuse kasutamise õigustega probleeme, kirjutage riigiportaali kasutajatoele e-posti aadressil help@ria.ee.
Tööandja andmete kontrollimise teenuse kasutamisel tekkinud küsimustele vastab Eesti Haigekassa infotelefonil 16363 või e-maili aadressil info@haigekassa.ee.

Riigi- ja kohaliku omavalitsuse asutusele

Riigiportaali kaudu on tööandjatel võimalik kontrollida asutuse poolt kindlustatud isikute nimekirja.

Haigekassa kindlustusandmete elektroonilise kontrollimise teenus asub riigiportaalis. Sisenemine riigiportaali toimub ID-kaardi, Mobiil-ID või internetipanga vahendusel. Andmete kontrollimiseks valige pärast sisselogimist ettevõtte või asutuse roll. Riigi- ja kohaliku omavalitsuse asutused vajavad administraatori määramist riigiportaali kasutajatoe abiga juhul, kui seda ei ole varem tehtud või soovitakse administraatorit vahetada.

Administraatori määramise taotlus (vorm .doc või .odt formaadis) peab olema allkirjastatud allkirjaõigusliku isiku/isikute poolt. Taotluse võib saata digitaalselt allkirjastatuna help@ria.ee või postiga: Riigi Infosüsteemi Amet Pärnu maantee 139a, Tallinn 15169.
Asutuse administraator saab kõiki teenuseid koheselt kasutada. Kui administraator soovib anda õiguse teenuse kasutamiseks mõnele teisele töötajale, saab seda teha riigiportaalis.

Riigiportaali teenuste kasutamise õiguste haldamise juhend

Kui riigiportaalis tekib teenuse kasutamise õigustega probleeme, kirjutage riigiportaali kasutajatoele e-posti aadressil help@ria.ee.
Tööandja andmete edastamise teenuse kasutamisel tekkinud küsimustele vastab Eesti Haigekassa infotelefonil + 372 669 6630 või 16363 (infotelefoni lühinumbrile helistades kehtib operaatori hinnakirjapõhine tariif, täpsem info siin) või e-maili aadressil info@haigekassa.ee.