Haigekassa on Eesti kindlustatutele tervishoiuteenuste tagamiseks Eesti suurim tervishoiuteenuste ostja, kelle koostööpartneriks on ca 3000 teenusepakkujat üle Eesti.  Lisaks peab haigekassa oluliseks koostööd ka Euroopa Liidu liikmesriikide ja rahvusvaheliste organisatsioonidega, samuti teiste riikidega ravikindlustuse korraldamist puudutavate kogemuste jagamiseks ning seeläbi ravikindlustuse tugevdamiseks. Tihedamat koostööd rahvusvahelisel tasandil teeb haigekassa Maailma Terviseorganisatsiooniga ja Maailmapangaga ning on partneriteks OECD tegemistes. Euroopa kindlustusseltside ühenduse (AIM) liikmena saame kaasa rääkida Euroopa tervishoidu puudutavates küsimustes.

Eesti Haigekassa lepingupartnerid on leiatavad siit.

Eesti Haigekassa koostööpartneriteks on lisaks veel:  

Terviseamet 

Ravimiamet

Sotsiaalministeerium

Tervise Arengu Instituut

Käesolev nimekiri ei ole lõplik ning seda täiendatakse!