Blanketid inimesele

 

Palume blankettide saamise, täitmise  ja edastamise kohta tekkivate küsimustega pöörduda Eesti Haigekassa klienditeenindusse, helistada meie klienditelefonile (+372) 669 6630 või kirjutada e-kiri aadressile info@haigekassa.ee

Blankette väljastavad ka haigekassa klienditeenindused. Lisaks väljastavad klientide poolt kõige enam kasutatavaid haigekassa blankette Sotsiaalkindlustusameti klienditeenindused Haapsalus, Jõgeval, Kohtla-Järvel, Kuressaares, Kärdlas, Narvas, Paides, Põlvas, Rakveres, Raplas, Valgas, Viljandis ja Võrus. Täpsema info leiate siit.

Vajalikud dokumendid palume haigekassasse saata postiga,  digitaalselt allkirjastatult elektronpostiga aadressil info@haigekassa.ee või tuua haigekassa klienditeenindusse.

● Kontoandmete muutmise avaldus

pdf

doc

odt

● Hambaravi/ hambaproteeside hüvitise avaldus

pdf

doc

odt

● Euroopa ravikindlustuskaardi avaldus

pdf

doc

odt

● Avaldus perearsti nimistusse registreerumiseks (avaldus esitada perearstile mitte haigekassale).

pdf

doc

odt

● Avaldus vabatahtliku lepingu sõlmimiseks

pdf

doc

odt

● Avaldus ravikindlustuse taotlemiseks (rase; välisriigis õppija; ülalpeetav abikaasa)

pdf

doc

odt

● Täiendava ravimihüvitise taotlemise avaldus

  • e-teenus Ravimihüvitise vaatamine. Teenus võimaldab kontrollida retseptide kogumaksumust, kompenseerimise alussummat, hüvitamisele kuuluvat summat ja hüvitatud summat.

  • e-teenus Retseptid. Teenuses näeb oma ravimite ja meditsiiniseadmete retsepte, mille alusel on ravim välja ostetud ning andmed apteegis süsteemi sisestatud.

pdf

doc

odt

● Avaldus ravimi erandkorras kompenseerimiseks

  doc  

● Kehavälise viljastamise protseduuriga seonduvate ravimikulude hüvitise avaldus

pdf

doc

odt

● Avaldus hüvitise taotlemiseks kindlustatu surma korral

pdf

doc

odt

 

Euroopa Liidu blanketid

 

Euroopa Liidu valdkonnaga seotud blankette väljastavad ka haigekassa klienditeenindusbürood.
Vajalikud dokumendid võib:
- tuua kohale piirkondlikku haigekassa osakonda; 
- saata postiga 
- saata digitaalselt allkirjastatult elektronpostiga aadressil info@haigekassa.ee

Riigiasutustega suhtlemisel kasutatavaid blankette leiab ka riigiportaalist eesti.ee.

 

● Euroopa ravikindlustuskaardi avaldus

pdf

doc

odt

● Taotlus plaanilise välisravi eelloa saamiseks  

 

doc

odt

● Eelluba plaaniliseks välisraviks - konsiiliumi protokolli vorm  

 

doc

 

● Avaldus Euroopa Liidu tervishoiuteenuse kulu tagasimakseks

NB! Antud avaldust ei saa saata e-posti teel. Avaldus koos originaaldokumentidega tuleb kohale tuua haigekassa klienditeenindusse või saata posti teel aadressile Lastekodu 48, Tallinn, 10144.

pdf

doc

odt

● Infopäring Euroopa Liidu tervishoiuteenuste kulu tagasimaksete kohta

pdf

doc

odt

● Avaldus vormi E104 saamiseks

pdf

doc

odt

● Isiku avaldus vormi E106 saamiseks

pdf

doc

odt

● Tööandja avaldus vormi E106 saamiseks

pdf

doc

 

● Avaldus töövõimetushüvitise vormide E115 ja E116 saamiseks

pdf

doc

odt

● Avaldus Eestis töötava isiku teises EL liikmesriigis elavatele ülalpeetavatele kindlustamata pereliikmetele vormi E109 taotlemiseks

pdf

doc

odt

● Avaldus vormi E121 saamiseks

pdf

doc

odt

● Avaldus vormi E121 katkestamiseks ja kindlustuse taastamiseks Eesti Haigekassas

pdf

doc

odt

● Avaldus teises EL liikmesriigis kindlustatud isiku ja/või tema pereliikmete registreerimiseks

NB! Antud avaldust ei saa saata e-posti teel. Avaldus koos originaaldokumentidega tuleb kohale tuua haigekassa klienditeenindusse või saata posti teel aadressile Rüütli 40a, Pärnu, 80010.

pdf

doc

odt

 

Blanketid tööandjale

● Tööandja tõend

pdf

doc

odt

● Kindlustatavate isikute nimekiri loovisikutele

pdf

doc

odt

 

Blanketid partnerile

● Taotlus-ankeet kasutajanimele ja paroolile

pdf

doc

odt

● Retseptiblankettide tellimusvorm

pdf

doc

odt

● Avaldus perearstile

pdf

doc

odt

● Arstitõend raseduse kohta

pdf

doc

odt

● Saatekirja vorm

pdf

doc

odt

● Ravimite erandkorras kompenseerimine

pdf

doc

odt

● Avaldus töövõimetushüvitise vormide E115 ja E116 saamiseks

pdf

doc

odt

● Vorm E116

pdf

-

 
       

NB! Plaanilise välisravi konsiiliumi protokolli vormi leiate Euroopa Liidu vormide hulgast.

Palume blankettide täitmisel kasutada haigekassa kodulehel olevaid formaate (pdf, doc või odt), linkidena saadetud dokumente vastu ei võeta. Elektrooniliselt esitatud taotluse palume digitaalselt allkirjastada.