Teie isikuandmeid sisaldavat teavet saame väljastada üksnes juhul, kui oleme veendunud Teie kui teabenõudja või selgitustaotluse esitaja isikusamasuses. Isikusamasuse tuvastamiseks taotluse esitamisel on järgmised võimalused:

  • esitades e-posti teel digitaalselt allkirjastatud taotluse

  • saates omakäeliselt allkirjastatud taotluse postiga

  • tulles haigekassa klienditeenindusbüroosse koos isikut tõendava dokumendiga

Kui Teil on küsimusi tervishoiuteenuste, nende rahastamise või muu haigekassa tööd puudutava kohta, siis kirjutage meile aadressil info@haigekassa.ee või helistage numbril (+372) 669 6630