Riiklikku pensioni saavad isikud

Ravikindlustuse seadus annab ravikindlustuskaitse isikutele, kes saavad Eestis määratud riiklikku pensioni:

Riikliku pensioni liigid:  Pensionid teiste seaduste alusel:

- Vanaduspension
sealhulgas:
• ennetähtaegne vanaduspension
• edasilükatud vanaduspension
• soodustingimustel vanaduspension

- Töövõimetuspension
- Toitjakaotuspension
- Rahvapension

- Soodustingimustel vanaduspension
- Väljateenitud aastate pension
- Eripensionid ja soodustused

Täpsem informatsioon Sotsiaalkindlustusameti kodulehel www.sotsiaalkindlustusamet.ee.

Ravikindlustuse taotlemine

Ravikindlustuse tekkimine

Ravikindlustuse lõppemine

Vajalikud andmed kindlustuse alustamiseks ja lõpetamiseks esitab haigekassale sotsiaalkindlustusamet.

Kindlustuskaitse tekib ravikindlustuse andmekogusse kande tegemisest. Haigekassal on õigus teha kanne viie kalendripäeva jooksul pärast nõuetekohaselt vormistatud dokumentide haigekassasse saabumist.

Vanaduspensionäri ja toitjakaotuspensionäri kindlustuskaitse lõpeb, kui inimene ei saa enam Eestis määratud riiklikku pensioni.

Töövõimetuspensionäri kindlustuskaitse lõpeb 3 kuud pärast püsiva töövõimetuse lõppemist.

Parlamendipensionär

Ravikindlustuse taotlemine

Ravikindlustuse tekkimine

Ravikindlustuse lõppemine

Andmed ravikindlustuskaitse alustamiseks ja lõpetamiseks esitab haigekassale Riigikogu Kantselei.

Kindlustuskaitse tekib ravikindlustuse andmekogusse kande tegemisest. Haigekassal on õigus teha kanne viie kalendripäeva jooksul pärast nõuetekohaselt vormistatud dokumentide haigekassasse saabumist.

Parlamendipensionäri kindlustuskaitse lõpeb, kui inimene ei saa enam riiklikku pensioni.

Venemaa relvajõudude mittetöötavad pensionärid

Ravikindlustuse taotlemine

Ravikindlustuse tekkimine

Andmed ravikindlustuskaitse alustamiseks ja lõpetamiseks esitab haigekassale Vene Föderatsiooni Saatkonna Sotsiaalkindlustuse Osakond.

Ravikindlustuskaitse tekib ravikindlustuse andmekogusse kande tegemisest. Haigekassal on õigus teha kanne viie kalendripäeva jooksul pärast nõuetekohaselt vormistatud dokumentide haigekassasse saabumist.

Ravikindlustuse kehtivust saab kontrollida riigiportaalist eesti.ee või haigekassa klienditelefonil 669 6630.

Pensionärid ja Euroopa Liit