Lapsendamishüvitis alla 10 aastase lapse lapsendamisel

Sama aja eest ei ole võimalik saada sünnitus- või lapsendamishüvitist ja haigus- või hooldushüvitist.

Lapsendamishüvitis on lapsendamislehe alusel töötajana ravikindlustatud isikule makstav ajutise töövõimetuse hüvitis. Lapsendamisleht antakse lapsendamise kohtuotsuse jõustumise päevast. Lapsendamislehe kirjutab välja lapse perearst.

Lapsendamishüvitise arvutamise näide:

Mari lapsendab 8-aastase Leenu. Kohtuotsuse jõustumise kuupäev on 1. veebruar. Samast kuupäevast kirjutab lapse perearst Marile välja lapsendamislehe 70 päevaks.
Hüvitise arvutamise aluseks on eelmisel aastal Mari eest makstud sotsiaalmaks – 2 952,72 eurot.
Seega on Mari eelmise aasta sotsiaalmaksuga maksustatav tulu 2952,72 / 0,33 = 8947,64 eurot
Mari kalendripäeva keskmine tulu on – 8947,64/365 = 24,51 eurot.

Lapsendamishüvitist saab Mari 70 päeva eest: 70 x 24,51 = 1715,70 eurot.
Summalt peetakse kinni tulumaks 1715,70 x 0,20 = 343,14 eurot.
Seega laekub Marile lapsendamishüvitist 1715,70 – 343,14 = 1372,56 eurot.