Eesti Haigekassa üheks ülesandeks on kujundada inimeste teadlikkust ja suunata tervisekäitumist. Raamistiku selleks tegevuseks annab ka „Rahvastiku tervise arengukava 2009-2020“ - sellesse dokumenti on koondatud alused haigekassa tegevusele nii tervise edendamisel, haiguste ennetamisel kui tervishoiuteenuste arendamisel.

Haiguste ennetus on tervete inimeste kaasamine terviseuuringutele või ennetavatele terviseteenustele, eesmärgiga ära hoida välditavaid haigusi. Ennetus on ka tervisenõustamine, vaktsineerimine, raseduse jälgimine, sõeluuringud, patsiendijuhendite avaldmaine, tegevused haiguse tüstistuste ennetamiseks jne. Haiguse ennetamine on osa tervishoiuteenustest. 

Olulist rolli ennetuses kannavad perearst ja pereõde, kelle kohustuste hulka kuulub patsiendi tervise jälgimine ja läbi erinevate ennetustegevuste tema tervise hoidmine, et haigused ei tekiks või süveneks. Näiteks südame-veresoonkonnahaiguste ennetuse tegevuse hulka kuuluvad järgmised tegevused:
- pikkuse ja kaalu mõõtmine, kehamassiindeksi arvutamine;
- vööümbermõõdu mõõtmine;
- vererõhu ja veresuhkru taseme mõõtmine;
- kolesteroolitaseme mõõtmine.

Lisaks on oluline osa perearsti ja pereõe töös riskifaktorite kaardistuses: 
- suitsetamine; 
- alkoholi tarvitamine;
- toitumisharjumused (suuremat tähelepanu pööratakse rasvase toidu ja keedusoola tarvitamisele ning puu- ja köögiviljade tarbimisele);
- füüsiline aktiivsus;
- perekonnas esinevad südame-veresoonkonnahaigused või pahaloomulised kasvajad. 

Osa ennetustegevustest korraldatakse projektidena või osaleb haigekassa konkreetsete projektide rahastamises. Üks ennetuse projektidest on näiteks vähi sõeluuringud. Need tegevused planeeritakse rahvastiku tervise arengukava pikaajaliste eesmärkide alusel, arvesse võetakse ka riiklike programme, organisatsioonide ja kohaliku omavalitsuse ülesandeid.

Lisaks nimetatule koostavad haigekassa spetsialistid koostöös erialaseltsidega infomaterjale patsientide jaoks. Haiguste riskidest ja haiguste ennetamise võimalustest teavitavad Haigekassa infomaterjalid on koondatud ravijuhendite lehele. Näiteks võib sealt leida põhjalikke juhiseid imiku hooldamiseks ja erinevate laste haiguste korral toimimiseks, lisaks on välja antud palju erinevaid juhiseid patsientidele, mis kajastavad südamehaigusi, kõrget vererõhku, neeruhaigust ja palju muud.

Vaata lisaks:

Tervise edendamise projektide tegevused ja tulemused

Haiguste ennetuse projektide tulemused