Blankette väljastavad ka haigekassa klienditeenindused ning Saare, Valga ja Viljandi maavalitsused. Palume blankettide saamise, täitmise  ja edastamise kohta tekkivate küsimustega pöörduda Eesti Haigekassa klienditeenindusse, helistada meie klienditelefonile (+372) 669 6630 või kirjutada e-kiri aadressile info@haigekassa.ee

Vajalikud dokumendid palume haigekassasse saata postiga,  digitaalselt allkirjastatult elektronpostiga aadressil info@haigekassa.ee või tuua haigekassa klienditeenindusse.

● Kontoandmete muutmise avaldus

pdf

doc

odt

● Hambaravi/ hambaproteeside hüvitise avaldus

pdf

doc

odt

● Euroopa ravikindlustuskaardi avaldus

pdf

doc

odt

● Avaldus perearsti nimistusse registreerumiseks (avaldus esitada perearstile mitte haigekassale).

pdf

doc

odt

● Avaldus vabatahtliku lepingu sõlmimiseks

pdf

doc

odt

● Avaldus ravikindlustuse taotlemiseks (rase; välisriigis õppija; ülalpeetav abikaasa)

pdf

doc

odt

● Täiendava ravimihüvitise taotlemise avaldus

  • e-teenus Ravimihüvitise vaatamine. Teenus võimaldab kontrollida retseptide kogumaksumust, kompenseerimise alussummat, hüvitamisele kuuluvat summat ja hüvitatud summat.

  • e-teenus Retseptid. Teenuses näeb oma ravimite ja meditsiiniseadmete retsepte, mille alusel on ravim välja ostetud ning andmed apteegis süsteemi sisestatud.

pdf

doc

odt

● Avaldus ravimi erandkorras kompenseerimiseks

  doc  

● Kehavälise viljastamise protseduuriga seonduvate ravimikulude hüvitise avaldus

pdf

doc

odt

● Avaldus hüvitise taotlemiseks kindlustatu surma korral

pdf

doc

odt

 

Euroopa Liidu blanketid

 

Euroopa Liidu valdkonnaga seotud blankette väljastavad ka haigekassa klienditeenindusbürood.
Vajalikud dokumendid võib:
- tuua kohale piirkondlikku haigekassa osakonda; 
- saata postiga 
- saata digitaalselt allkirjastatult elektronpostiga aadressil info@haigekassa.ee

Riigiasutustega suhtlemisel kasutatavaid blankette leiab ka riigiportaalist eesti.ee.

 

● Euroopa ravikindlustuskaardi avaldus

pdf

doc

odt

● Taotlus plaanilise välisravi eelloa saamiseks  

 

doc

odt

● Eelluba plaaniliseks välisraviks - konsiiliumi protokolli vorm  

 

doc

 

● Avaldus Euroopa Liidu tervishoiuteenuse kulu tagasimakseks

NB! Antud avaldust ei saa saata e-posti teel. Avaldus koos originaaldokumentidega tuleb kohale tuua haigekassa klienditeenindusse või saata posti teel aadressile Lastekodu 48, Tallinn, 10144.

pdf

doc

odt

● Infopäring Euroopa Liidu tervishoiuteenuste kulu tagasimaksete kohta

pdf

doc

odt

● Avaldus vormi E104 saamiseks

pdf

doc

odt

● Isiku avaldus vormi E106 saamiseks

pdf

doc

odt

● Tööandja avaldus vormi E106 saamiseks

pdf

doc

 

● Avaldus töövõimetushüvitise vormide E115 ja E116 saamiseks

pdf

doc

odt

● Avaldus Eestis töötava isiku teises EL liikmesriigis elavatele ülalpeetavatele kindlustamata pereliikmetele vormi E109 taotlemiseks

pdf

doc

odt

● Avaldus vormi E121 saamiseks

pdf

doc

odt

● Avaldus vormi E121 katkestamiseks ja kindlustuse taastamiseks Eesti Haigekassas

pdf

doc

odt

● Avaldus EL pensionäri (E121) või EL kindlustatu (E106) ning nende pereliikmete registreerimiseks

NB! Antud avaldust ei saa saata e-posti teel. Avaldus koos originaaldokumentidega tuleb kohale tuua haigekassa klienditeenindusse või saata posti teel aadressile Rüütli 40a, Pärnu, 80010.

pdf

doc

odt

● Avaldus teises EL liikmesriigis töötava isiku pereliikmete registreerimiseks ravikindlustatute andmekogusse

NB! Antud avaldust ei saa saata e-posti teel. Avaldus koos originaaldokumentidega tuleb kohale tuua haigekassa klienditeenindusse või saata posti teel aadressile Rüütli 40a, Pärnu, 80010.

pdf

doc

odt