Ülevaade ravi kvaliteedist Eesti tervishoiusüsteemis

Vaata lisaks

Kliiniliste indikaatorite raport 2017

Kliinilised indikaatorid

 

HVA indikaatorid

 

Maailmapanga indikaatorid