•  

  Laste hambaravi

  Hambaid tuleb hoida juba noores eas. Enne esimeste hammaste lõikumist tuleks imiku suud korrapäraselt puhastada. Esimene hambaarstikülastus võiks toimuda lapse esimese hamba lõikudes või umbes aastase lapsega. Esimesi nõuandeid suutervise osas saate juba ämmaemandalt või lapse esimesel eluaastal pereõelt.

  Uuringud on näidanud, et kui noorukiea lõpuks on hambad tugevad ja terved, ei vajata ravi veel mitukümmend aastat. Seega on laste õigete hügieeniharjumuste ja ennetava kontrolli abil võimalik vältida olukordi, kus täiskasvanueas neelab olulise osa sääste hambaravi.

  Haigekassa tasub alla 19-aastaste kindlustatute hambaravi eest. Pärast isiku 19-aastaseks saamist osutatakse tasuta hambaravi ühe aasta jooksul ainult juhul, kui ravivajadus ilmnes isiku viimase visiidi ajal enne 19-aastaseks saamist. Tasuta teenust saab sama hambaraviteenuse osutaja juures, kus ravivajadus tuvastati.

  Lapsevanemal on õigus valida oma lapsele hambaarst. Kontrollige alati üle, et valitud hambaarstil oleks leping haigekassaga, lepingupartnerid leiate siit. Kui leping puudub, peab lapsevanem teenuse eest ise tasuma täies mahus ning seda raha haigekassalt tagasi ei saa. Haigekassa tasub vaid nende teenuste eest, mis on kirjas Eesti Haigekassa tervishoiuteenuste loetelus.

  Dentist

  Hambahaiguste ennetavatele vastuvõttudele soovitamise (suunamise) kohustus on pereõdedel ja kooliõdedel – see on reguleeritud nii perearsti tööjuhendis kui kooliõe tööd reguleerivas määruses. Kui tervishoiuteenust osutatakse ilma vanema juuresolekuta – näiteks ühiselt kooli poolt korraldatult - peab olema selleks kaasa antud lapsevanema nõusolek.

  Laste ortodontia

  Haigekassa tasub ka laste osutatud ortodontiat (sh breketid) teenuste eest, kuid ainult teatud juhtudel. Seda tehakse järgmiste diagnooside korral:

  1. ülemine lõualuu on eespool asendis alumisest 9 mm või enam (prognaatne hambumus sagitaalse lahiga 9 mm ja enam);
  2. alumine lõualuu on eespoolses asendis ülemisest (progeenne hambumus);
  3. esimeste hammaste kontakt puudub ja kokku puutuvad ainult tagumised purihambad (lahihambumus, kui kontaktis on ainult molaarid);
  4. kui õigel ajal pole lõikunud eesmine lõikehammas või silmahammas (peetunud jäävintsisiivid või kaniinid);
  5. kui ühel lõualuu poolel pole moodustunud rohkem kui üks jäävhammas (kui puudub intsisiiv, kaniin või rohkem kui üks hammas lõualuu kummalgi poolel);
  6. huule- ja suulaelõhe ning teised näo-lõualuusüsteemi kaasasündinud väärarengud.
  7. hambumusanomaalia raske või keskmise raskusastmega obstruktiivse uneapnoe korral, juhul kui adenotonsillektoomia ja positiivne õhurõhuravi (CPAP) on osutunud ebaefektiivseks;
  8. sügav traumeeriv hambumus, mille korral alumised lõikehambad on otseses kontaktis limaskestaga;
  9. külgmine risthambumus kolme ja enama hamba ulatuses lõualuu ühel poolel, mille korral on oluliselt häiritud näo sümmeetria ning lõualuude areng ja kasv.

  Muudel juhtudel haigekassa ortodontiliste teenuste eest ei tasu. Meeles peab pidama, et ka nimetatud juhtudel ortodontia raviks peab teenuse osutajal olema haigekassaga leping, et viimane tasuks ravi eest. Sama kehtib ka teenuste kohta: kui see on mainitud tervishoiuteenuste loetelus, siis maksab teenuse eest haigekassa.

 • Hambaravihüvitis

  Täiskasvanule

  Alates 1. juulist 2017 hakkab haigekassa ravikindlustatud täiskasvanutele hüvitama hambaravi kuni 30 eurot aastas. Hüvitist saab kasutada ainult haigekassaga lepingu sõlminud hambaarstide juures.

  Alates 1.juulist 2017 ei pea enam patsient hambaraviteenuse hüvitist ise tagantjärele taotlema ja dokumente haigekassale esitama. Arveldus täiskasvanute hambaravihüvitise piires toimub hambaarsti ja haigekassa vahel elektroonselt. Kui hambaarsti osutatud teenusele kehtib uus hüvitis, arvestatakse hüvitatav summa raviarvelt maha kohe maksmise hetkel. 

  Täiskasvanute hambaravihüvitis aitab tagada vajalikud hambaraviteenused, julgustab inimesi esmasele hambaarsti visiidile minema ja motiveerima neid oma suu tervise eest piisavalt hoolt kandma. Käies igal aastal kontrollis, on võimalik ennetada tõsisemaid probleeme hammastega.

  Created with Sketch.

  Hüvitise näidis

  • Kui Teie hambaravi arve on näiteks 50 eurot, siis tuleb endal tasuda 50% raviarvest ehk 25 eurot ja teise 50% hüvitab haigekassa. Kui külastate sama aasta jooksul veel hambaarsti, hüvitab haigekassa Teie raviarvest veel 5 eurot, kuna hüvitise piirmäär ühes aastas on 30 eurot.

  • Kui Teie raviarve on näiteks 75 eurot, siis tasub haigekassa sellest korraga aastase hüvitise määra ehk 30 eurot ja Teil jääb maksta ülejäänud 45 eurot.

  • Arvutamine

   Hambaravi arve 50 eurot
   50% tasub patsient: 25 eurot
   50% tasub haigekassa: 25 eurot
   Hüvitise jääk: 30– 25 = 5 eurot hüvitist veel samal aastal

  Kuidas hüvitist arvestatakse?

  Alates 1. juulist 2017 kehtib täiskasvanutele hambaravihüvitis kuni 30 eurot ühes kalendriaastas, seejuures patsient tasub ise 50% teenuste hinnast. haigekassa ravikindlustatud täiskasvanutele hüvitama hambaravi kuni 30 eurot aastas. Lisaks on teenuseosutajal õigus patsiendilt nõuda visiiditasu kuni 5 eurot.

  Hambaravihüvitist saab kasutada täies mahus ühe kalendriaasta jooksul ning selle kasutamata osa ei saa järgmisesse aastasse edasi kanda. Kui aasta vahetub, algab uus hüvitise arvestus. Iga aasta on võimalik hüvitist saada kuni 30 euro ulatuses.

  Pane tähele!

  Alates 01.07.2017 ei pea enam ravikindlustatud inimene Eestis saadud hambaraviteenuste eest hüvitist tagantjärele taotlema ja dokumente haigekassale esitama. Arveldus toimu hambaarsti ja haigekassa vahel elektroonselt. Kui osutatud teenusele kehtib hüvitis, arvestatakse hüvitatav summa raviarvelt maha kohe maksmise hetkel.

  Kui teil tekib kalendriaasta jooksul õigus erinevatele hüvitistele, on teil õigus saada hüvitist teile kõige soodsama määra ulatuses. Näiteks täiskasvanud ravikindlustatud inimesele, kes on ühtlasi rase või alla üheaastase lapse ema, on õigus saada hüvitist 85 euro ulatuses ühes kalendriaastas.

  Milliseid hambaravi teenuseid hüvitatakse?

  Täiskasvanute hambaravihüvitist saab ainult  haigekassa lepingupartnerite juures. Hüvitis kehtib esmavajalikele hambaraviteenustele. Eesti Haigekassa on koostöös Eesti Hambaarstide Liiduga koostanud patsientide jaoks esmavajalike hambaraviteenuste paketi, mille eest hüvitist tasutakse.

   

  Esmavajalike hambaraviteenuste hulka kuuluvad:

  • hambaarsti esmane või korduv vastuvõtt;
  • diagnostika (sh röntgenülesvõtted);
  • ravimi asetamine ja ajutise täidise paigaldamine;
  • püsiva täidise paigaldamine;
  • hamba eemaldamine;
  • mädakolde avamine ja ravimine;
  • juureravi;
  • igemealuse hambakivi eemaldamine kirurgiliselt;
  • tuimestus.

  Hambaravihüvitis rasedale ja alla üheaastase lapse emale

  Alates 1. juulist 2017 suureneb hambaravihüvitis rasedatele ja alla üheaastaste laste emadele kuni 85 euroni aastas. Hüvitist saab kasutada ainult haigekassaga lepingu sõlminud hambaarstide juures.

  Alates 1.juulist 2017 ei pea enam patsient hambaraviteenuse hüvitist ise tagantjärele taotlema ja dokumente haigekassale esitama.  Arveldus täiskasvanute hambaravihüvitise piires toimub hambaarsti ja haigekassa vahel elektroonselt. Kui hambaarsti osutatud teenusele kehtib uus hüvitis, arvestatakse hüvitatav summa raviarvelt maha kohe maksmise hetkel. 

  Mother

  Uue süsteemi järgi toimub kogub haigekassa infot kinnitatud raseduse kohta raviarvete andmebaasist ning kinnitatud raseduse korral kehtib hambaravihüvitise õigus rasedale raseduse lõpuni.

  Raviarvetelt on infot võimalik koguda vaid haigekassa lepingupartneritelt.

  Juhul, kui rase käib teenusel erakliinikus on hüvitise saamiseks siiski vajalik esitada haigekassale tõend kinnitatud rasedusest.

   

  Created with Sketch.

  Hüvitise näidis

  • Kui Teie hambaravi arve on 100 eurot, siis tasute ise 15 eurot ning haigekassa hüvitab raviarvest 85 eurot. Samal kalendriaastal haigekassa Teie eest hambaraviteenuseid rohkem ei hüvita ehk järgmisel korral tasute täies ulatuses raviarve ise.

  • Kui Teie üks hambaravi arve on näiteks 60 eurot, siis tasute te ise sellest 9 eurot ehk 15% ja haigekassa hüvitab 85% ehk 51 eurot. Kuna esimesel korral hüvitas haigekassa 51 eurot, aga hüvitist saab ühes aastas kuni 85 eurot, siis hüvitab haigekassa ka järgmise raviarve eest kuni 34 eurot.

  • Arvutamine

   Hambaravi arve 60 eurot
   15% tasub patsient: 9 eurot
   85% tasub haigekassa: 51 eurot
   Hüvitise jääk: 85– 51 = 34 eurot hüvitist veel samal aastal

  Kuidas hüvitist arvestatakse?

  Alates 1. juulist 2017 suureneb hambaravihüvitis rasedatele ja alla üheaastaste laste emadele kuni 85 euroni aastas. Patsient ise tasub 15% teenuste hinnast.

  Hambaravihüvitist saab kasutada täies mahus ühe kalendriaasta jooksul ning selle kasutamata osa ei saa järgmisesse aastasse edasi kanda. Kui aasta vahetub, algab uus hüvitise arvestus. Iga aasta on võimalik hüvitist saada kuni 85 euro ulatuses.

  Kui Te olete 2017.aastal enne 1.juulit saanud hambaravi teenuseid ning taotlenud rahalist hüvitist kuni 28,77 euro eest, lahutatakse seni kasutatud hüvitis 85 eurost maha.

  Pane tähele!

  Alates 01.07.2017 ei pea enam ravikindlustatud inimene Eestis saadud hambaraviteenuste eest hüvitist tagantjärele taotlema ja dokumente haigekassale esitama. Arveldus toimu hambaarsti ja haigekassa vahel elektroonselt. Kui osutatud teenusele kehtib hüvitis, arvestatakse hüvitatav summa raviarvelt maha kohe maksmise hetkel.

  Kui teil tekib kalendriaasta jooksul õigus erinevatele hüvitistele, on teil õigus saada hüvitist teile kõige soodsama määra ulatuses. Näiteks täiskasvanud ravikindlustatud inimesele, kes on ühtlasi rase või alla üheaastase lapse ema, on õigus saada hüvitist 85 euro ulatuses ühes kalendriaastas.

  Millised hambaravi teenuseid hüvitatakse?

  Täiskasvanute hambaravihüvitist saab ainult  haigekassa lepingupartnerite juures. Hüvitis kehtib esmavajalikele hambaraviteenustele. Eesti Haigekassa on koostöös Eesti Hambaarstide Liiduga koostanud patsientide jaoks esmavajalike hambaraviteenuste paketi, mille eest hüvitist tasutakse.

  Esmavajalike hambaraviteenuste hulka kuuluvad:

  • hambaarsti esmane või korduv vastuvõtt;
  • diagnostika (sh röntgenülesvõtted);
  • ravimi asetamine ja ajutise täidise paigaldamine;
  • püsiva täidise paigaldamine;
  • hamba eemaldamine;
  • mädakolde avamine ja ravimine;
  • juureravi;
  • igemealuse hambakivi eemaldamine kirurgiliselt;
  • tuimestus.

  Hambaravihüvitis eakale, pensionärile ja osalise või puuduva töövõimega inimesele

  Alates 1. juulist 2017 suureneb hambaravihüvitis vanadus- ja töövõimetuspensionäridele, osalise või puuduva töövõimega isikutele ning üle 63-aastastele eakatele kuni 85 euroni aastas. Hüvitist saab kasutada ainult haigekassa hambaravi lepingupartnerite juures.

  Elderly

  Alates 1.juulist 2017 ei pea enam patsient hambaraviteenuse hüvitist ise tagantjärele taotlema ja dokumente haigekassale esitama.  Arveldus täiskasvanute hambaravihüvitise piires toimub hambaarsti ja haigekassa vahel elektroonselt. Kui hambaarsti osutatud teenusele kehtib uus hüvitis, arvestatakse hüvitatav summa raviarvelt maha kohe maksmise hetkel. 

   
   

  Created with Sketch.

  Hüvitise näidis

  • Kui Teie hambaravi arve on 100 eurot, siis tasute ise 15 eurot ning haigekassa hüvitab raviarvest 85 eurot. Samal kalendriaastal haigekassa Teie eest hambaraviteenuseid rohkem ei hüvita ehk järgmisel korral tasute täies ulatuses raviarve ise.

  • Kui Teie üks hambaravi arve on näiteks 60 eurot, siis tasute ise sellest 9 eurot ehk 15% ja haigekassa hüvitab 85% ehk 51 eurot. Kuna esimesel korral hüvitas haigekassa 51 eurot, aga hüvitist saab ühes aastas kuni 85 eurot, siis hüvitab haigekassa ka järgmise raviarve eest kuni 34 eurot.

  • Arvutamine

   Hambaravi arve 60 eurot
   15% tasub patsient: 9 eurot
   85% tasub haigekassa: 51 eurot
   Hüvitise jääk: 85– 51 = 34 eurot hüvitist veel samal aastal

  Kuidas hüvitist arvestatakse ?

  Alates 1.juulist 2017 hakkavad vanaduspensionärid, töövõimetuspensionärid ja osalise või puuduva töövõimega inimesed, üle 63-aastased inimesed saama hambaravihüvitist kuni 85 eurot ühes kalendriaastas.

  Patsient ise tasub 15% teenuste hinnast. Lisaks on teenuseosutajal õigus patsiendilt nõuda visiiditasu kuni 5 eurot.

  Hambaravihüvitist saab kasutada täies mahus ühe kalendriaasta jooksul ning selle kasutamata osa ei saa järgmisesse aastasse edasi kanda. Kui aasta vahetub, algab uus hüvitise arvestus. Iga aasta on võimalik hüvitist saada kuni 85 euro ulatuses.

  Kui Te olete 2017. aastal enne 1. juulit saanud hambaravi teenuseid ning taotlenud rahalist hüvitist kuni 19,18 euro eest, lahutatakse seni kasutatud hüvitis 85 eurost maha.

  Pane tähele!

  Alates 01.07.2017 ei pea enam ravikindlustatud inimene Eestis saadud hambaraviteenuste eest hüvitist tagantjärele taotlema ja dokumente haigekassale esitama. Arveldus toimu hambaarsti ja haigekassa vahel elektroonselt. Kui osutatud teenusele kehtib hüvitis, arvestatakse hüvitatav summa raviarvelt maha kohe maksmise hetkel. 

  Kui teil tekib kalendriaasta jooksul õigus erinevatele hüvitistele, on teil õigus saada hüvitist teile kõige soodsama määra ulatuses. Näiteks osalise töövõimega täiskasvanud ravikindlustatud isikul on õigus saada hüvitist 85 euro ulatuses ühes kalendriaastas.

  Millised hambaravi teenuseid hüvitatakse?

  Täiskasvanute hambaravihüvitist saab ainult  haigekassa lepingupartnerite juures. Hüvitis kehtib esmavajalikele hambaraviteenustele. Eesti Haigekassa on koostöös Eesti Hambaarstide Liiduga koostanud patsientide jaoks esmavajalike hambaraviteenuste paketi, mille eest hüvitist tasutakse.

  Esmavajalike hambaraviteenuste hulka kuuluvad:

  • hambaarsti esmane või korduv vastuvõtt;
  • diagnostika (sh röntgenülesvõtted);
  • ravimi asetamine ja ajutise täidise paigaldamine;
  • püsiva täidise paigaldamine;
  • hamba eemaldamine;
  • mädakolde avamine ja ravimine;
  • juureravi;
  • igemealuse hambakivi eemaldamine kirurgiliselt;
  • tuimestus.

  Suurenenud hambaravi vajadus

  Alates 1. juulist 2017 hakkavad suurenenud hambaravi vajadusega patsiendid hüvitist saama kuni 85 eurot aastas. Inimesel on õigus nimetatud hüvitisele, kui suurenenud vajadus hambaraviteenuse saamiseks on tekkinud järgmiste tervishoiuteenuste osutamise tagajärjel:

  1. pea-kaela piirkonna kasvajate kirurgiline ja kiiritusravi;
  2. huule-, alveolaarjätke- ja suulaelõhe ning teiste anomaaliate kirurgiline ravi;
  3. näo koljuluude traumade kirurgiline ravi;
  4. protseduur (endoskoopia, anesteesia ja muu), mille käigus on tekkinud trauma;
  5. kudede ja elundite siirdamine või siirdamiseks ettevalmistamine;
  6. pea-kaela piirkonna ulatuslike põletike (abstsess, flegmoon) haiglaravi.

  Hüvitist saab kasutada ainult haigekassaga lepingu sõlminud hambaarstide juures.

  Alates 1.juulist 2017 ei pea enam patsient hambaraviteenuse hüvitist ise tagantjärele taotlema ja dokumente haigekassale esitama.  Arveldus täiskasvanute hambaravihüvitise piires toimub hambaarsti ja haigekassa vahel elektroonselt. Kui hambaarsti osutatud teenusele kehtib uus hüvitis, arvestatakse hüvitatav summa raviarvelt maha kohe maksmise hetkel. 

  Kui käesolevalt koostab eriarst suurenenud vajaduse tõendamiseks tõendi, siis alates 1. juulist 2017 põhjendab arst suurenenud vajadust kandega ravidokumendis ja pabertõendi väljastamist enam ei toimu. See tagab vajaliku informatsiooni jõudmise hambaraviteenuse osutajani ja haigekassani ning võimaldab isikule tavapärasest suurema hambaravihüvitise aastase limiidi.

  Created with Sketch.

  Hüvitise näidis

  • Kui Teie hambaravi arve on 100 eurot, siis tasute ise 15 eurot ning haigekassa hüvitab raviarvest 85 eurot. Samal kalendriaastal haigekassa Teie eest hambaraviteenuseid rohkem ei hüvita ehk järgmisel korral tasute täies ulatuses raviarve ise.

  • Kui Teie üks hambaravi arve on näiteks 60 eurot, siis tasute te ise sellest 9 eurot ehk 15% ja haigekassa hüvitab 85% ehk 51 eurot. Kuna esimesel korral hüvitas haigekassa 51 eurot, aga hüvitist saab ühes aastas kuni 85 eurot, siis hüvitab haigekassa ka järgmise raviarve eest kuni 34 eurot.

  • Arvutamine

   Hambaravi arve 60 eurot
   15% tasub patsient: 9 eurot
   85% tasub haigekassa: 51 eurot
   Hüvitise jääk: 85– 51 = 34 eurot hüvitist veel samal aastal

  Kuidas hüvitist arvestatakse?

  Alates 1. juulist 2017 hakkavad suurenenud hambaravi vajadusega patsiendid saama hambaravihüvitist kuni 85 eurot ühes kalendriaastas.

  Patsient ise tasub 15% teenuste hinnast. Lisaks on teenuseosutajal õigus patsiendilt nõuda visiiditasu kuni 5 eurot.

  Hambaravihüvitist saab kasutada täies mahus ühe kalendriaasta jooksul ning selle kasutamata osa ei saa järgmisesse aastasse edasi kanda. Kui aasta vahetub, algab uus hüvitise arvestus. Iga aasta on võimalik hüvitist saada kuni 85 euro ulatuses.

  Kui Te olete 2017. aastal enne 1. juulit saanud hambaravi teenuseid ning taotlenud rahalist hüvitist kuni 28,77 euro eest, lahutatakse seni kasutatud hüvitis 85 eurost maha.

  Pane tähele!

  Alates 01.07.2017 ei pea enam ravikindlustatud inimene Eestis saadud hambaraviteenuste eest hüvitist tagantjärele taotlema ja dokumente haigekassale esitama. Arveldus toimu hambaarsti ja haigekassa vahel elektroonselt. Kui osutatud teenusele kehtib hüvitis, arvestatakse hüvitatav summa raviarvelt maha kohe maksmise hetkel. 

  Kui teil tekib kalendriaasta jooksul õigus erinevatele hüvitistele, on teil õigus saada hüvitist teile kõige soodsama määra ulatuses. Näiteks osalise töövõimega täiskasvanud ravikindlustatud isikul on õigus saada hüvitist 85 euro ulatuses ühes kalendriaastas.

   

  Millised hambaravi teenuseid hüvitatakse?

  Täiskasvanute hambaravihüvitist saab ainult  haigekassa lepingupartnerite juures. Hüvitis kehtib esmavajalikele hambaraviteenustele. Eesti Haigekassa on koostöös Eesti Hambaarstide Liiduga koostanud patsientide jaoks esmavajalike hambaraviteenuste paketi, mille eest hüvitist tasutakse.

  Esmavajalike hambaraviteenuste hulka kuuluvad:

  • hambaarsti esmane või korduv vastuvõtt;
  • diagnostika (sh röntgenülesvõtted);
  • ravimi asetamine ja ajutise täidise paigaldamine;
  • püsiva täidise paigaldamine;
  • hamba eemaldamine;
  • mädakolde avamine ja ravimine;
  • juureravi;
  • igemealuse hambakivi eemaldamine kirurgiliselt;
  • tuimestus.

  Vältimatu hambaravi

  Tasuta hambaravi vältimatu abi korral

  Kõigil täiskasvanutel sõltumata ravikindlustusest on õigus saada tasuta hambaravina vältimatut abi, mida osutatakse juhul, kui abi edasilükkamine või selle andmata jätmine võib põhjustada abivajaja surma või püsiva tervisekahjustuse. Vältimatut abi osutatakse selliste erakorraliste seisundite korral, mis vajavad hamba väljatõmbamist või mädanikukolde avamist.  Seda, kas tegemist on vältimatu abiga, otsustab hambaarst. Vältimatu abi teenuste saamiseks tuleb pöörduda haigekassaga lepingu sõlminud hambaarstide poole, sest haigekassa maksab nii ravikindlustatud kui ravikindlustamata täiskasvanule osutatud teenuse eest ainult oma lepingupartneritele. Kindlustuseta inimeste vältimatu abi tasutakse riigieelarvest.

  Vältimatu abi korral hüvitatab haigekassa järgmisi hambaraviteenuseid:

  • Patsiendi uurimine, konsultatsioon, staatuse märkimine, raviplaani koostamine, hügieeni- või paradontaalindeksite määramine, hambakatu eemaldamine;
  • Pinnaanesteesia (limaskesta tuimestus)
  • Injektsioonanesteesia (süstiga tuimestus)
  • Ühe juurega hamba eemaldamine
  • Mitme juurega hamba eemaldamine
  • Sügavalt murdunud hamba või purunenud hamba eemaldamine
  • Mädakolde avamine ja ravimenetlus
  • Verejooksu peatamine õmblusega;
  • Järelkontroll pärast kirurgilist sekkumis
  • Hamba või implantaadi eemaldamine (osalise luu eemaldamisega)
  • Hamba rõntgenülesvõte
  • Kogu suu röntgenülevõte
 • Hambaproteeside hüvitis

  Proteesihüvitist on võimalik kasutada kolme aasta peale summas 255,65 eurot. Proteesihüvitisele on õigus järgmistel ravikindlustatud isikutel:

  • Töövõimetuspensionär
  • Vanaduspensionär
  • Osalise või puuduva töövõimega isik
  • Üle 63-aastane ravikindlustatud isik

  Hüvitise taotlemiseks esitage haigekassale:

  • Avaldus
  • Proteesimistööde eest tasumist tõendav dokument*

  Pane tähele!

  Alates 1. jaanuarist 2018 ei pea enam proteesihüvitise saamiseks avaldust tagantjärele esitama, kogu arveldus toimub otse hambaarsti ja haigekassa vahel ehk soodustust arvestatakse raviarvelt maha hambaarsti juures maksmise hetkel.

  Hüvitise taotlemine

  Hüvitise taotlemiseks on kaks võimalust. Kindlustatu esitab avalduse kas:

  Created with Sketch.

  hambaproteesi tegijale

  Kindlustatu maksab siis hambaproteeside eest hambaproteesi tegijale vaid selle summa, mis ületab 255,65 eurot.

  Hambaraviteenuse osutaja taotleb ise haigekassalt hüvitise summas kuni 255,65 eurot

  või
  Created with Sketch.

  haigekassale

  Seda vaid juhul, kui isik ei ole esitanud hüvitise saamise avaldust hambaproteesi teenuse osutajale.

  Esitada tuleb avaldus ja proteesimistööde eest tasumist tõendav dokument*.

  Haigekassa kannab hüvitise kindlustatu pangaarvele 90 päeva jooksul pärast nõutavate dokumentide laekumist haigekassa piirkondlikku osakonda.

  *Hambaraviteenuse eest tasumist tõendav dokument sisaldab järgmisi andmeid:

  1. dokumendi number;
  2. tervishoiuteenuse osutaja nimi, asukoha aadress ja registri- või isikukood;
  3. hambaarsti ees- ja perekonnanimi ning registreerimistõendi number;
  4. isiku, kellele hambaraviteenust osutati, ees- ja perekonnanimi;
  5. hambaraviteenuse nimetus ja arvnäitajad (kogus, hind, summa);*
  6. hambaraviteenuse osutamise kuupäev;
  7. dokumendi vormistaja ees- ja perekonnanimi, allkiri ja kuupäev.
  Created with Sketch.

  Hüvitise näidis

  • Marta esimesed hambaproteesid hinnaga 195,78 eurot, valmisid 7. mail 2014.
   Marta esitas haigekassale kulutuse hüvitamiseks avalduse ja teenuse eest tasumist tõendavad dokumendid. Sellest päevas algas Martal 3 aastane hüvitise periood. Haigekassa maksis 90 päeva jooksul avalduse saamisest Marta arveldusarvele proteesihüvitise 195,78 eurot.

  • 2015. aasta novembris pöördus Marta proteeside parandamiseks taaskord arsti poole ning esitas haigekassale uue avalduse ja arve 69,78 eurot.

  • Haigekassa hüvitas 90 päeva jooksul Martale kasutamata hüvitise osa 59,87 eurot (255,65 eurot - 195,78 eurot = 59,87 eurot).
   Kuna nüüd on Marta kogu proteesihüvitise ära kasutanud, on tal uuesti võimalik hüvitist taotleda alates 2017. aasta 8.maist.

  Kuidas hüvitist makstakse?

  Proteesihüvitist on võimalik kasutada kolme aasta peale summas 255,65 eurot.

  Millal täitub 3 aastat ja saab taotleda uuesti hambaproteeside hüvitist?

  Kui pensionärile pole varem hambaproteese valmistatud, siis hakatakse 3-aastast perioodi arvestama päevast, millal tema proteesid valmis said. Uuesti tekib tal hambaproteeside hüvitise taotlemise õigus, kui sellest kuupäevast on möödunud kolm aastat ning ta pöördub hambaproteeside parandamiseks või uute proteeside tellimiseks hambaarsti juurde.

  Hüvitisest kasutamata jäänud osa järgmisse perioodi edasi ei kandu. Kui kindlustatu ei tea täpselt, kui kaua eelmiste proteeside valmistamisest möödas on, soovitame seda täpsustada proteeside valmistajaga või uurida haigekassast enne hambaarsti juurde minemist. Seda saab kontrollida riigiportaali www.eesti.ee teenuse „Hambaproteeside hüvitise limiidi kasutus“ kaudu, saates allkirjastatud küsimuse haigekassasse postiga, e-postiga või külastades meie klienditeenindusi.

  Pane tähele!

  Hüvitis makstakse välja sõltumata teenuse osutamise kohast. Teenus võib olla saadud nii Eestis kui välisriigis. Kulutust tuleb tõendada korrektse hambaraviteenuse eest tasumist tõendava dokumendiga.

  • Hüvitise saamise õigus aegub kolme aasta jooksul alates teenuse osutamisest.
  • Hüvitise taotlemise avalduse blankett on saadaval haigekassa klienditeenindustes  ja haigekassa kodulehel. Haigekassa blankette väljastavad, edastavad ja abistavad nende täitmisel ka Saare, Valga ja Viljandi maavalitsused.
  • Avalduse ja ravikviitungi saab haigekassale edastada järgnevalt:
   • tuues dokumendid klienditeenindusse;
   • posti teel Lastekodu 48, Tallinn 10144;
   • e-posti teel, saates allkirjastatud avalduse koos skaneeritud lisadokumentidega aadressil info@haigekassa.ee.

  NB! Skaneeritud dokumentide edastamisel juhime tähelepanu, et haigekassal on õigus andmete kontrollimise vajaduse korral nõuda Teilt makset tõendava originaaldokumendi esitamist.

  Lisainfo haigekassa klienditelefonilt (+372) 669 6630, saates allkirjastades küsimuse info@haigekassa.ee, külastades klienditeenindusi  või riigiportaali www.eesti.ee teenuse „Hambaproteeside hüvitise limiidi kasutus“ kaudu.

  Alates 1.juulist 2017 ei pea enam patsient hambaraviteenuse hüvitist ise tagantjärele taotlema ja dokumente haigekassale esitama.  Arveldus täiskasvanud hambaravihüvitise piires toimub hambaarsti ja haigekassa vahel elektroonselt. Kui hambaarsti osutatud teenusele kehtib uus hüvitis, arvestatakse hüvitatav summa raviarvelt maha kohe maksmise hetkel. 

 • Hambaravi partnerid

  Tasuta hambaravi või hambaravihüvitist saab ainult haigekassaga lepingu sõlminud hambaarstide juures Eesti Haigekassa tervishoiuteenuste loetelus nimetatud teenustele.

  Pane tähele!

  Hetkel on kaardirakendusel vaid laste hambaravi ja ortodontia teenust pakkuvad hambaarstid, kellel on haigekassaga leping. Alates maist on kaardirakenduselt võimalik leida ka täiskasvanute hambaravi ja vältimatut hambaravi teenust pakkuvad hambaarstid!

   
 • Kontakt

  Hambaravihüvitist saab kasutada ainult haigekassaga lepingu sõlminud hambaarstide juures.

  Lisainfot hambaravihüvitise kasutamise kohta on võimalik saada:

  • Haigekassa klienditelefonilt (+372) 669 6630 (E-R 8.30-16.30)
  • Klienditeenindustest, saates allkirjastatud avalduse info@haigekassa.ee
  • Riigiprotaalist www.eesti.ee teenuse alt “Hambaravihüvitised isikule”

 

 • Uus hambaravihüvitis ja selle rakendumine

  Käesoleval aastal on hambaarstidel võimalus astuda haigekassa lepingupartneriks, et pakkuda inimestele uut hambaravihüvitist. Alates 1. juulist 2017 hakkab Eesti Haigekassa hüvitama täiskasvanutele hambaravi kuni 30 euro ulatuses aastas (patsiendi omaosalus 50%). Eakatele, rasedatele, alla üheaastaste laste emadele ja teistele juba hüvitist saavatele inimestele suureneb hambaravihüvitis kuni 85 euroni aastas (patsiendi omaosalus 15%).

  Täiskasvanute hambaravihüvitist saab ainult haigekassa lepingupartnerite juures Eesti Haigekassa tervishoiuteenuste loetelus täiskasvanute hambaravi paketis nimetatud teenustele.

  Et muuta kõigile Eesti ravikindlustatud inimestele ning ka hambaraviteenuse pakkujatele teenuse osutamine ning hüvitise kasutamine võimalikult kiireks ja lihtsaks, hakkab hüvitise limiidi arvestus ning arveldamine toimuma haigekassa ja hambaraviteenuse osutaja vahel elektroonselt. Selleks sõlmitakse haigekassa ja hambaraviteenuse pakkuja vahel teenuse osutamise lepingud.

  Oluline teada!

  • Haigekassaga sõlmitav leping tagab Teie patsiendile võimaluse saada haigekassa hambaravihüvitist.
  • Leping töötatakse välja koostöös Eesti Hambaarstide Liiduga märtsi lõpuks, peale mida toimuvad kõigile huvitatud hambaarstidele infopäevad.
  • Teenuse osutamise lepingus fikseeritakse peamiselt põhimõtted elektrooniliseks arveldamiseks, lepingu sõlmimise protsess luuakse võimalikult lihtsaks ning lepinguga ei teki hambaarstile kohustusi teenuste mahu, teenuse osutamise aja jms osas.
  • Haigekassaga sõlmitav leping ei kohusta kõiki teenuseid osutama haigekassa hinnakirja alusel – hinnakiri kehtib vaid hüvitisega hõlmatud teenustele ning hüvitise piirmäära ulatuses. Hüvitise piirmäära täitumise järel ja ülejäänud teenuste puhul võib osutada iga hambaarst teenuseid oma hinnakirja alusel.
  • Tänu elektroonsele arvestusele saab hüvitist kasutada mitmel visiidil – seni kuni aastane piirmäär (30 või 85 eurot) täitub.
  • Hüvitis hõlmab esmavajalikke hambaraviteenuseid, mille loetelu on koostatud koostöös Eesti Hambaarstide Liiduga.

  Kes on uue hüvitise sihtrühmad?

  30 eurose hüvitise ehk täiskasvanutele mõeldud hüvitise sihtgruppi kuuluvad kõik 19 – 63-aastased ravikindlustatud mehed ja naised.
  85 euro suuruse hüvitise sihtgruppi kuuluvad:

  • Inimesed, kellele on riikliku pensionikindlustuse seaduse alusel määratud töövõimetuspension või vanaduspension;
  • Inimesed, kellel on töövõimetoetuse seaduse alusel tuvastatud osaline või puuduv töövõime;
  • üle 63-aastane kindlustatud inimesed;
  • rasedad naised;
  • alla üheaastase lapse emad;
  • inimesed, kellel on tekkinud talle osutatud tervishoiuteenuse tagajärjel suurenenud vajadus saada hambaraviteenust.

  Uus hinnakiri

  Uus hinnakiri on tehtud hetkel kehtivate hindade alusel ning hakkab kehtima alates 1.juulist 2017.
  Haigekassa on koostöös Eesti Hambaarstide Liiduga koostanud patsientide jaoks esmavajalike hambaravi teenuste paketi, mida tervishoiuteenuste loetelu alusel täiskasvanutele hüvitatakse:

  • hambaarsti esmane ja korduv vastuvõtt;
  • diagnostika (sh röntgenülesvõtted);
  • ravimi asetamine ja ajutise täidise paigaldamine;
  • püsiva täidise paigaldamine;
  • amputatsioon ja hamba eemaldamine;
  • mädakolde avamine ja ravimenetlused;
  • juureravi teenused;
  • küretaaž;
  • pinna- ja injektsioonanesteesia

  Milline on hüvitise puhul maksmise ja arveldamise protsess?

  Hambaravihüvitise protsess ja maksmine lepingupartnerist teenuseosutajale üldiselt:

  1. Mitterahalise hüvitise pakkumisega seotud infovahetus ja arveldamine toimub elektrooniliselt, hambaravi teenuseosutajate poolt kasutatava tarkvara kaudu.
  2. Enne isikule teenuse osutamist on teenuseosutajal võimalik kontrollida haigekassa süsteemist isiku kindlustatust, hüvitise limiiti (30 € või 85 €) ning selle jääki;
  3. Isikule osutatakse vajalikke teenuseid, mille hulgas võivad olla nii haigekassa hüvitatavad teenused kui ka mittehüvitatavad teenused;
  4. Teenuste osutamise järel toimub arveldamine elektrooniliselt haigekassale arve edastamine oma tarkvara kaudu (teenuseosutaja peab olema autenditud x-teele ID kaardi vms (turvaserver) alusel);juhul, kui visiidil osutatakse nii EHK hüvitatavaid kui ka täielikult tasulisi teenuseid, peavad haigekassasse saadetaval arve osal kajastuma kõik teenused ja hulgad, mille eest EHK tasub, näidates ära nende täismaksumuse teenuste kaupa;
  5. juhul, kui eelnevalt ei toimunud isiku limiidi kontrollimist, kontrollitakse isiku limiiti arveldamise käigus ning koheselt tagastatakse vastusena summa, mis tasutakse patsiendi eest arvestades limiiti ja teenuste hindu EHK hinnakirjas ning teenuste koguseid;
  6. seejärel esitatakse koostatud arve EHK-le ning toimub paralleelne arveldamine patsiendiga, s.t. arve kogusumma ja EHK poolt tasutud summa vahe tasub patsient;
  7. teenuseosutajale tasub haigekassa esitatud arve alusel ning arvel toodud EHK poolse summa ulatuses.

  Kui isikule osutati teenuseid isiku aastase hambaravihüvitise piirmäärast väiksema summa ulatuses, toimub limiidi ümberarvutamine osutatud teenuste, nende hulga ning maksumuse alusel haigekassa süsteemis. Järgmisel visiidile pöördumisel, sama kalendriaasta jooksul, on isikul õigus veel limiidi jäägi ulatuses saada hüvitatavate teenuste osas tasu maksmise kohustuse üle võtmist haigekassa poolt.

  Hüvitise limiit kehtib ühe kalendriaasta jooksul ning seda ei ole võimalik kanda järgmisesse aastasse. Kui isikul on limiit kasutatud, ei ole teenuseosutajal kohustust osutada teenuseid haigekassa hinnakirja järgi.

 • Lepingu info


  Tüüplepingu tingimused töötame koostöös Eesti Hambaarstide Liiduga välja märtsis.Haigekassa töötab lepingu välja koostöös Eesti Hambaarstide Liiduga. Lepinguid tutvustatakse hambaarstidele alates 01.04.2017. Lepinguid saab sõlmida alates aprillist 2017.
  Samuti korraldame EHL-iga koostöös aprillis infopäevad lepingu tutvustamiseks.

  Leping sisaldab:

  • Teenuste loetelu
  • Andmete elektroonilise edastamise ja arvelduse nõuded
  • Teenuse kvaliteeditingimused
  • Teenuse kättesaadavuse tagamise tingimusi

  Mitterahalise hambaravihüvise lepingumahte ei reguleerita.
  Laste hambaravi valikul pakutud koefitsient ei rakendu täiskasvanute hüvitise puhul.

   

 • IT Arendused

  Hambaravihüvitise võimaldamiseks ning iga kindlustatud inimese hüvitise limiidi jälgimiseks ja arveldamiseks luuakse vastavad rakendused hambaarstide tarkvaraprogrammides. Arendajate ülesanne on täiendada olemasolevat infosüsteemi, nii et uute hüvitistega arveldamine oleks võimalikult mugav. Arendatav täiendus võimaldab hambaarstil või tugitöötajal koheselt kontrollida patsiendi hüvitise suurust ja kasutatud osa, teenuste vastavust hüvitiste nimekirjale ning esitada ja kinnitada koondarveid haigekassale.
   
  Kuidas saab hambaarst uue tarkvaratäienduse?
  Haigekassa viimistleb vajaliku IT-arenduse detailset kirjeldust, mis edastatakse aprilli alguseks hambaarstidele IT-teenust pakkuvatele ettevõtetele, kes omakorda on vastutavad süsteemi väljaarendamise, testimise ja haldamise eest. Iga hambaarst peaks uue arenduse saamiseks pöörduma praeguse IT-teenuse pakkuja poole, kellel on vastav eelinfo olemas. Ka uue lahenduse arendamise ja haldamise kuludes tuleb hambaraviteenuse pakkujail oma IT arendajatega kokkuleppele jõuda.
   
  Mida uue lahenduse abil teha saab?
  Suurim erinevus praeguse ja uue süsteemi  vahel on see, et kui seni esitasid patsiendid haigekassale hüvitise avalduse tagantjärele, siis alates 1. juulist 2017 toimub arveldamine kohe teenuse osutamisel: arst või registraator saab arvutisüsteemis automaatse vastuse hüvitise jäägist ja sellest, millised teenused ja kui suures mahus hüvitis katab ning kui suur osa tuleb tasuda patsiendil.
  Kui seni esitasid patsiendid haigekassale hüvitise avalduse tagantjärele, siis alates 1. juulist 2017 toimub arveldamine kohe teenuse osutamisel.
   
  Haigekassa seab IT-arendusettevõtetele ette neli funktsiooni, mida uus infosüsteem peab täitma:
  1) Soovi korral hüvitise limiidi kontroll (30 € või 85 €) haigekassa süsteemist näiteks enne, kui patsient teenuseid kasutab. Limiidi kontrollimine on vabatahtlik samm.
  2) Arve saatmine haigekassale ja automaatne vastus: töötaja sisestab kõik patsiendile osutatud terviseteenuste loetelus toodud teenused süsteemi ja saab kohese vastuse, mis mahus patsient hüvitist saab.
   
  Juhul, kui visiidil osutatakse nii haigekassa hüvitatavaid kui ka täielikult tasulisi teenuseid, peavad haigekassale saadetava arve osal kajastuma kõik teenused ja hulgad, mille eest haigekassa tasub.
   
  Juhul, kui töötaja ei kontrollinud enne visiidi algust patsiendi hüvitise limiiti, teeb süsteem seda arveldamise käigus ning tagastab koheselt vastusena summa, mis tasutakse patsiendi eest, arvestades tema alles olevat limiiti ning teenuste hindu ja koguseid. Paralleelselt arveldab arsti enda süsteem summa, mille peab maksma patsient ehk arve kogusumma ja haigekassa hüvitatud summa vahe.
   
  Kogu arveldamine on elektroonne ja info hakkab hambaarstide ja haigekassa vahel liikuma X-tee kaudu, autentimiseks on vajalik ID-kaart
  ning selle tarkvara. Kindlasti tuleb veenduda, et nii ID-kaart kui ka sertifikaadid oleks kehtivad.
   
  3) Koondarve mustandi koostamine. Haigekassa annab süsteemi kaudu automaatse loendi näidatud ajavahemikul edastatud teenusearvetest ja hambaarst saab andmeid enda omadega võrrelda. Hambaarstid otsustavad ise, mis perioodide järel nad soovivad koondarveid esitada (nt kord nädalas).
  4) Viimase sammuna kinnitab haigekassa süsteemi kaudu eelnevas sammus koostatud mustandi ja tasub teenuse osutajale arvel toodud summa mõne tööpäeva jooksul.
   
  Arveldamiseks töötab haigekassa välja uued veebiteenused (X-tee SOAP päringud). Infosüsteemide arendajatel tuleb need õigeaegselt kasutusele võtta.
  Päringu tegija saab X-teega liidestumiseks kasutada oma turvaserverit või TEHIK tervishoiuteenuse Misp-servereid.
   
   
  Tehniliselt näeb arveldamise protsess välja järgmine:
  1. patsient läheb hambaarsti vastuvõtule;
  2. pärast ülevaatust ja ravi suundub patsient arvet maksma;
  3. osutatud raviteenuste alusel koostatakse arve ning haigekassa hinnakirja alusel saadetakse arve haigekassasse;
  4. arvestades osutatud teenuseid, nende maksumust, hulka ning patsiendi vaba limiiti, annab haigekassa arve esitamisel vastusena, kui palju on haigekassa poolt makstav summa;
  5. ülejäänud osa maksab patsient ise;
  6. arveldus peab toimuma vahetult pärast teenuse osutamist, et tagada korrektne limiidihaldus.
   
   
  Seega on haigekassaga arvelduseks kaks võimalust: 
  • Läbi tavapärase tarkvara -Innovaatik OÜ (Hammas), Connected OÜ (Dentas) ning Alar Kaljuste (Watson).
  Julgustame hambaarste, kes kasutavad infosüsteeme Watson, Hammas või Dentas juba täna, enne haigekassaga lepingu sõlmimist, võtma
  ühendust oma IT-teenuse pakkujaga, et alustada varakult läbirääkimisi uue arenduse saamiseks.
  • Läbi haigekassa arendatava portaali
  Milline on ajakava?
   
  Esmane teavitus uue arenduse vajadustest jõudis IT-arendajateni jaanuaris. Detailsem kirjeldus ja tehniline dokumentatsioon valmib aprilli alguseks, seejärel saavad arendajad alustada lahenduse väljatöötamist. 2017. aasta mai ja juuni on planeeritud süsteemi testimiseks ja koolitusteks.
  Haigekassa ei sõlmi IT-arendajatega eraldi lepinguid. Arenduste valmimise kiirus ja edukus sõltub suuresti arstide ja arendajate omavahelisest koostööst. Toetame ka omalt poolt uute arenduste sujuvat kasutuselevõttu ning planeerime koostöös IT-arendajatega korraldada hambaarstidele ja nende tugipersonalile juunikuus praktilised koolitused, kus on võimalik uuendustega tutvuda ja neid kasutama õppida.
   
  Lahendus arstidele, kellel puudub IT-arendaja
   
  Arstid, kellel ei ole praegu IT-süsteemi ja arendajat, ei pea samuti muretsema –see ei takista haigekassaga lepingu sõlmimist. Arendame omalt poolt välja turvalises MISP-i veebiportaalis asuva tasuta lahenduse, kus on olemas kõik hüvitistega arveldamiseks vajalikud funktsioonid ja sellega saavad liituda kõik soovijad.
  Juba praegu kasutatakse sama portaali (https://misp2.digilugu.ee/misp2/) digiretsepti, proteesiarvete ning töövõimetuslehtede edastamiseks haigekassasse, seega jääb kõigi teenustega arveldamine mugavalt samasse kohta.
   
 • KKK

  Siit leiad hambaarstide korduma kippuvad küsimused ja haigekassa poolsed vastused.  Täiendavate küsimuste korral palume pöörduda kas oma piirkonna halduri või otse haigekassa poole, et tagada kõigile osapooltele sujuv üleminek uuele süsteemile.

  Küsimus: Kui koodid 52400 ja 52401 ei rakendu täiendavalt koodiga 52450-52465 tähistatud tervishoiuteenuse osutamisel, siis miks vältimatu abi korral üle 19 aastastele võib neid koos kasutada? Mida teha sel juhul, kui esmasel vastuvõtul selgub, et on vaja eemaldada piimahammas ja rohkem laps ei peaks visiidile tulema ?
  Vastus: Koodiga 52400 ja 52401 tähistatud tervishoiuteenuse kohta on kehtestatud tervishoiuteenuste loetelus rakendustingimused, mis kehtivad nii laste hambaravi kui ka üle 19-aastaste vältimatu abi osutamisel.

  Küsimus: Mitu korda aastas võib kasutada koodi 52401 (või võib igal korduval visiidil kasutada ) ?
  Vastus: Eespool nimetatud teenuseid on võimalik osutada iseseisvalt kui puudub vajadus/võimalus kirurgiliseks sekkumiseks. Juhul, kui lapsel on tarvis eemaldada piimahammas, kodeeritakse raviarvele hamba eemaldamine ning hambaarsti vastuvõttu raviarvele ei kodeerita. Hambaarsti korduvat vastuvõttu (52401) võib arvele märkida igal korduval visiidil, kui patsiendile osutatakse teenuse piirhinnas kirjeldatud tegevusi, need on dokumenteeritud ning juhul, kui ei rakendata teenuseid koodidega 52450-52465.

  Küsimus: Mis on vahet teenuste 52400, 52401ja 52402 kui tegevuste kirjeldused on samad?
  Vastus: Teenuste koodidega 52400, 52401 ja 52402 ajaline mõõde ja teostatavate menetluste sisu on mõneti erinev.

  Küsimus: Miks ei ole eristatud täidiste maksumusi materjalide järgi?
  Vastus: Vastavalt arvestatud kuludele kujunesid erinevast materjalist, kuid sama mahuliste täidiste maksumused ligilähedasteks, mille tõttu ei peetud otstarbekaks eristada täidiste hindu materjalist lähtuvalt.

  Küsimus: Kuhu on kadunud erinevad jäljendid?
  Vastus: Kuni 31.12.2016 kehtinud tervishoiuteenuste loetelus olnud alginaat- ja silikoonjäljendid on uues kaasajastatud loetelus koondatud komplektselt jäljendmaterjalist sõltumata teenusesse 52662 (Töömudeli ja jäljendi valmistamine).

  Küsimus: Kas võib lisaks panna ka ajutise täidise?
  Vastus: Teenus koodiga 52427 sisaldab koferdamiga isoleeritud hamba kroonipulbi eemaldamist ning ravimtäidise/isolatsioonitäidise (biodentiine, steriilne kirurgiline kips jne) ja alustäidise asetamist. Seega ei ole koodi 52424 koos kasutamine põhjendatud.

  Küsimus: Kas ühel hambal saab eradi kaviteetide korral märkida arvele 3ühepinna täidist?
  Vastus: Tervishoiuteenust koodidega 52417-52420 rakendatakse kaviteedi põhiselt. Eeltoodust lähtuvalt rakendatakse kolme kaviteedi parandamisel teenust 52417x3.

  Küsimus: Kas korduvat vastvõttu võib igale arvele märkida?
  Vastus: Hambaarsti korduvat vastuvõttu rakendatakse juhul, kui on osutatud ja dokumeneeritud hambaarsti vastuvõtus sisalduvad tegevused (TTL § 74, lõige 2). Võib märkida igale arvele.

  Küsimus: Kas korduvat vastuvõttu võib igal visiidil kasutada?
  Vastus: Hambaarsti korduvat vastuvõttu rakendatakse juhul, kui on osutatud ja dokumeneeritud hambaarsti vastuvõtus sisalduvad tegevused (TTL § 74, lõige 2). Võib kasutada igal visiidil.

  Küsimus: Miks ei või kirurgiliste teenuste puhul lisada visiiti?
  Vastus: Kirurgiliste tervishoiuteenuste  koodiga 52450 -52465 piirhinda  on arvestatud  hambaarsti vastuvõtu teenuse komponendid. Tervishoiuteenuste koos arvele märkimisel võtaks Eesti Haigekassa dubleerivalt üle tasumaksmise  kohustuse ühe ja sama  tegevuse eest.


  Küsimus: Kas Hambakivi eemaldamisel tuleb teha parostaatus?
  Vastus: Hambakivi tekkega kaasnevad muutused ka prodondi kudedes, mis peab olema dokumenteeritiud. Eelnev tegevus on teenuste 52400; 52401ja 52403 üks tegevusi.

  Küsimus: Miks ei või esmasele hambaarsti vastuvõtule lisaks märkida parodontilise staatuse tegemist, mis otseselt ei vastuvõtu siseste tegevuste hulka.
  Vastus: Vastuvõtu piirhinda kuulub lisaks teistele tegevustele ka staatuse märkimine, hügieeni- või parodontaalindeksite määramine. Parodontilise staatuse iseseisvaks teostamiseks peab olema ka vastav  patoloogia . Kaasneb raviplaani koostamine ja patsiendi nõustamine. Tekivad kattuvad tegevused  kahe tervishoiuteenuse koos kasutamisel. Parodontaalindeksi määramine on üks osa parodontilisest staatusest.

  Küsimus:  Flour lakiga katmine- kuidas sekstandi ulatuses? Kui hambad 16 ,26,36,45, kas siis on 4 sekstanti?
  Vastus:  Teenuse osutamine eeldab  hammaste olemasolu sekstandis. Puuduvate hammaste korral sekstandis tuleb olemasolevate hammaste arv kokku liita.Kokkuleppeliselt loeti sekstandi hõlmatuseks - 4 hamba ulatuses.


  Küsimus:  Kui on diagnoositud kaaries ,gingiviit ja veel mõni patoloogia. Milline on siis järjestus?
  Vastus:  Esimesena peamise põhjuse diagnoosi kood, millega enamas mahus tegeldi.

  Küsimus:  Frenuloplatika kood on puudu. Kas seda ei tohi teha? Peab suunama näolõualuu kirurgile?
  Vastus:  Võib kasutada 7202- Keele või huule frenulotoomia ilma plastikata.

  Küsimus:  Miks on ühes kohas katt ja teises teenuses biokile kui need on üks ja sama?
  Vastus:  Teenuse nimetused on valminud koostöös ja kooskõlastatult erialaseltsiga.

  Küsimus:  Kas üle 19 aastaste vältimatu esmaabi korral võib koos kirurgia koodidega ( 52450-52465) rakendada koode 52400 ja 52401?
  Vastus:  Tervishoiuteenuse koodiga 52400 ja 52401 kohta tervishoiuteenuste loetelus kehtestatud rakendustingimused kehtivad nii laste hambaravi kui ka üle 19-aastaste vältimatu abi osutamisel.Eespool nimetatud teenuseid on võimalik osutada iseseisvalt kui puudub vajadus/võimalus kirurgiliseks sekkumiseks.

  Küsimus:  Kas koos koodidega 52450-52465 võib kasutada patsiendi esmasel visiidil koodi 52402?
  Vastus:  Tervishoiuteenuse koodiga 52402 kasutust koos teenustega 52450-52465 ei ole piiratud rakendustingimustega.

  Küsimus:  Kas ortodondi vastuvõtu koodi 52601 võib kasutada sarnaselt koodiga 52400 üks kord aastas?
  Vastus:  Tervishoiuteenuse koodiga 52601 piirhinda rakendatakse juhul kui patsient pöördub selle ortodondi vastuvõtule esmakordselt ehk üks kord ravi alguses.

  Küsimus: 52601 – Ortodondi vastuvõtt – kirjas on, et tohib kasutada ainult esmasel visiidil. Ajalist piirangut pole lisatud nagu hambaravis, et 1 aasta tagant võib kasutada. Ortodontias tihti kutsutakse tagasi näiteks aasta pärast ja vaadatakse üle, et kas on vajalik ravi alustada või mitte. Korduva vastuvõtu koodi aga pole. Millist koodi tohib siis kasutada patsiendi puhul, kes hilisemaks tagasi kutsutakse?
  Vastus:  Vastavalt kehtivale TTLle rakendatakse koodiga 52601 tähistatud tervishoiuteenuse piirhinda juhul, kui patsient pöördub selle ortodondi vastuvõtule esmakordselt. Patsientide puhul, kes on kutsutud tagasi kontrolli ravi alustamise üle otsustamiseks ei saa raviarvele vastuvõttu kodeerida. Raviarve esitakse haigekassale juhul, kui vastuvõtu käigus osutatakse patsiendile teisi TTLs olevaid teenuseid nt raviplaani koostamine, hambumuse analüüs.

  Küsimus:  52603 – Diagnostilise mudeli (sisaldab jäljendeid) valmistamine …. – Kas on mõeldud ikkagi diagnostiliste mudelite (mitmuses, mitte ühe mudeli)?
  Vastus:  Kood on ühe mudeli ja jäljendi hind. Kui tehakse 2 mudelit - ala- ja ülalõualuule, kodeeritakse 52650x2.

  Küsimus:  Endine kood 5327- Huulekida ja keelekida ekstsisioon ja korrektsioon; hamba kirurgiline vabastamine. Uus kood 52455 Hamba kirurgiline vabastamine. Kas huulekida-keelekida ei tohi enam Haigekassale esitada või tuleb seda teha siis 52424 (väike kõva-ja pehmete kudede plastika) koodi alt?
  Vastus:  7202- Keele või huule frenulotoomia ilma plastikata.

  Küsimus:  1) Koodidega 52400 ja 52401 tähistatud tervishoiuteenuseid miks ei rakendata ESMAABI täiendavalt koodidega 52450 – 52465 tähistatud tervishoiuteenuse osutamisel, kui patsient tuleb esmakordselt paistes põsega?
  Vastus:  Suukirurgia teenustele sätestatud piirang esmase ja korduva hambaarst vastuvõtu täiendavaks kodeerimiseks tuleneb sellest, et suukirurgia teenuste kirjeldused sisaldavad hambaarsti vastuvõtu kulusid.

  Küsimus:  Kas võib teha ühel patsiendile ühel päeva mittu ESMAABI?
  Vastus:  Kui patsiendile on näidustaud mitu TTLs olevat teenust, siis need ka osutakse. Raviarve tükeldamiseks pole põhjust.
  Küsimus:  Millal saab kasutada koodi 52401- Hambaarsti korduv vastuvõtt - kas igal järgneval visiidil pärast esmast ? Või ainult 2* aastas? Või siis millal ja mis peab olema kaarti fikseeritud kirjutatud (toitumine-, diagnostika, staatus jneseda iga kord ju ei märgi)?
  Vastus:  Hambaarsti vastuvõtu koode rakendatakse juhul, kui on osutatud ja dokumeneeritud hambaarsti vastuvõtus sisalduvad tegevused (TTL § 74, lõige 2).

  Küsimus:  Kas 52402(staatus) arv aastas ei ole piiratud?
  Vastus:  Osutakse vajadusel- meditsiinilisel näidustusel

  Küsimus:  Kas ja millise koodiga saab teha ennetus (sh läbivaatus)?
  Vastus:  Koos esmase või korduva vastuvõtu teenusega. Ennetus on hambaravi osa, mitte iseseisev tegevus.

  Küsimus:  "Hambaarste huvitab 01.07.17 kehtima hakkav uus hüvitiste süsteem. Mis tingimustega sõlmitakse raviasutusega leping? Kas leping nõuab uuele tervishoiuteenuste loetelule üleminekut kogu ulatuses või ainult ravi, kirurgia osas? Kas asutus ei või sel juhul kasutada ravitöös seni kehtivaid nn oma maja koode?
  Vastus:  "Hüvitise raames teenuste eest tasumisel lähtutakse Eesti Haigekassa tervishoiuteenuste loetelust. Alates 01.07.2017 hakkab kehtima uus tervishoiuteenuste loetelu, kus määratletakse hüvitise paketti kuuluvad teenused, hüvitise suurused ja omaosalused. Et motiveerida võimalikult suurt hulka hambaraviteenuse osutajaid sõlmima haigekassaga lepingut täiskasvanute hambaravi osutamiseks, on plaanis lepingu sõlmimise protsess võimalikult lihtsaks teha. Kõik hambaravi osutajad, kes vastavad tüüptingimustele, saavad haigekassa lepingu täieskavanute hambaraviks."

  Küsimus:  Arusaamatuks on jäänud ka see, millal võib kasutada hambaarsti korduvat vastuvõttu (kood 52401)? Lastestomatoloogia osakonnajuhataja Rita Nõmmela sõnul olla haigekassa lubanud laste hambaravi osutamisel iga visiidi korral arvele märkida korduv vastuvõtu, samas hamba eemaldamise korral ei ole see ikkagi lubatud?Ning lähtuvalt TTL rakendustingimustest, esmast ja korduvat vastuvõttu põhimõtteliselt vältimatu hambaravi osutamisel täiskasvanutele kasutada ei tohigi? Tohiks justkui vaid röntgeni ja anesteesiate korral?
  Vastus:  Teenuseid on võimalik osutada iseseisvalt kui puudub vajadus/võimalus kirurgiliseks sekkumiseks. Juhul, kui lapsel on tarvis eemaldada piimahammas, kodeeritakse raviarvele hamba eemaldamine ning hambaarsti vastuvõttu raviarvele ei kodeerita. Hambaarsti korduvat vastuvõttu (52401) võib arvele märkida igal korduval visiidil, kui patsiendile osutatakse teenuse piirhinnas kirjeldatud tegevusi, need on dokumenteeritud ning juhul, kui ei rakendata teenuseid koodidega 52450-52465.

  Küsimus:  Kas saame õigesti aru, et hambaravi korduv visiiti võib panna igal vastuvõtul (v. a esmane)?
  Vastus:  Jah, kui on osutatud ja dokumeneeritud hambaarsti vastuvõtus sisalduvad tegevused (TTL § 74, lõige 2).

  Küsimus:  Esmakordse patsiendi puhul, kellel vaja kohe hammas tõmmata, kas tohib kasutada 52400 koodi või pigem 52402?
  Vastus:  Koodidega 52450–52465 sisaldavad vastuvõtu kulusid, seepärast ei ole nende teenuste osutamisel põhjust märkida täiendavalt raviarvele hambaarsti vastuvõtu koodi 52400. Teenust 52402 kodeeritakse juhul, kui on patsiendile oli tarvis teha karioloogilise staatuse ja raviplaani koostamine, toitumisharjumuste analüüs ja nõustamine. Peab olema ka dokumenteeritud.

  Küsimus:  Kas on õige - piimahamba pulpiidi puhul pannakse koodid: 52427 + täidise kood, Periodontiidi puhul kasutame pulpektoomia koodi 52435 + täidis, vajadusel ravimivahetus 52431 + täidis (teisel visiidil).
  Vastus:  Oleneb mis meetodi raviks valite pulpotoomia või pulpektoomia.Teenus koodiga 52427 sisaldab alustäidist,siis ei saa samal seansil lisda teist täidist.Teenus piimahamba pulpektoomia sisaldab kõiki tegevusi va. täidis ,eeldades ühe etapilist endodontilidt ravi.

  Küsimus:  Silanti lisamisel kasutame koodi 52409 ühele hambale, aga kui lisatakse Clinpro Varnish XT-d, siis kasutame koodi 52417 ühe pinna täidise korral. Kas on korrektne? Kas selle protseduuri puhul on aktsepteeritav diagnoosi koodi Z13.8 kasutamine?
  Vastus:  Silandi asetamisel ühele hambale ei saa samal visiidil asetada lisaks ühe pinna täisist.Silant asetatkse intaktsele hambale, kaariese kahjustusega hambale asetatkse täidis, kuid mitte kunagi mõlemat ühte kaviteeti/hambale. Z13.8 ei ole hambahaiguste ennetuse diagnoosikood.

  Küsimus:  Mitu dentaalröntgenit ühe hamba kohta võib teha endoravi puhul?
  Vastus:  Vastavalt meditsiinilisele näidustusele.

  Küsimus:  Mitu bitewingi võib kasutada ühel visiidil?
  Vastus:  Vastavalt meditsiinilisele näidustusele.

  Küsimus:  Millist koodi peaks kasutama hambaarst kui ta teeb proteetikat (jäljendid, mudelid)?
  Vastus:  52662-Töömudeli ja jäljendi valmistamine.

  Küsimus:  Kas 52441 koodi kasutamise puhul tuleb teha enne parodontoloogiline status?
  Vastus:  Patoloogiast lähtuvalt hinnatakse seisund ja tehakse raviplaan. Teenuse osutamine meditsiiniline põhjendatus peab olema dokumenteeritud.

  Küsimus:  52410 – Ühe hamba lihvimine hambumuse korrigeerimiseks. Antud kood on hambaravi all. Ortodontide jaoks on see aga oluline kood ja on segadus, et kas ka ortodondid võivad oma arvetele seda ravi koodi lisada?
  Vastus:  Ortodondid võivad kasutada teenust koodiga 52410.

  Küsimus:  52650 – Nupp koos paigaldusega. On ortodontia hinnakirjas, kuid kuna nuppu paigaldab kirurg, siis küsime üle, et kas kirurg võib seda ortodontia koodi arvele lisada?
  Vastus:  Ortodontia teenuste eest tasub haigekassa ainult kuni 19 aastaste isikute eest, kellel on TTL ortodontia §-s nimetatud näidustus (diagnoos või diagnostika vajadus).

  Küsimus:  52407 3D koonuskiir…. On ainult Hambaravi hinnakirjas – kas võib kasutada ikka ortodontias ka?
  Vastus:  Jah.

  Küsimus:  52411 Kohahoidja. On Hambaravi hinnakirjas – varem oli ortodontiass. Kas võib kasutada ortodontias ka?
  Vastus:  Jah.

  Küsimus:  Kas fronthammaste puhul, kui on vaja mõlemat külge ehitada, tohib lisada arvele 2 x kroonitaastust?
  Vastus:  Kuna tegemist on ühe krooni taastamisega , siis rakendatakse 1x kroonitaastus.

  Küsimus:  Mis kaalutlusel breketi hind nii palju langes?
  Vastus:  Ortodontia teenuste ülevaatamine jätkub 2017 aastal.

  Küsimus:  Miks on ortodontiliste kaarte hind hinnakirjas nii odav ja seda ei ole lubatud kasutada koos aktiveerimisega? Breketikaarte vahetusega käib kaasas alati aktivatsiooni protsess. Selle keelu pärast tuleb laps kutsuda veel ühele visiidile, kas see on mõistlik?
  Vastus:  Üks lihtne kaar ja üks keeruline kaar on kirjeldatud koos fikseerimisega. Fikseerimisega koos toimub ka aktiveerimine.

  Küsimus:  Kuidas põhjendate, et ei tohi kasutata koodi 52401 koos kirurgiliste protseduuride tegemisega? Laste hambaravis tuleb ette, et tehakse ühe visiidi jooksul mitmeid töid korraga: plombeeritakse hambad ja eemaldatakse ka piimahammas, et hoida kokku lapsevanema aega ja säästa teda uuesti tulemast. Ka lapsele on iga visiit hambaarsti juurde raske. Nüüd selle keelu pärast tuleb hambatõmbamisele kutsuda laps tagasi eraldi visiidile.
  Vastus:  Koodidega 52450–52465 sisaldavad vastuvõtu kulusid, seepärast ei ole nende teenuste osutamisel põhjust raviarvele täiendavalt vastuvõttude kodeerimiseks ning patsiendi teisel päeval tagasi kutsumiseks.

  Küsimus:  Kui tihti võib kasutada ortodondi vastuvõtu koodi 52601? Kuidas aru saada esmase patsiendi mõistest ortodontias?
  Vastus:  Koodi 52601 rakendatakse juhul, kui patsient pöördub selle ortodondi vastuvõtule esmakordselt.

  Küsimus:  Kui pt tuleb tagasi sama ortodondi juurde näiteks 2 aasta pärast, kas siis on tegemist esmase või korduva vastuvõtuga?
  Vastus:  Esmast vastuvõttu ei kodeerita, korduvat vastuvõttu. TTLs ei ole, kodeeritakse teised teenused.

  Küsimus:  Kas ja millal seotakse lastehambaravi leping täiskasvanute ravi- ja proteesimise lepingutega?
  Vastus:  Täiskasvamute hambaravi ja hambaproteesi hüvitise leping on iseseisev. Et motiveerida võimalikult suurt hulka hambaraviteenuse osutajaid sõlmima haigekassaga lepingut täiskasvanute hambaravi osutamiseks, on plaanis lepingu sõlmimise protsess võimalikult lihtsaks teha. Kõik hambaravi osutajad, kes vastavad tüüptingimustele, saavad haigekassa lepingu täieskavanute hambaraviks.

  Küsimus:  Kas täiskasvanute lepingu sõlmimine keelab asutusel oma hinnakirja alusel töötamise?
  Vastus:  Hüvitise raames teenuste eest tasumisel lähtutakse Eesti Haigekassa tervishoiuteenuste loetelust. Alates 01.07.2017 hakkab kehtima uus tervishoiuteenuste loetelu, kus määratletakse hüvitise paketti kuuluvad teenused, hüvitise suurused ja omaosalused.

  Küsimus:  "Kui juulis 2017 vajab alla 1-aastase lapse ema vaid hambakrooni, siis kas tal on võimalik saada hüvitist 85€? Vastavad koodid puuduvad, on vaid ajutise krooni koodid."
  Vastus:  "Hüvitise raames teenuste eest tasumisel lähtutakse Eesti Haigekassa tervishoiuteenuste loetelust. Alates 01.07.2017 hakkab kehtima uus tervishoiuteenuste loetelu, kus määratletakse hüvitise paketti kuuluvad teenused, hüvitise suurused ja omaosalused. Paketti hakkavad kuuluma järgmised teenused:
  1. diagnostika (sh röntgenülesvõtted);
  2. ravimi asetamine ja ajutise täidise paigaldamine;
  3. odavama püsiva täidise paigaldamine;
  4. amputatsioon ja hamba eemaldamine;
  5. mädakolde avamine ja ravimenetlused;
  6. juureravi teenused;
  7. küretaaž;
  8. pinna- ja injektsioonanesteesia."

  Küsimus:  Kas koodi 52401 võib kasutada igal visiidil?
  Vastus:  Hambaarsti korduvat vastuvõttu (52401) võib arvele märkida igal korduval visiidil, kui patsiendile osutatakse teenuse piirhinnas kirjeldatud tegevusi, need on dokumenteeritud ning juhul, kui ei rakendata teenuseid koodidega 52450-52465

  Küsimus:  Miks ei või koos enamike kirurgia koodidega kasutada koode 52400, 52401? Aga 52402-52404 koode võib kasutada?
  Vastus:  Vastuvõtu ja kirurgiliste teenuste piirhinda kuuluvad dubleerivad tegevused/kulud.

  Küsimus:  Millal on mõeldud kasutamiseks koodid 52402-52404? Kas võib kasutada esimesel visiidil 52400 ja järgmisel kõiki kolme koodi 52402-52404?
  Vastus:  Olenevat meditsiinilisest vajadusest.Kui muutub raviplaan ja on vajalik teha uus kogu suuõõne staatus, siis ainult vastavalt patoloogiale.

  Küsimus:  52404 ehk [hambumusest(?) fotostaatuse koostamine] võib panna igal visiidil, kui arst dokumenteerib oma ravitööde käiku või on selle koodi kasutamine piiratud?
  Vastus:  Tehakse ravi alguses ja lõpus seisundi fikseerimiseks.Tuleb vastavalt dokumeneerida.

  Küsimus:  Kas 52437 (vana juuretäidise eemaldamine) sisaldab lisaks juurekanali avamisele ja instrumentaalsele laiendamisele ka ravimi asetamist?
  Vastus:  Jah.

  Küsimus:  "Kas juurekanali avamise ja puhastamise koodiga
  52429, 52430 tohib kasutada lisaks 52424 ehk ajutine täidis või 52417 ehk lekkekindel täidis, kui visiitide vahe on pikem kui 2 nädalat?"
  Vastus:  "Teenustele , mille nimetuses ei ole märgitud alustäidust ega ajutist täidist võib lisaks juurde märkida täidise."

  Küsimus:  Kas pulpiidi esmaabiks teostatud hambapulbi amputatsiooni korral võib märkida 52427 (hambapulbi amputatsioon ja alustäidis) ja lisaks 52428 (ravimi asetamine pulbiruumi või hamba devitaliseerimine)?
  Vastus:  Ei, koodide koos kasutmine ei ole põhjendatud.

  Küsimus:  Kui 52417, 52418, 52419 ja 52420 tähistatud tervishoiuteenuseid rakendatakse üks kord kaviteedi kohta, siis kas võib ühe hamba puhul, kui on kolm eraldi kaviteeti, märkida kolm täidist ühe hamba kohta?
  Vastus:  Jah.

  Küsimus:  Mitu tuimestust (52413, 52414) võib märkida ühe hamba/visiidi kohta?
  Vastus:  Anesteesiat rakendatakse vastavalt innervatsiooni piirkonnale.Kordus anesteesia vajadus/põhjendatus peab olema dokumrteeritud.

  Küsimus:  Millal võib kasutada 52442 (igemetasku küretaaž ühe hamba ulatuses)?
  Vastus:  "Vastavalt parodontoloogilise patoloogia raskusatmele, mille korral on näidustatud küretaazi teostamine."

  Küsimus:  Kas 52446 (igemejoone kontureerimine ühe hamba ulatuses) on gingivotoomia ehk nt elektrokoagulaatori või spetsiaalse puuriga igeme lõikamine? Kas võib lisada täidise asetamisel?
  Vastus:  Siin ei ole kitsendatud teostamise meetodite valikut. Jah koos täidise asetamisega võib kodeerida.

  Küsimus:  Kas 52453 (hamba või implantaadi eemaldamine osteotoomiaga) võivad kasutada kõik hambaarstid või ainult näo-lõualuudekirurgid?
  Vastus:  "Kasutavad kõik vastava pädevusega hambarstid."

  Küsimus:  Kas 52454 (väike kõva- ja pehmete kudede plastika) võib panna 2 korda, kui on tegemist SUURE kõva- ja pehmete kudede plastikaga? Mida loetakse väikeseks?
  Vastus:  "Ei saa topelt kodeerida. Suurema defekti korral on tegemist NLLK teenusega."

  Küsimus:  Miks puudub implantatsiooni kood, kuigi periimplantiidi raviks ja implandaadi eemaldamiseks on koodid olemas?
  Vastus:  Implantaadi paigaldamise teenust ei ole võimalik ilma implantaadita teostada. Lisatasu TTL-s olevatele teenustele ei tohi patsiendilt küsida.

  Küsimus:  Kas koodi 52445 (traumajärgne hamba ettevalmistamine, paigaldamine ja lahastamine kuni 3 hamba ulatuses) kasutamisel 4 hamba lahastamisel tohib seda rakendada 2 korda ühel arvel?
  Vastus:  Jah.

  Küsimus:  Kood 52408 (hammaste fluoroteraapia ühe sekstandi ulatuses) – kui hambad asuvad neljas erinevas sektoris, kas siis märgitakse arvele 4x52408?
  Vastus:  Kui fluoroteraapiat tehkase 4 sekstandi ulatuses, siis kodeeritakse 4x52408.

  Küsimus:  Kas kirurgias tohib kasutada koodi 52402 (kardioloogilise staatuse ja raviplaani koostamin
  Vastus:  Lähtuvalt meditsiinilisest põhjendatusest ja korrektselt dokumenteertuna.(kogu suuõõne staatus).

  Küsimus:  Kas hambaarst saab teha külgülesvõtet (endised koodid 7900, 7901 ja 7902)?
  Vastus:  Võib kasutada vastavalt TTL-is rakendatud korrale. Eeldab iga piirkonna kirjeldamist.

  Küsimus:  Sooviksin palun täpsustust mõningate teenuste koodide kohta(52430,52429,52431,52433).Kas ajutine täidis on sisse arvestatud või võib ajutise täidise koodi rakendada iseseisvana?
  Vastus:  Teenustele, mille nimetuses ei ole märgitud alustäidust ega ajutist täidist võib lisaks juurde märkida täidise.

  Küsimus:  Kas ortodontias oleks võimalik koodiga 52652 koos, kasutada koodi 52401(hambaarsti korduv vastuvõtt), kuna enamikel juhtudel visiitidest on enne kaare vahetust vajalik hammaste puhastamine katust- poleerimine pasta ja harjadega. Lisaks toimub kogu ortodontilise ravi ajal korduv professionaalne hügieenivõtete õpetamine ja õigetest hügieeninõuetest kinnipidamise olulisuse rõhutamine ( see isegi ei sõltu, kas lapsel on suus breketid või mõni muu suust eemaldatav/ mitte-eemaldatav ortodontiline aparaat).
  Vastus:  Ortodontilise ravi käigus ilmnenud meditsiinilisest näidustusest lähtuvalt võiks pigem kasutada teostatud teenusena koodiga 52412 -Hammaskonna professionaalne puhastamine biokilest, mille juurde kuulub ka nõustamine. Põhjendatus tuleb korrektselt dokumenteerida. Ortodontiliste teenuste eest tasub haigekassa kuni 19 aastaste kindlustatute eest, kellel on TTL ortodontia §-s nimetatud näidustused (diagnoosid).

  Julgustame hambaarste täiendavate küsimuste korral pöörduma kas oma piirkonna halduri või otse haigekassa poole, et tagada kõigile osapooltele sujuv üleminek uuele süsteemile.

 • Kontakt

  Julgustame hambaarste täiendavate küsimuste korral pöörduma oma piirkonna halduri või otse haigekassa poole, et tagada kõigile osapooltele sujuv üleminek uuele süsteemile.

  Lisainfot hambaravihüvitise kasutamise kohta on võimalik saada ka:

  • Haigekassa klienditelefonilt (+372) 669 6630 (E-R 8.30-16.30)
  • Klienditeenindustest, saates allkirjastatud avalduse info@haigekassa.ee
 • Infopäevad hambaarstidele

  Päevakava:

  • kordame üle peamised hüvitistega kaasnevad muudatused ja ajakava;
  • anname ülevaate elektroonsest arveldamise protsessist haigekassaga;
  • tutvustame uue lepingu sisu ja juriidilist poolt ning selgitame, kuidas lepingut sõlmida.

   

  Toimumisajad:

  Tartu (TÜ Kliinikumi 0. korruse saal, L. Puusepa 1a, Tartu)
  25.04 (T) esimene sessioon kell 10.00-12.00, teine sessioon kell 14.00-16.00.
  Pärnu (Strand Konverentsihotell, Pirita saal, A. H. Tammsaare pst 35, Pärnu)
  26.04 (K) esimene sessioon kell 10.00-12.00, teine sessioon kell 14.00-16.00
  Kohtla-Järve (Ida-Viru keskhaigla Järve polikliiniku saal, Ravi 10, Kohtla-Järve)
  27.04 (N) esimene session kell 10.00-12.00, teine sessioon kell 14.00-16.00
  Tallinn (Park Inn by Radisson Meriton Conference & SPA Hotel Tallinn, Peterson II saal, Toompuiestee 27, Tallinn)
  28.04 (R) esimene sessioon kell 10.00-12.00, teine sessioon kell 14.00-16.00.
  Narva (Narva haigla polikliinik, Hariduse 15, Narva)
  5.05 (R) kell 13.00-15.00 – venekeelne!

  Kõik osalejad saavad infopäeval esitada täpsustavaid küsimusi, kohal on ka piirkonna haldurid.

  NB! Palun valige osalemiseks üks sessioon, mõlemal kellaajal osalema ei pea. Infopäevale registreerumiseks kirjutage piirkonna haldurile, mis linnas ja kummal sessioonil soovite osaleda!