Loe lähemalt:

Nõukogu liikmed

 

Eesti Haigekassa kõrgeim organ on Nõukogu. Selle koosseisu täpsustab Eesti Haigekassa seadus. Täpne loetelu nõukogu pädevusest ja ülesannetest on toodud Eesti Haigekassa seaduse §12.

Riigi huvide esindajad (5)

Tervise- ja tööminister, rahandusminister ja Riigikogu sotsiaalkomisjoni esimees on nõukogu liikmed ametikoha järgi. Riigikogu määrab oma liikmete hulgast ühe nõukogu liikme sotsiaalkomisjoni ettepanekul. Vabariigi Valitsus nimetab tervise- ja tööministri ettepanekul sotsiaalministeeriumi ametnike hulgast ühe nõukogu liikme.

Tervise- ja tööminister, nõukogu esimees

Jevgeni Ossinovski

Rahandusminister

Toomas Tõniste

Riigikogu sotsiaalkomisjoni esimees

Helmen Kütt

Riigikogu esindaja

Maris Lauri

Sotsiaalministeeriumi tervishoiuosakonna juhataja

Heli Paluste

 

Kindlustatute huvide esindajad (5)

Nimetatakse ametisse Vabariigi Valitsuse poolt määratud organisatsioonide poolt tehtud ettepanekute alusel. Vabariigi Valitsus nimetab ametisse viis nõukogu liiget.

MTÜ Lastekaitse Liidu ettepanekul Eesti Lastekaitse Liidu toetajaliige

Reet Raukas

Eesti Pensionäride Ühenduste Liidu ettepanekul 
EPÜL juhatuse esimees 

Andres Ergma

Eesti Puuetega Inimeste Koja ettepanekul 
Eesti Puuetega Inimeste Koja juhatuse esimees

Ulvi Tammer-Jäätes  

Eesti Ametiühingute Keskliidu ettepanekul Eesti Ametiühingute

Keskliidu esimees

Peep Peterson

Teenistujate Ametiliitude Keskorganisatsiooni ettepanekul

Põhja-Eesti Regionaalhaigla radioloog

Sergei Nazarenko  

Tööandjate huvide esindajad (5)

Isikud nimetatakse ametisse Vabariigi Valitsuse poolt määratud organisatsioonide poolt tehtud ettepanekute alusel. Vabariigi Valitsus nimetab ametisse viis nõukogu liiget.

Eesti Haiglate Liidu juhatuse esimees

Urmas Sule

Eesti Tööandjate Keskliidu juhataja

Toomas Tamsar

AS TREV-2 Grupp juhatuse esimees

 

Mittetulundusühingu Ravimitootjate Liit juhataja

Sven Pertens

 

Riho Tapfer

 

Nõukogu otsused

E.g., 16.07.2017
E.g., 16.07.2017
Kuupäev Pealkiri
[09.06.2017] 09. juuni 2017. a nr 19 Avaliku konkursi korraldamine Eesti Haigekassa juhatuse esimehe ametikoha täitmiseks
[09.06.2017] 09.juuni 2017. a nr 20 Eesti Haigekassa 2017 - 2019. a tulemuskaardi kinnitamine
[19.05.2017] 19. mai 2017. a nr 18 Sotsiaalministri 19. jaanuari 2007. a määruse nr 9 „Kindlustatud isikult tasu maksmise kohustuse Eesti Haigekassa poolt ülevõtmise kord ja tervishoiuteenuse osutajatele makstava tasu arvutamise metoodika“ muutmiseks ettepaneku tegemi
[26.04.2017] 26. aprill 2017. a nr 16 Eesti Haigekassa juhatuse liikmetele tulemustasu maksmine
[26.04.2017] 26. aprill 2017. a nr 12 Vabariigi Valitsuse 05.01.2001. a määruse nr 3 „Eesti Haigekassa põhikiri” muutmiseks ettepaneku tegemine
[26.04.2017] 26. aprill 2017. a nr 17 Eesti Haigekassa 2017. aasta eelarve muudatus
[26.04.2017] 26. aprill 2017. a nr 13 Eesti Haigekassa juhatuse liikme volituste pikendamine
[26.04.2017] 26. aprill 2017. a nr 14 Eesti Haigekassa 2016. aasta auditeeritud raamatupidamise aastaaruande ja tegevusaruande kinnitamine
[26.04.2017] 26. aprill 2017. a nr 10 „Eesti Haigekassa tervishoiuteenuste loetelu” kehtestamiseks ettepaneku tegemine
[26.04.2017] 26. aprill 2017. a nr 15 Reservkapitali ja riskireservi suurendamine
[26.04.2017] 26.04.2017. a nr 11 Sotsiaalministri 19. jaanuari 2007. a määruse nr 9 „Kindlustatud isikult tasu maksmise kohustuse Eesti Haigekassa poolt ülevõtmise kord ja tervishoiuteenuse osutajatele makstava tasu arvutamise metoodika“ muutmiseks ettepaneku tegemine
[10.04.2017] 05.04.2017. a nr 9 Auditi Komitee koosseisu muutmine ja välise auditi tellimine
[22.03.2017] 22.03.2017. a nr 8 Eesti Haigekassa juhatuse ja nõukogu liikmete huvide deklareerimisest
[17.02.2017] 17.02.2017. a nr 7 Eesti Haigekassa raamatupidamise sise-eeskirja kinnitamine
[17.02.2017] 17. 02.2017. a nr 5 Eesti Haigekassa juhatuse liikme ametisse nimetamine, tema ametitasu ja ametilepingu põhitingimuste kinnitamine
[17.02.2017] 17.02.2017. a nr 6 Eesti Haigekassa struktuuri kinnitamine
[13.01.2017] 13.01.2017 a. nr 3 Eesti Haigekassa juhatuse esimehe ja liikmete ametitasude kinnitamine
[13.01.2017] 13.01.2017 a. nr 4 Eesti Haigekassa juhatuse liikme Kuldar Kuremaa volituste ja ametilepingu lõpetamine ning hüvitise maksmine
[13.01.2017] 13.01.2017.a nr 1 Eesti Haigekassa nõukogu aseesimehe valimine
[13.01.2017] 13.01.2017 a. nr 2 Eesti Haigekassa 2017. aasta eelarve kinnitamine

Lehed