Eesti Haigekassa avalikus dokumendiregistris on näha kõigi sissetulnud ja välja saadetud dokumentide metaandmed nagu saatja ja saaja, registreerimise kuupäev ning dokumendi pealkiri. 

Haigekassa nõukogu otsused  
Õigusaktide rubriigis on viidatud kõik haigekassa tegevusvaldkonda reguleerivad õigusaktid.  

Enne dokumendiregistri kasutamist palun tutvuge haigekassa privaatsuspolitiika põhimõtetega

Tehnilistel põhjustel ei ole võimalik kuvada avalikus dokumendiregistris avalike dokumentide puhul faile. Juhul kui soovite tutvuda mõne avaliku dokumendi failiga, siis võite edastada meile teabenõude kodulehel või edastada e-posti aadressile: info@haigekassa.ee .

Juurdepääsupiiranguga dokumentidega tutvumine toimub vastavalt avaliku teabe seaduses kehtestatud korrale.