K: 

1. Kuidas ja mis vanuses lapsega makstakse veel hüvitist hoolduslehel olijale?

V: 

Hooldushüvitist maksab haigekassa hoolduslehe esimesest päevast alates kuni 14 päeva järjest. Hooldushüvitise määr on 80%, sellest arvutatakse maha ka tulumaks.

Haigekassa maksab hüvitist hooldajale, kes on hoolduslehel:

a) alla 12-aastase lapse või alla 19-aastase puudega kindlustatud isiku põetamisel kuni 14 järjestikuse päeva eest;

b) alla 3-aastase lapse või alla 16-aastase puudega lapsega, kui lapse hooldaja ise on haige või talle osutatakse sünnitusabi, kuni kümne järjestikuse päeva eest;
c) haige perekonnaliikmega, kuni seitsme järjestikuse päeva eest.

K: 

2. Kui naine viibis kogu eelneva aasta lapsehoolduspuhkusel, siis mille alusel arvutatakse talle sel aastal hooldushüvitist?

V: 

Kuna eelmisel kalendriaastal puudus sotsiaalmaksuga maksustatav tulu, arvutatakse sel aastal hooldushüvitis alampalgalt.

K: 

3. Lapse ema käib tööl, isa on hetkel lapsehoolduspuhkusel ning laps jäi haigeks. Kas ema võib jääda lapsega hoolduslehele?

V: 

Hooldusleht väljastatakse isikule, kes last tema haiguse korral tegelikult hooldab. Kui isa on lapsega kodus, siis ei ole vaja, et ema ka koju jääks. Seda, kas ema võib või peab jääma lapsega hoolduslehele, otsustab arst.

Esita küsimus