K: 

1. Kuidas arvutatakse haigekassas sünnitushüvitist?

V: 

Haigekassa arvutab sünnitushüvitise kindlustatu eelmise aasta sotsiaalmaksuga maksustatavalt tulult. Selle aasta tulu ja sotsiaalmaks sinna arvestusse ei lähe.

Sünnitushüvitise arvutamiseks tuleb vaadata maksu- ja tolliametist oma eelmise aasta eest arvestatud sotsiaalmaksu. Seejärel tuleb:

1) arvutada välja keskmine sotsiaalmaksuga maksustatav tulu: arvestatud sotsiaalmaks / 0,33;
2) arvutada välja keskmine tulu kalendripäeva kohta: arvestatud sotsiaalmaks / 0,33 / 365;
3) arvutada välja sünnitushüvitis: arvestatud sotsiaalmaks / 0,33 / 365 x 140 (sünnituslehe päevade arv). Arvestada tuleb ka, et haigekassa peab arvutatud hüvitise summast enne väljamaksmist kinni tulumaksu.

K: 

2. Kas sünnitushüvitise arvutamisel võetakse arvesse ka vanemahüvitise summa?

V: 

Sünnitushüvitis arvestatakse eelmise kalendriaasta sotsiaalmaksuga maksustatud tulu alusel, vanemahüvitis selle hulka ei kuulu.

K: 

3. Kas rasedus- ja sünnituspuhkuse ajal võib saada tulemustasu või preemiat?

V: 

Kui tulemustasu või preemia on määratud enne sünnituslehele jäämist, siis neid tasusid võib saada ka töövõimetuslehel viibides.

K: 

4. Kas lapsehoolduspuhkusel olles uuesti sünnituslehele jäädes on naisel õigus saada sünnitushüvitist?

V: 

Lapsehoolduspuhkusel olles uuesti sünnituslehele jäädes on naisel õigus saada hüvitist. Selleks tuleb esitada tööandjale avaldus lapsehoolduspuhkuse katkestamiseks.

Märkides avaldusele lapsehoolduspuhkuse lõpetamise kuupäevaks rasedus- ja sünnituspuhkuse alguskuupäevale eelneva päeva, ei pea naine vahepeal tööle minema. Avaldus tuleb tööandjale esitada enne sünnituspuhkuse algust piisava ajavaruga (vähemalt 15–30 päeva varem), et tööandja jõuaks töötamise õigeks ajaks vormistada.

K: 

5. Naine asus tööle eelmise aasta viimases pooles. Uuest aastast jäi ta rasedus-ja sünnituspuhkusele. Kuna sünnitushüvitis on otseselt seotud eelmise aasta tuluga, siis kas arvesse võetakse ikka kogu töötatud aja eest saadud palk?

V: 

Kui isikule maksti detsembrikuu töötasu välja jaanuaris, siis sotsiaalmaks makstakse sellelt veebruaris ning detsembrikuu palk ei lähe  uuel aastal väljastatud sünnituslehe hüvitise maksmisel arvesse.

K: 

6. Naisel on kaks töökohta. Kas raseduspuhkusele peab jääma mõlemas korraga või võib ühes töökohas sünnituslehe esitada ka mõni nädal hiljem?

V: 

Rasedus- ja sünnituspuhkusele jäädakse mõlemas töökohas korraga. Tööandja ei tohi lubada töötajal töövabastuse ajal ehk sünnituslehel olles tööl käia. Selle keelu rikkumise korral kaotab töötaja õiguse saada sünnitushüvitist.

Esita küsimus