K: 

1. Kust leida infot visiiditasude kohta?

V: 

Haigekassa kodulehel on visiiditasudest juttu siin. Info kehtivate visiiditasude kohta peab olema igas raviasutuses patsiendile kättesaadav ja nähtav.

K: 

2. Kas haigekassa hüvitab kindlustatule tasulise visiidi eriarsti juurde?

V: 

Haigekassa ei hüvita eriarsti tasulist visiiti, kui valitakse aeg väljaspool ravijärjekorda. See on n-ö etteostmine ehk patsient loobub haigekassa rahastatud teenustest ning maksab täies ulatuses nii visiidi kui oma ravi eest raviasutusele ise.

K: 

3. Kui suur on visiiditasu eriarsti vastuvõtul, kui ei ole ravikindlustust?

V: 

Kui inimesel ei ole ravikindlustust, tuleb tal tervishoiuteenuste eest maksta ise ning sellisel juhul määrab teenuste hinnakirja raviasutus. Seega peaks hindu küsima konkreetselt raviasutuselt.

K: 

4. Miks peab eriarsti juurde minnes maksma visiiditasu, aga perearsti juurde minnes mitte?

V: 

Perearsti kättesaadavust peetakse esmatähtsaks, mistõttu perearsti visiidile minnes ei pea patsient visiiditasu maksma. Visiit eriarsti juurde on kallim ning see on kehtestatud eriarsti võimalikult parema kättesaadavuse jaoks.

K: 

5. Kas perearstil on õigus küsida visiiditasu, kui patsient läheb vastuvõtule perearstikeskusesse?

V: 

Perearsti juurde minnes ei tohi arst visiiditasu (samuti sussi-, haldustasu vms) nõuda. Perearst tohib visiiditasu küsida vaid koduvisiidi korral (kuni 5 eurot). Tervishoiuteenuse osutamisel kehtivatest teenustasudest saab lähemalt lugeda haigekassa kodulehelt.

K: 

6. Ema ja laps haigestusid samal ajal ning koju kutsuti perearst, kes küsis visiiditasu eraldi mõlema eest, kokku 10 eurot (2 x 5 eurot). Kas perearst käitus õigesti?

V: 

Perearst ei käitunud õigesti. Visiiditasu ühe koduvisiidi eest ei või ületada 5 eurot, sõltumata kindlustatute arvust sama koduvisiidi kohta.

Kui perearst küsis lubatust rohkem visiiditasu, palume esitada arsti andmed ja tasumist tõendava kviitungi koos avaldusega haigekassasse.

Esita küsimus