Kust saada informatsiooni?

Ravikindlustussüsteemi haldab Ungaris kohalik haigekassa (Orszįgos Egészségbiztositįsi Pénztįr -OEP). Informatsiooni saamiseks pöörduge Ungari haigekassa piirkondlike kontorite poole.

Kust saada abi haigestumise korral, kuidas pääseda arsti vastuvõtule?
Haigestumisel võite pöörduda otse iga riikliku ravikindlustussüsteemiga liitunud arsti poole. Nad kasutavad järgmist tähist: „A társadalombiztosítás egészségügyi szolgáltatásaira szerződött szolgáltató” (sotsiaalkindlustusega hõlmatud lepinguline tervishoiuteenuse pakkuja). Esitage arstile Euroopa ravikindlustuskaart koos isikut tõendava dokumendiga. Arsti erakorraline vastuvõtt on tasuta, välja arvatud juhtudel, kus isik soovib muud teenust, kui saatekirjas ette nähtud. Spetsialisti juurde pääsemiseks on vaja üldarsti suunamist. Omavastutustasusid patsiendile ei hüvitata. Eraarsti raviteenuste eest tuleb patsiendil tasuda ise täies mahus.
Kuidas pääseda haiglaravile?
Haiglaravile pääseb üldarsti saatekirjaga. Vältimatu arstiabi saamiseks pöörduge otse haiglasse, millel on sõlmitud leping riikliku haigekassaga, esitage Euroopa ravikindlustuskaart ja isikut tõendav dokument. Omavastutustasu 30% (maksimum 100 000 Ungari forinti) on järgmistel juhtudel - kui puudub saatekiri; kui kasutada teist tervishoiuteenuse osutajat, kui saatekirjas näidatud; kui on soov saada ravi arstilt, kes ei täida antud hetkel töökohuseid. Lisateenuste (nt eripalat, erimenüü jne) eest võetakse eraldi tasu, mida hiljem patsiendile ei hüvitata.
Kuidas toimub transport haiglasse?
Kiirabiteenused on tasuta. Hädaolukorras helistage 112 või 104.
Kuidas saada hambaravi?
Euroopa ravikindlustuskaarti saate kasutada sellise hambaarsti vastuvõtul, kellel on leping riikliku haigekassaga (OEP). OEP hambaarstid pakuvad meditsiinilise vajaduse korral järgmisi tasuta teenuseid: hädaabi, spetsialisti suunamise alusel osutatav ravi, teatav hammaste säilitamiseks vajalik ravi, hambakirurgia, igemehaiguste ravi. Kõigi muude hambaraviliikide puhul on ette nähtud tasu (v.a alla 18-aastaste ja üle 60-aastaste isikute puhul ning rasedate naiste puhul kuni 90 päeva jooksul peale sünnitust). Enne ravi tutvuge tervishoiuteenuse pakkuja juures saadavaloleva teabega või küsige telefoni teel nende hinnakirja kohta (teave võib mõnel pool olla ka muudes keeltes peale ungari keele, kuid seadus seda ei nõua). Materjalikulu tasub tavapäraselt patsient. Eraarsti poolt osutatud hambaravi hüvitamisele ei kuulu.
Kuidas saada ravimeid?
Retseptiravimeid kirjutab välja riikliku ravikindlustussüsteemi kuuluv arst. Retseptiravimeid saab osta igast apteegist. Olenevalt ravimi tüübist tuleb maksta omaosalustasu, mis ulatub 10-90%-ni. Omaosalustasu patsiendile ei hüvitata. Haiglates kasutatavad ravimite eest maksma ei pea.
Kuidas saada hüvitisi?
Ungaris ravikulusid ei hüvitata, sest peate tasuma üksnes teie maksta jääva osa ravikuludest.
Kui pidite teenuste eest maksma rohkem, siis peaksite kodumaale jõudes ühendust võtma haigekassaga ning taotlema kulude hüvitamist. Täpsemalt saate ravikulude tagasimaksmise kohta lugeda haigekassa kodulehelt.
 
Kontaktasutus
Országos Egészségbiztositási Pénztár (OEP) Nemzetkozi es Europai Integraciso Foosztaly
Postiaadress: Váci út 73/A, 1139 Budapest XIII, Hungary
Tel: + 361 350 2001, + 361 350 1618