Kust saada informatsiooni?
Vajadusel saab infot interneti veebisaidilt Centrum mezistátních úhrad www.cmu.cz ja riiklikest haigekassadest:
Všeobecná zdravotní pojišťovna (General Health Insurance Company)
Oborová zdravotní pojišťovna (Brand Health Insurance Company of Employees of Banks, Insurance Companies and in Building Industry)
Česká průmyslová zdravotní pojišťovna (Czech Industrial Health Insurance Company)
Revírní bratrská pokladna (District Fraternal Treasury)
Vojenská zdravotní pojišťovna (Military Health Insurance Company)
Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra (Health Insurance Company of the Ministry of Interior)
Zaměstnanecká pojišťovna Škoda (Employees‘ Insurance Company ŠKODA)
Kust saada abi haigestumise korral, kuidas pääseda arsti vastuvõtule?

Haigestumisel võite pöörduda otse iga riikliku süsteemiga liitunud arsti poole. Vastuvõtul esitage Euroopa ravikindlustuskaart. Arst laseb teil allkirjastada dokumendi „Potvrzeni o naroku” (tervisekindlustuse tõend), mida ta kasutab arve esitamiseks Tšehhi Vabariigi riiklikule haigekassale.Eriarsti vastuvõtule pääsete saatekirja ja eelmainitud tõendi alusel.Kui vajate retseptiravimeid, laborianalüüse või muud liiki uuringuid, annab arst teile vajamineva arvu dokumendi „Potvrzeni o naroku” koopiaid. Peate asjaomase koopia esitama apteegis või eriarsti vastuvõtul (sh laboratoorsete uuringute korral). 

Kuidas pääseda haiglaravile?
Haiglaravile pääseb üldarsti saatekirjaga. Vältimatu arstiabi saamiseks pöörduge otse riiklikke tervishoiuteenuseid pakkuvasse haiglasse ja esitage Euroopa ravikindlustuskaart koos isikut tõendava dokumendiga. Üldjuhul on haiglaravi tasuta. 
Kuidas toimub transport haiglasse?
Kiirabivedu haiglasse on tasuta, kiirabilennud on tasuta. Hädaolukorras helistage 112!
Kuidas saada hambaravi?
Vältimatu hambaravi on Tšehhi Vabariigis tasuta. Siiski peate tasuma teatavate täiendavate hambaraviteenuste ning materjalide eest, mille eest peaksite üldjuhul vähemalt osaliselt maksma. 
Kuidas saada ravimeid?
Retseptiravimeid kirjutab välja üldarst. Ravimeid saab Tšehhi Vabariigis osta igast apteegist. Iga retsepti eest tuleb tasuda 30 Tšehhi krooni. Lisaks sellele peate osaliselt või täielikult tasuma ravimite eest, mis ei ole riikliku ravikindlustussüsteemiga täielikult hõlmatud.
Kuidas saada hüvitisi?
Üldjuhul ei pea te tasuma midagi muud peale tavapäraste patsienditasude. Need kulud ei kuulu Tšehhi Vabariigis hüvitamisele. 5000 Tšehhi krooni  ületatav summa ravikuludele hüvitatakse. Lastele alla 18. eluaasta ja pensionäridele üle 65. eluaasta on ravikulude maksimummääraks 2500 Tšehhi krooni, millest ületatav summa hüvitatakse.
Kui pidite teenuste eest täies mahus maksma, siis peaksite kodumaale jõudes ühendust võtma haigekassaga ning taotlema kulude hüvitamist. Täpsemalt saate ravikulude tagasimaksmise kohta lugeda haigekassa kodulehelt.
Kontaktasutus
Centrum mezistátních úhrad
Postiaadress: nám. W. Churchilla 2, 113 59 Praha 3, The Czech Republic
Tel: +420 236 033 411
E-post: info@cmu.cz