Seoses Euroopa Liidu liikmesriigis kindlustatud patsiendi haigushüvitise väljamaksmisega välisriigis võib Euroopa Liidu liikmesriigi pädev asutus vajada lisainfot vormidel E116 ja E115. 

Antud vormide saamiseks peab patsient paluma oma raviarstil täita ära vormi E116 ning esitama selle koos taotlusega haigekassale.

Vormil E116 peab isiku raviarst ära täitma 3., 4., ja 5. kasti või väljad (kindlasti tuleb lisada ka oma tempel punkti 4 juurde). Palume täita vormi trükitähtedega. Kui vorm on täidetud, siis palume saata selle posti teel Eesti Haigekassa Pärnu osakonda aadressil Rüütli 40a, 80010 Pärnu. Seejärel täidab haigekassa vormil E116 ära 1., 2. ja 8. lahtri ning teeb juurde vormi E115.

Kui Teil tekib küsimusi vormi täitmise kohta, palume pöörduda Eesti Haigekassa Pärnu osakonna spetsialistide poole telefonil 443 0237 või e-posti aadressil info@haigekassa.ee.

Välisriigis väljastatud töövõimetusleht

Haigekassa maksab kindlustatud isikule ajutise töövõimetuse hüvitist ka välisriigi arsti välja antud haigestumist tõendava dokumendi alusel.

Välisriigi arsti kirjutatud haigestumist tõendav dokument tuleb esitada tööandjale, kes lisab sinna tööandja tõendi (täidetav vorm PDF-formaadis (PDF), Wordi formaadis (DOC) ja esitab dokumendid haigekassasse.

Haigekassas on igal kindlustatul hüvitise saamiseks ainult üks arvelduskonto, mida saate kontrollida riigiportaalis eesti.ee või klienditelefonil 669 6630. Kõik ülekanded tehakse viimati esitatud arvelduskontole.

Haigekassa nõudmisel tuleb välisriigi arsti väljastatud tõendile lisada vandetõlgi kinnitatud tõlge eesti keelde. Tõendi tõlkimise kulud kannab kindlustatu.