Kust saada informatsiooni?

Informatsiooni saab interneti veebilehelt www.kvg.org.

Kust saada abi haigestumise korral, kuidas pääseda arsti vastuvõtule?
Šveitsi külastavad inimesed, kellel on kaasas Euroopa ravikindlustuskaart, saavad vajaminevat arstiabi samadel tingimustel Šveitsi kindlustatutega. Haigestumisel esitage arstile Euroopa ravikindlustuskaart ning isikut tõendav dokument. Võite pöörduda iga arsti poole, kes on registreeritud Šveitsi ravikindlustussüsteemis. Arstid, kes ei tegutse riikliku ravikindlustussüsteemi raames, informeerivad teid sellest enne ravi alustamist. Arstid kirjutavad teile välja ravimid, mida nad peavad vajalikuks, ning neid ravimeid on võimalik osta retsepti ettenäitamisel igast apteegist.
Kuidas pääseda haiglaravile?
Tavaliselt suunab arst teid riigieelarvelisse haiglasse. Kiireloomulise juhtumi korral minge otse riigieelarvelise haigla erakorralise meditsiini osakonda. Kui teid hospitaliseeritakse, siis esitatakse arve otse ravikindlustusasutusele Gemeinsame Einrichtung KVG. Ravikindlustusasutus (Gemeinsame Einrichtung KVG) hüvitab riigieelarvelises haiglas tekkinud ravikulud. Kui eelistate erahaiglat või osaliselt erahaiglat või erapalatit riigieelarvelises haiglas, peate hinnaerinevuse tasuma ise. Patsiendi omaosaluse raames peate maksma tavapärase tasu 30-päevase raviperioodi eest (praegu 92 Šveitsi franki täiskasvanutele, 33 Šveitsi franki kuni 18-aastastele). Täiskasvanuilt (vähemalt 26-aastastelt) kasseeritakse iga päeva eest täiendavalt 15Šveitsi franki.
Kuidas toimub transport haiglasse?
Kiirabitranspordi kulu hüvitatakse kuni 50% ulatuses, kuni 500 Šveitsi franki kalendriaastas. Päästeoperatsiooni kulu hüvitatakse 50% ulatuses, kuni 5000 Šveitsi franki kalendriaastas. Ülejäänud kulusid Šveitsis ei hüvitata, kuid te võite taotleda nende hüvitamist hiljem oma kodumaal.Hädaolukorras helistage 114!
Kuidas saada hambaravi?
Hambaravi on Šveitsis tasuline. Tasuta hambaravi õnnetusjuhtumite korral osutavad ainult riikliku süsteemiga liitunud hambaarstid.
Kuidas saada ravimeid?
Retsepti alusel ostetud ravimite kulud hüvitatakse tingimusel, et ravim on kantud asjaomasesse ametlikku nimekirja.
Kuidas saada hüvitisi?
Suurem osa haiglatest ja mõned arstid ei esita ravikulude arvet otse teile, vaid asutusele Institution commune LAMal. Sellisel juhul edastatakse teile ainult patsiendi omavastutustasu arve.Kui te pidite ravi eest tasuma, võite esitada arve originaali ravikindlustusasutusele (Gemeinsame Einrichtung KVG).
Kui te ei saanud Šveitsis viibides taotlust esitada, siis peaksite kodumaale jõudes ühendust võtma haigekassaga ning taotlema kulude hüvitamist. Täpsemalt saate ravikulude tagasimaksmise kohta lugeda haigekassa kodulehelt.
 
Kontaktasutus
Gemeinsame Eirichtung KVG, Internationale Koordination Krankenversicherung
Postiaadress: Gibelinstrasse 25, Postfach CH-4503 Solothurn, Switzerland
Tel: +41 (0)32 625 30 30
E-post: info@kvg.org