Kust saada informatsiooni?

Tervishoiuteenuseid osutatakse riikliku ravikindlustussüsteemi (Zavod za Zdravstveno Zavarovanje Slovenije e ZZZS) alusel. ZZZS-il on üle maa 10 piirkondlikku üksust ja 45 klienditeenindusbürood, kust saab vajadusel teavet riikliku süsteemi alusel töötavate arstide kohta. Informatsiooni saab veebiaadressil www.zzzs.si.

Kust saada abi haigestumise korral, kuidas pääseda arsti vastuvõtule?
Haigestumisel võite pöörduda otse igasse riiklikus süsteemis tegutsevasse tervishoiuasutusse. Arstile esitage Euroopa ravikindlustuskaart koos isikut tõendava dokumendiga. Teilt võidakse ravi eest nõuda tavapärase patsiendi omaosaluse tasumist. Eriarstiabi saab üldarsti saatekirja alusel.
Kuidas pääseda haiglaravile?
Haiglaravile pääseb üldarsti saatekirjaga (välja arvatud hädaolukorras).
Kuidas toimub transport haiglasse?
Kiireloomulise ravivajaduse korral on kiirabitransport tasuta, eeldusel et arst kinnitab meditsiinilise näidustuse olemasolu. Muudel juhtudel tuleb teil tasuda kuni 90% kuludest.
Kuidas saada hambaravi?
Sloveenias on tasuta vaid vältimatu hambaravi, mida osutavad riikliku ravikindlustussüsteemi kuuluvad hambaarstid. Plaanilise hambaravi eest maksab inimene alati ise.
Kuidas saada ravimeid?
Retseptiravimid kirjutab välja üldarst. Patisendil tuleb tasuda 25-100% ravimi hinnast. Retseptiravimeid saab osta igast apteegist.
Kuidas saada hüvitisi?
Sloveenias ei ole kulude hüvitamise süsteemi.
Kui pidite teenuste eest maksma rohkem, siis peaksite kodumaale jõudes ühendust võtma haigekassaga ning taotlema kulude hüvitamist. Täpsemalt saate ravikulude tagasimaksmise kohta lugeda haigekassa kodulehelt.
Kontaktasutus
Zavod Za Zdrastveno Zavarovanje Slovenije
Postiaadress: Miklošičeva cesta 24, 1507 Ljubljana, Slovenia
Tel: + 38 6 1 30 77 200, + 386 1 2329084
E-post: DI@zzzs.si