Kust saada informatsiooni?
Tervishoiuteenuseid osutatakse riikliku ravikindlustussüsteemi alusel. Slovakkia Vabariigis on kolm riiklikus süsteemis tegutsevat ravikindlustusfirmat:
Kust saada abi haigestumise korral, kuidas pääseda arsti vastuvõtule?

Haigestumisel võite pöörduda otse igasse riikliku tervishoiusüsteemiga liitunud tervishoiuasutusse. Arsti poole pöördudes esitage Euroopa ravikindlustuskaart ja isikut tõendav dokument. Eraraviteenuse eest tasub inimene alati ise.

Kuidas pääseda haiglaravile?
Haiglaravile pääseb üldarsti saatekirjaga. Vältimatu arstiabi saamiseks pöörduge mistahes haigla erakorralise meditsiini osakonda (visiiditasu 1,99 eurot), arsti suunamine ei ole vajalik. Esitage Euroopa ravikindlustuskaart ja isikut tõendav dokument. Teenused ja ravimid on tavapäraselt tasuta, kuid keerukate protseduuride eest võite olla sunnitud tasuma märkimisväärse summa, mida Slovakkias ei hüvitata, kuid te võite taotleda hüvitist tagasi kodumaale jõudes.
Kuidas toimub transport haiglasse?
Meditsiiniline transport on tasuline, sõidukilomeeter maksab 0,07 eurot. Sõidu eest tuleb tasuda sõidu lõppemisel. Osadel juhtudel on meditsiiniline transport tasuta. Vältimatu arstiabi korral on samuti kiirabiteenus tasuta. Kiirabilennud on samuti tasuta, selleks tuleb helistada telefonil 18155.  Hädaolukorras helistage 199 või 112.
Kuidas saada hambaravi?
Slovakkias on tasuta vaid vältimatu hambaravi, mida osutavad riikliku ravikindlustussüsteemi kuuluvad hambaarstid. Plaanilise hambaravi eest maksab inimene alati ise. Erakorralist hambaravi pakutakse tavapäraselt tasuta, kuid see sõltub hambaarsti kasutatavast materjalist.
Kuidas saada ravimeid?
Retseptiravimid kirjutab välja üldarst. Ravimi eest tasub patsient omaosaluse alusmäära 0,17 eurot retsepti kohta. Ravimid on seadusega jaotatud kolme kategooriasse:
  • Ravimid, mille maksumuse hüvitab ravikindlustusfirma täielikult
  • Ravimid, mille maksumusest poole tasub ravikindlustusfirma ja poole patsient
  • Ravimid, mille eest tasub patsient ise täies ulatuses
Retsepti väljastav arst peab patsienti ravimi kategooriast teavitama. Apteekides on olemas soodusravimite nimekirjad.
Kuidas saada hüvitisi?
Slovakkias ei ole kulude hüvitamise süsteemi.
 Kui pidite teenuste eest maksma, siis peaksite kodumaale jõudes ühendust võtma haigekassaga ning taotlema kulude hüvitamist. Täpsemalt saate ravikulude tagasimaksmise kohta lugeda haigekassa kodulehelt.
Pane tähele!

Enne mägede piirkoda(suusatama) reisimist on äärmiselt soovitatav hankida endale eratervisekindlustus/reisikindlustus. Mägede piirkonnas osutatavate teenuste (otsimine, päästmine,  esmaabi, transport haiglasse) eest tasub inimene ise.

Pane tähele!

Enne mägede piirkoda(suusatama) reisimist on äärmiselt soovitatav hankida endale eratervisekindlustus/reisikindlustus. Mägede piirkonnas osutatavate teenuste (otsimine, päästmine,  esmaabi, transport haiglasse) eest tasub inimene ise.

Kontaktasutus
Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou (Health Care Supervision Authority)
Postiaadress: Žellova 2, 829 24 Bratislava 25, Slovak Republic
Tel: +421 2 20 856 226