Kust saada informatsiooni?

Informatsiooni saab haigekassa kohalikest kontoritest (Allgemeine Ortskrankenkasse e AOK www.aok.de), internetiaadressil www.dvka.de.

Kust saada abi haigestumise korral, kuidas pääseda arsti vastuvõtule?
Haigestumisel võite pöörduda otse haigekassaga lepingu sõlminud arsti või hambaarsti poole, sel juhul on teenused tasuta. Nendel Saksamaa arstidel on tavaliselt väljas silt „Kassenarzt” (lepinguga arst) või „Alle Kassen”, mis viitab sellele, et nad kuuluvad riiklikku süsteemi. Arstile tuleb esitada Euroopa ravikindlustuskaart koos isikut tõendava dokumendiga.
Kuidas pääseda haiglaravile?
Haiglaravile pääseb arsti saatekirja alusel. Haigla võtab patsiendi nimel ühendust haigekassaga, et saada vajalik kinnitus ravikulude katmiseks. Kui olete vähemalt 18-aastane, peate maksma tavapärast voodipäevatasu. Asjaomast tasu ei võeta pärast teie 28. haiglapäeva sama aasta jooksul. Euroopa ravikindlustuskaardiga ei ole hõlmatud lisateenused (nt peaspetsialisti poolne ravi). Sellised kulud peate tasuma ise. Patsiendi omavastutustasud on arstiabi puhul 10 eurot kvartalis ja arsti kohta, raviteenuste puhul 10% kuludest pluss 10 eurot saatekirja kohta, haiglaravi voodipäevatasu on 10 eurot, maksimaalselt 28 päeva kalendriaastas. Kuni 18-aastased ei pea maksma ravimitele, sidumisvahenditele ja raviteenustele kehtestatud omavastutustasu. Omavastutustasudest on vabastatud ka rasedad, kellele määratakse ravimeid, sidumisvahendeid või raviteenuseid seoses rasedusega.
Kuidas toimub transport haiglasse?
Kiirabi kasutatakse transpordiks riiklikku haiglasse hädaolukorras või muul juhul, kui te vajate arsti arvates kohest arstiabi. Reeglina maksab patsient 10% transpordikuludest. Kindlasti ei pea te maksma tegelikest kuludest rohkem. Samamoodi kiirabilendude puhul. Hädaolukorras helistage 112!
Kuidas saada hambaravi?
Peaksite pöörduma hambaarsti poole, kellel on sõlmitud leping mõne Saksamaa haigekassaga, kuna sel juhul on teenused tasuta. Nendes Saksamaa hambaravikabinettides on tavaliselt väljas silt „Kassenarzt”10 eurot kvartalis ja hambaarsti kohta. Proteeside puhul (nt hädavajalikud parandused) tasub patsient 50% kuludest.
Kuidas saada ravimeid?
Arsti poolt väljakirjutatud ravimeid ja sidemeid saate mis tahes apteegist. Peate üldjuhul maksma 10% kuludest, kuid mitte rohkem kui tegelikud kulud. Need kulud ei kuulu hüvitamisele.Ise peate tasuma ka käsimüügiravimite (nt valuvaigistite ja köharavimite) eest.Alla 18-aastased lapsed ei pea retseptiravimite eest maksma.Väljaspool tavapärast tööaega saate ravimeid valveapteegist („Apotheken-Notdienst”), lähima valveapteegi („Notdienst”) nime leiate kõikide apteekide aknalt. Omavastutustasud ravimid ja sidumisvahendite puhul on üldjuhul 10% kuludest, vähemalt 5 eurot, kuid mitte rohkem kui ravimi maksumus ja maksimaalselt 10 eurot.
Kuidas saada hüvitisi?
Kui pidite teenuste eest maksma, siis peaksite kodumaale jõudes ühendust võtma haigekassaga ning taotlema kulude hüvitamist. Täpsemalt saate ravikulude tagasimaksmise kohta lugeda haigekassa kodulehelt.
 
NB! Kui haigestute Saksamaal viibimise ajal ning tagajärjeks on töövõimetus, tuleb toimida järgmiselt: raviarsti väljastatud töövõimetusleht tuleb kolme päeva jooksul töövõimetuse algusest edastada Saksamaa haigekassale. Vajadusel laseb haigekassa ravikindlustuse meditsiiniteenistuse arstil patsiendi läbi vaadata. Seejärel teatab Saksamaa haigekassa teie kindlustajariigi asutusele töövõimetuse alguskuupäeva, arvatava kestuse ning kontroll-läbivaatuse tulemuse.
 
Kontaktasutus
Deutsche Verbindungsstelle Krankenversicherung Ausland (DVKA)
Postiaadress: Postfach 20 04 64, D-53134 Bonn, Deutchland
Tel: + 49 228 9530-0
E-post: post@dvka.de