NB! Muude Põhjamaade (Island, Norra, Soome ja Taani) kodanikud peavad Rootsis arstiabi saamiseks esitama ainult oma kehtiva isikutunnistuse.

Kust saada informatsiooni?
Informatsiooni Rootsi ravikindlustussüsteemi kohta saab kohaliku haigekassa kontoritest (Lokala Försäkringskassan) ja interneti veebisaidilt www.forsakringskassan.se.
1177 on riiklik tervishoiualane nõuandeteenus Internetis ja telefoni vahendusel, ööpäev läbi, 365 päeva aastas. Telefoninumbril või veebisaidil 1177 vastavad medõed teie küsimustele, teevad kindlaks vajaduse täiendava ravi järele, annavad nõu ja/või soovitavad teile muud tervishoiualast abi. Teenus 1177 on ka ingliskeelne. Veebisait: www.1177.se – teave on kättesaadav mitmes keeles.
 
Kust saada abi haigestumise korral, kuidas pääseda arsti vastuvõtule?
Haigestumisel pöörduge Rootsi ravikindlustussüsteemiga liitunud arsti poole, esitage Euroopa ravikindlustuskaart ning isikut tõendav dokument. Patsiendil tuleb maksta arsti visiiditasu ja kindlaksmääratud omaosalustasu saadud raviteenuse eest. Eraarsti teenuse eest tasub patsient alati ise täishinna. Enamikes piirkondades on alla 20-aastaste ravi tasuta.
Kuidas pääseda haiglaravile?
Vajadusel võite pöörduda otse haigla vastuvõtuosakonda (akutmottagningen). Statsionaarne ravi on üldjuhul tasuta, v. a tavapärane mittehüvitatav voodipäevatasu 80SEKi.
Kuidas toimub transport haiglasse?
Kiirabiteenused on enamikes piirkondades tasuta. Hädaolukorras helistage 112!
Kuidas saada hambaravi?
Pöörduge ravikindlustussüsteemiga liitunud arsti poole, esitage Euroopa ravikindlustuskaart ja isikut tõendav dokument. Enamik hambaarste pakub ravi riikliku tervishoiusüsteemi raames. Kehtiva kaardi olemasolu korral peate tasuma kogu kulu kuni 3000 Rootsi krooni ulatuses, 3000–15 000 Rootsi krooni puhul peate tasuma 50% ning üle 15 000 Rootsi krooni puhul 15% hambaravi maksumusest.
Kuidas saada ravimeid?
Retseptiravimeid saab patsient igast apteegist. Selleks et saada ravimeid soodushinnaga, peate apteegis esitama kehtiva Euroopa ravikindlustuskaardi.
Kuidas saada hüvitisi?
Rootsis ei ole kulude hüvitamise süsteemi. Euroopa ravikindlustuskaardi olemasolul peate maksma üksnes tavapärase patsienditasu, mis ei kuulu hüvitamisele.
Kui pidite teenuste eest maksma rohkem, siis peaksite kodumaale jõudes ühendust võtma haigekassaga ning taotlema kulude hüvitamist. Täpsemalt saate ravikulude tagasimaksmise kohta lugeda haigekassa kodulehelt.
Kontaktasutus
Försäkringskassan, Head office, Division of International health care
Postiaadress: Adolf Fredriks Kyrkogata 8, SE-10351, Stockholm, Sweden
Tel: +46 (0)8-786 90 00