Kust saada informatsiooni?

Ravikindlustust korraldab Prantsusmaal kohalik haigekassa (Caisse Primaire dAssurance-Maladie ehk CPAM), mis annab patsientidele infot konventsiooni ehk riikliku süsteemiga liitunud arstide ja raviasutuste ning ravikulude hüvitamise kohta. Riigi igas piirkonnas eksisteerib vähemalt üks piirkondlik haigekassa.

Kust saada abi haigestumise korral, kuidas pääseda arsti vastuvõtule?

Prantsusmaad külastavad inimesed, kel on kaasas Euroopa ravikindlustuskaart, saavad vajaminevat arstiabi samadel tingimustel Prantsusmaa kindlustatutega.
Enne arsti juurde minekut on soovitatav uurida, kas tegemist on Prantsusmaa riiklikus tervishoiusüsteemis registreeritud nn lepingulise arstiga („conventionné”).

Lepinguliste arstide hulgas on kaht tüüpi teenusepakkujaid:
1)      „Secteur 1”: arstid, kelle vastuvõtul peab tasuma ametliku sotsiaalkindlustusmäära kohaselt;
2)      „Secteur 2”: arstid, kelle vastuvõtul tuleb lisaks ametlikule määrale maksta ka lisatasu.
Tasumine toimub otse arstile. Arst täidab ravi käsitleva vormi („feuille de soins”) ning kirjutab vajadusel välja ka ravimiretsepti.
Kuidas pääseda haiglaravile?

Esitage haiglasse saabumisel kindlasti oma Euroopa ravikindlustuskaart ja isikut tõendav dokument. See säästab teid võimalike hüvitatavate kulude ettemaksmisest ning tagab selle, et maksate üksnes selle osa kuludest, mille peab kandma patsient. Haigekassa tasub haiglale patsiendi ravikuludest reeglina 80%, mõnel juhul ka 100%. Patsient ise maksab haiglale 20% haiglaravi kuludest. Lisaks maksab patsient voodipäevatasu 18 eurot päevas. Kui peate ravile minema erahaiglasse või -kliinikusse, siis tehke eelnevalt kindlaks, kas see on registreeritud ka riiklike tervishoiuteenuste pakkujana („conventionné”).

Kuidas toimub transport haiglasse?
Vajadus kiirabi või takso järele tuleb arsti poolt kindlaks määrata. Kiirabiteenuse maksumus tuleb tasuda ette otse tervishoiutöötajale. Vajadus kiirabilennu järele tuleb arsti poolt kindlaks määrata ning selleks on vaja eelnevat luba, mille saab kohalikust CPAM-i (Caisse Primaire d’Assurance Maladie) büroost. Hädaolukorras helistage 112!
Kuidas saada hambaravi?
Euroopa ravikindlustuskaarti saate kasutada Prantsusmaa riiklikus tervishoiusüsteemis registreeritud nn lepingulise hambaarsti („conventionné”) vastuvõtul.  Tasumine toimub otse hambaarstile. Hambaarst täidab ravi käsitleva vormi („feuille de soins”) ning kirjutab vajadusel välja ka ravimiretsepti.
Kuidas saada ravimeid?
Ravimi saamiseks esitage ükskõik millisesse apteeki ravikaart („feuille de soins”) ning retsept. Apteeker väljastab ravimid, märgib ravimite hinnad ravikaardile ja tagastab selle koos retseptiga. Ravimite eest tasub patsient otse apteekrile.
Kuidas saada hüvitisi?
Prantsusmaal taotletakse kulude hüvitamist kohalikust CPAM-i büroost. Peate esitama ravi käsitleva vormi („feuille de soins”), koopiad kviitungitest ja retseptidest, koopia oma Euroopa ravikindlustuskaardist, oma alalise elukoha aadressi ja pangaandmed (panga nimi, aadress, SWIFT kood, konto number ja IBAN või BIC-kood).
1)      Arstide ja hambaarstide juures tehtud kuludest hüvitatakse 70% kindlaksmääratud tariifist. Üldarsti viisiiditasu on vastavalt konventsioonile 23 eurot ja eriarsti visiiditasu 25 eurot. Laboratoorsete uuringute kuludest hüvitatakse 60% kindlaksmääratud tariifist, millest arvestatakse maha omaosalus 1 euro iga laboratoorse uuringu kohta (kuni 4 eurot päevas). Need kulud ei tohiks ületada 50 eurot inimese kohta aastas, seega tuleks hüvitist saades kõik dokumendid alles hoida.
2)      Teiste tervishoiutöötajate (õed, füsioterapeudid jt) juures tehtud kuludest hüvitatakse 60% kindlaksmääratud tariifist,  millest arvestatakse maha omaosalus 0,5 eurot iga osutatud protseduuri kohta (kuni 2 eurot päevas ühe ja sama tervishoiutöötaja poolt osutatud protseduuride kohta). Transpordikuludest meditsiiniabiks ja raviks hüvitatakse 65%, millest arvestatakse maha 2 eurot ühe sõidu kohta (kuni 4 sõitu ühes päevas). Ravimihüvitiste määrad on 100%, 65%, 30% või 15%, millest arvestatakse maha 0,5 eurot iga ravimi kohta. Käsimüügiravimid hüvitamisele ei kuulu. Ka need teise gruppi kuuluvad kulud ei tohiks ületada 50 eurot inimese kohta aastas, seega tuleks hüvitisi saades kõik dokumendid alles hoida.
Kui te ei ole saanud taotleda hüvitist Prantsusmaal viibimise ajal, siis peaksite kodumaale jõudes ühendust võtma haigekassaga ning taotlema kulude hüvitamist. Täpsemalt saate ravikulude tagasimaksmise kohta lugeda haigekassa kodulehelt.
Pane tähele!
Kui Prantsusmaal viibimise ajal on vajadus dialüüsiks või hapnikraviks, siis tuleks võtta enne riiki saabumist ühendust vastava haiglaga.
Kontaktasutus
Centre des Liaisons Europeennes et Internationales de Sécurite Sociale (CLEISS)
Postiaadress: 11 rue de la tour des Dames, 75436 Paris cedex 09, France
Tel: +33(0)1 45 26 33 41