NB! Muude Põhjamaade (Taani, Soome, Island ja Rootsi) elanikud peavad Norras riikliku tervishoiuteenuse saamise õiguse tõendamiseks esitama ainult oma kehtiva isikutunnistuse.

Kust saada informatsiooni?
Informatsiooni saab Norra kohalikest haigekassa kontoritest (Lokale Trygedekontor ja Folketrygdkontoret for utenlandssaker) ningriiklike tervishoiuteenuste portaalist HELFO veebiaadressil www.helfo.no
Kust saada abi haigestumise korral, kuidas pääseda arsti vastuvõtule?
Norrat külastavad inimesed, kel on kaasas Euroopa ravikindlustuskaart, saavad vajaminevat arstiabi samadel tingimustel Norra kindlustatutega. Arstiabi saamiseks pöörduge ükskõik millise riiklikku tervishoiuteenistusse (Lokale Trygedekontor) kuuluva arsti poole. Kiireloomulise ja vältimatu arstiabi saamiseks peate pöörduma erakorralise meditsiini osakonda („legevakt”).  Esitage Euroopa ravikindlustuskaart ja isikut tõendav dokument. Kohapeal tuleb maksta visiiditasu, mis kompenseerimisele ei kuulu.
Kuidas pääseda haiglaravile?
Vältimatu arstiabi saamiseks võite pöörduda otse lähimasse riiklikku haiglasse. Esitage Euroopa ravikindlustuskaart ja isikut tõendav dokument. Üldjuhul on haiglaravile pääsemiseks vaja üldarsti saatekirja. Haiglaravi on vältimatu abi saamisel ning saatekirja alusel tasuta.
Kuidas toimub transport haiglasse?
Hädaolukorras on kiirabiteenus (ka lennutransport) tasuta. Hädaolukorras helistage 113.
Kuidas saada hambaravi?
Hambaravi on Norras kõigile tasuline ning tavaliselt ei hüvitata, välja arvatud laste puhul.
Kuidas saada ravimeid?
Retseptiravimid võib kätte saada mis tahes apteegist ja nende eest tasub patsient ise.Kui arst on väljakirjutanud nn sinise retsepti, saab ravimi soodustingimustel. Sel juhul tuleb patsiendil maksta 36% ravimi hinnast ja see ei tohi ületada 340 Norra krooni.
Kuidas saada hüvitisi?
Kui te esitate Euroopa ravikindlustuskaardi, peate tasuma ainult tavapärase patsiendi omaosalustasu (seda ei hüvitata).
Kui pidite teenuste eest täies mahus maksma, siis peaksite kodumaale jõudes ühendust võtma haigekassaga ning taotlema kulude hüvitamist. Täpsemalt saate ravikulude tagasimaksmise kohta lugeda haigekassa kodulehelt.
Pane tähele!
Kui Norras viibimise ajal on vajadus dialüüsiks või hapnikraviks, siis tuleks võtta enne riiki saabumist ühendust HELFO-ga.
Kontaktasutus
Langkaia 1, Oslo, Norway
Postiaadress: PO Box 8138 Dep, NO-0033 Oslo, Norway
Tel: +47 21073700