Kust saada informatsiooni?

Infot saab veebisaidilt www.ehealth.gov.mt.

Kust saada abi haigestumise korral, kuidas pääseda arsti vastuvõtule?
Haigestumisel võite pöörduda otse igasse riikliku tervishoiusüsteemiga liitunud tervishoiuasutusse. Arstile tuleb esitada Euroopa ravikindlustuskaart koos isikut tõendava dokumendiga. Riiklikes tervishoiukeskustes pakutakse ravi tasuta. Arstiabi pakuvad Maltal ka mitmed erahaiglad ja -kliinikud. Eraraviasutuses tasub patsient raviteenuse eest ise või katab kulud erakindlustus.
Kuidas pääseda haiglaravile?
Vältimatu arstiabi saamiseks pöörduge otse riikliku haigla esmaabiosakonda, kaasas Euroopa ravikindlustuskaart ja isikut tõendava dokument. Riikliku haigla erakorralise meditsiini osakonnas pakutav ravi on tasuta.
Kuidas toimub transport haiglasse?
Kiirabiteenus on hädaolukorras tasuta, kuid peate suutma tõendada selle vajalikkust.Hädaolukorras helistage 112!
Kuidas saada hambaravi?
Riiklikes tervishoiukeskustes ja haiglas pakutakse hädaolukorras erakorralist hambaravi tasuta, kuid piiratud ulatuses. Enamjaolt pakutakse hambaravi erasektoris. Erameditsiini kulusid ei hüvitata.
Kuidas saada ravimeid?
Ravimid, mis on välja kirjutatud riiklikku süsteemi kuuluva arsti poolt statsionaarse ravi ajal või kolme päeva jooksul pärast haiglast väljasaamist, on tasuta. Peate tasuma täissumma kõigi ravimite eest, mis on välja kirjutatud pärast asjaomast perioodi, ning need kulud ei kuulu hüvitamisele. Maltal saab ravimeid osta igast jaemüügiapteegist.
Kuidas saada hüvitisi?
Võtke ühendust Malta tervishoiuministeeriumi maksete üksusega Ministry of Health Entitlement Unit (entitlement.mhec@gov.mt) ning esitage originaalkviitungid.
Kui pidite teenuste eest maksma, siis peaksite kodumaale jõudes ühendust võtma haigekassaga ning taotlema kulude hüvitamist. Täpsemalt saate ravikulude tagasimaksmise kohta lugeda haigekassa kodulehelt.
Kontaktasutus
Ministry of Health (Ministeru tas-Sahha, l-Anzjani u Kura fil-Komunita), E.U. And International Affairs Directorate
Postiaadress: Palazzo Castellania, 15, Merchants Street, Valletta CMR 02, Malta
Tel: +356 22992232, + 356 21224071