Kust saada informatsiooni?

Tervishoiuga tegeleb Luksemburgis riiklik ravikindlustusfond (Caisse nationale de santé), infot saate veebiaadressil www.cns.lu.

Kust saada abi haigestumise korral, kuidas pääseda arsti vastuvõtule?
Võite pöörduda ükskõik millise arsti poole, kuna nad kõik teevad koostööd riikliku ravikindlustusfondiga (CNS). Arstile tuleb esitada Euroopa ravikindlustuskaart koos isikut tõendava dokumendiga. Ravi (sh hambaravi) ja ravimite eest maksab patsient ise. Hiljem saab arvete, kviitungite, retseptide ja teiste tasumist tõendavate dokumentide alusel taotleda kohalikust haigekassast kulude osalist hüvitamist. Eriarsti poole pöördumiseks ei ole vaja saatekirja.
Kuidas pääseda haiglaravile?
Kõigil Luksemburgi haiglatel on sõlmitud leping ravikindlustusfondiga. Statsionaarsele haiglaravile saab vaid arsti saatekirjaga. Saatekiri tuleb koos Euroopa ravikindlustuskaardiga esitada haigla administratsioonile. Üldjuhul on statsionaarne haiglaravi tasuta. Patsiendil tuleb tasuda tavapärane päevatasu, mida ei hüvitata. Alla 18-aastased lapsed saavad ravi tasuta. Võib juhtuda, et teatav summa tuleb tasuda otse raviarstile.
Kuidas toimub transport haiglasse?
Kiirabitransport (ka kiirabilennud) on tasuta isikutele, kellel on kehtiv Euroopa ravikindlustuskaart või selle asenduskaart.Kui tegemist ei ole kiirabitranspordiga, siis hüvitatakse see kuni 70% ulatuses arvetest, mille koostamisel võetakse aluseks määr 1,12 eur/km, miinimumsummas 34 eurot sõidu kohta. Hüvitatakse ainult haiglasse saabuvat ja sealt lahkuvat transporti ning patsiendi transpordiks meditsiinilistel põhjustel kas pikali asendis või liikumatult peab olema arsti ettekirjutus. Hädaolukorras helistage 112!
Kuidas saada hambaravi?
Võite pöörduda ükskõik millise hambaarsti poole, kuna nad kõik teevad koostööd riikliku ravikindlustusfondiga (CNS).Hambaravi kulud hüvitatakse 88% ulatuses, alla 60 euro aastas täielikult. Hambaproteeside puhul kehtivad konkreetsed hüvitamise määrad ja tingimused.Mõne hambaravi juhtumi puhul on vaja eelnevat ravikindlustusfondi nõusolekut
Kuidas saada ravimeid?
Võite esitada oma retsepti ükskõik millises Luksemburgi apteegis. Mõned retseptid peab enne ravimi kättesaamist kinnitama riiklik ravikindlustusfond (CNS). Hüvitise suurus sõltub sellest, mis ravimiga on tegemist. Seetõttu uurige arstilt, kas peate võtma ühendust ravikindlustusfondiga (CNS).
Kuidas saada hüvitisi?
Hüvitamistaotlus tuleb esitada Luksemburgi riiklikule ravikindlustusfondile. Teie kulusid ei hüvitata täielikult, kuna Luksemburgi riikliku tervishoiusüsteemi raames tuleb patsiendil tasuda teatav osa.Hüvitise saamiseks peate esitama ravikindlustusfondile originaalarve ja makse tõestuse. Samuti on vaja teie Euroopa ravikindlustuskaardi koopiat, teie elukoha aadressi ja pangarekvisiite. Hüvitise kinnitus saadetakse teie kodusele aadressile.Tehke kõigist esitatud dokumentidest endale koopiad.
Kui te ei saanud Luksemburgis taotlust esitada, peaksite kodumaale jõudes ühendust võtma haigekassaga ning taotlema kulude hüvitamist. Täpsemalt saate ravikulude tagasimaksmise kohta lugeda haigekassa kodulehelt.
Kontaktasutus
Union des Caisses de Maladie
Postiaadress: Boite Postale 1023, L-1010 Luxembourg
Tel: 49 83 31-1
E-post: cns@secu.lu