Kust saada informatsiooni?

Tervishoiusüsteemi haldab Liechtensteinis Riiklik Terviseamet (Amt für Gesundheit), infot saab veebiaadressil www.avw.llv.li.

Kust saada abi haigestumise korral, kuidas pääseda arsti vastuvõtule?
Euroopa ravikindlustuskaarti saate kasutada sellise arsti vastuvõtul, kes töötab riiklikus tervishoiusüsteemis. Patsiendid peavad tervisekindlustuse eest maksma tavapärase summa ning mõnel juhul kindla protsendi ravi maksumusest. Euroopa ravikindlustuskaarti omavad patsiendid peavad maksma keskmiselt 67 Šveitsi franki, mis on 1-kuulise tervisekindlustuse hind. Riiklik Terviseamet nõuab asjaomase summa kindlustatud isikult sisse pärast seda, kui tervishoiuteenuse pakkuja(d) on talle arve(d) saatnud. Asjaomast tavapärast tasu tuleb maksta ka juhul, kui riigis viibitakse alla 1 kuu. Ametlikku pensioniikka jõudnud isikud peavad tasuma poole tervisekindlustuse tavamaksumusest ning alla 20-aastastele on tervisekindlustus tasuta. Arsti konsultatsioonid on tasuta, sest arstidele maksab vajalikud summad välja otse kindlustus. Kui lähete sellise Liechtensteinis töötava arsti vastuvõtule, kellel puudub leping Riikliku Terviseametiga, peate kohe tasuma täissumma ja teile hüvitatakse sellest 50%.
Kuidas pääseda haiglaravile?
Liechtensteinis on ainult üks haigla. Haiglaravi saamiseks peab olema kooskõlastus Liechtensteini Riikliku Terviseametiga. Vältimatut arstiabi saab raviasutuse esmaabiosakonnast ilma kooskõlastusteta. Arstiabi eest tuleb patsiendil tasuda kohapeal. Lapsed ja pensionärid saavad soodustust. Hiljem saab Liechtensteini Riiklikus raviametis Euroopa ravikindlustuskaardi ja raviarve alusel taotleda hüvitist.
Kuidas toimub transport haiglasse?
Hõlmatud on kiirabitranspordi kulud tervishoiuasutustesse, millel on leping tervisekindlustuse pakkujate föderatsiooniga. Kiirabilennud on kaetud üksnes teatava summa ulatuses. Ülejäänud kulud peate tasuma ise. Hädaolukorras helistage 112 või 144!
Kuidas saada hambaravi?
Liechtensteinis puudub riigi poolt rahastatav hambaraviteenus ning seega peate tasuma täissumma, nagu oleks tegemist hambaraviga eraarsti juures.
Kuidas saada ravimeid?
Riigi poolt pakutava tervishoiuteenusega hõlmatud ravimid on tasuta.
Kuidas saada hüvitisi?
Lisaks tervisekindlustusele peavad patsiendid tavaliselt maksma ka osa nende kanda jäävatest ravikuludest ning neid kulusid ei hüvitata. Kui pidite teenuste eest maksma, siis peaksite kodumaale jõudes ühendust võtma haigekassaga ning taotlema kulude hüvitamist. Täpsemalt saate ravikulude tagasimaksmise kohta lugeda haigekassa kodulehelt.
Kontaktasutus
Amt für Volkswirtschaft (AVW) – National Office of Economy
Postiaadress: Äulestrasse 51, Postfach 684, FL-9490 Vaduz, Liechtenstein
Tel: (+423) 236 7560