Kust saada informatsiooni?

Infot saab veebisaidilt www.vmnvd.gov.lv.

Kust saada abi haigestumise korral, kuidas pääseda arsti vastuvõtule?

Haigestumisel võib pöörduda otse igasse riiklikku süsteemi kuuluvasse tervishoiuasutusse. Arstile tuleb esitada Euroopa ravikindlustuskaart koos isikut tõendava dokumendiga. Tervishoiuteenuse saamiseks tuleb maksta omaosalustasu: perearsti vastuvõtt - 1,42 eurot, eriarsti vastuvõtt vahemikus4,27-35,57 eurot. Omaosalustasusid ei nõuta: alla 18-aastastelt lastelt; rasedatelt, kes saavad rasedusega seotud arstiabi; sünnitanutelt sünnitusjärgse jälgimise eest kuni 42 päeva; vältimatu arstiabi korral.

Kui arstil ei ole lepingut riikliku tervisekindlustuse fondiga (VOAVA), peab patsient tasuma kõik arsti vastuvõtuga seotud kulud. Eriarsti vastuvõtule saab minna vaid üldarsti saatekirjaga. Saatekirja ei ole vaja järgmiste arstide vastuvõtule minemiseks: günekoloog, silmaarst, lastekirurg, lastearst, psühholoog, sõltuvusspetsialist, tuberkuloosiarst, dermatoveneroloog, endokrinoloog ja onkoloog.

Lisaks on patsiendile eriarsti saatekirja alusel tasuta mõned erakorralised erakorralised raviteenuse, nagu krooniline hemodialüüs, hemodiafiltratsioon ja peritoneaaldialüüs. Samuti kemoteraapia onkoloogi saatekirja alusel. Hapnikuravi kulud ei ole Lätis hüvitatavad.

Kuidas pääseda haiglaravile?

Haiglaravile suunab patsiendi üld- või eriarst saatekirjaga. Vältimatut abi saab ka saatekirjata riiklikusse süsteemi kuuluvatest haiglatest Euroopa ravikindlustuskaardi alusel. Voodipäevatasu haiglas on 10 eurot alates teisest haiglasviibimise päevast. Hooldushaigla tasu on 7,11 eurot alates teisest haiglasviibimise päevast. Haiglas või päevakeskuses viibides tuleb maksta kindlaksmääratud omaosalustasu ka mitmete lisanduvate protseduuride eest, mis jäävad hinnavahemikku 14,23 kuni 35,57 eurot. Patsient ei pea tasuma erakorralise ega intensiivravi eest, tasu ei võeta ka alla 18-aastastelt isikutelt, raseduse ja sünnitusega seotud juhtumite või teatavate muude erijuhtude ega dialüüsi puhul.

Lätis võivad raviasutused küsida lisanduvat omaosalustasu operatsioonisaalis viibitud aja eest, kuid seda mitte rohkem kui 31 eurot haiglaravil viibimise korra kohta. Need kulud ei ole hüvitatavad.

Kuidas toimub transport haiglasse?

Kui vajate kiirabi, helistage  113 või 112. Kiirabiteenus on tasuta, kui selle saadab vältimatu abi korral välja teenus 113. Muud kiirabi veokulud kannab patsient ise. Sama kehtib hädaolukorra puhul õhutranspordi kohta.

Kuidas saada hambaravi?

Täiskasvanuile on hambaravi tasuline ja seda ei hüvitata. Alla 18-aastased lapsed saavad hambaravi tasuta.

Kuidas saada ravimeid?

Ravimite loetellu kantud ravimeid hüvitatakse inimesele kindlaksmääratud hüvitusprotsendi alusel. Sellest ülejäänud osa ehk omaosalust Lätis ei hüvitata. Soodusravimeid saab vaid retsepti alusel. Retsept kehtib üldjuhul 3 kuud. Retseptiravimeid saab osta igast apteegist.

Kuidas saada hüvitisi?

Lätis ei ole hüvitamissüsteemi. Patsiendil tuleb tasuda omaosalustasud. Kui tervishoiuteenuse pakkujal ei ole sõlmitud lepingut riikliku tervishoiuteenistusega, siis ei saa te oma Euroopa ravikindlustuskaarti kasutada. Teil tuleb tasuda nagu erapatsiendil. Need kulud ei kuulu Lätis hüvitamisele. Eestis saavad kindlustatud taotleda raviteenuste (sh ravimid ja med. seadmed) hüvitamist vastavalt haigekassa tervishoiuteenuste loetelule.Selleks võtke kodumaale jõudes ühendust haigekassaga.Täpsemalt saate ravikulude tagasimaksmise kohta lugeda haigekassa kodulehelt.

Kontaktasutus

Nacionālais veselības dienests - National Health Service

Postiaadress: Césu street 31 k-3, Riga, LV-1012, Latvia

Tel: +371 67043 700, +371 67043 767

E-post: nvd@vmnvd.gov.lv 
www.vmnvd.gov.lv