NB! Euroopa ravikindlustuskaart EI kehti Küprose põhjaosas (”Põhja-Küprose Türgi Vabariik”). Enne sinna reisimist on äärmiselt soovitatav hankida endale eratervisekindlustus.

Kust saada informatsiooni?

Informatsiooni on võimalik saada Tervishoiuministeeriumi kodulehel www.moh.gov.cy.

Kust saada abi haigestumise korral, kuidas pääseda arsti vastuvõtule?

Haigestumisel võite pöörduda otse igasse riikliku ravikindlustussüsteemiga liitunud tervishoiuasutusse. Raviasutuses tuleb esitada Euroopa ravikindlustuskaart koos isikut tõendava dokumendiga ning maksta visiiditasu. Arstiabi pakuvad ka mitmed erahaiglad ja kliinikud. Eraasutustes tasutakse raviteenuste eest sularahas või kaetakse kulud erakindlustusega. Eraraviteenuse eest tasub inimene alati ise.

Kuidas pääseda haiglaravile?

Haiglaravile suunab üldjuhul riikliku tervishoiusüsteemi arst. Üldarsti saatekirja on vaja ka eriarsti visiidile pääsemiseks. Vältimatu arstiabi saamiseks pöörduge otse riikliku haigla esmaabiosakonda ning esitage Euroopa ravikindlustuskaart ja isikut tõendava dokument. Kiirabi teenuse eest peab patsient maksma kindlaksmääratud omaosalustasu, mida hiljem ei hüvitata.

Kuidas toimub transport haiglasse?

Euroopa ravikindlustuskaardi ettenäitamisel on kiirabiteenus tasuta. Euroopa ravikindlustuskaart ei kata kiirabilende. Need kulud ei kuulu hüvitamisele. Hädaolukorras helistage numbrile 199!

Kuidas saada hambaravi?

Euroopa ravikindlustuskaarti kasutades võite ravi saada hambaarstidelt, kes töötavad riigieelarvelistes tervishoiukeskustes. Peate visiidi eest maksma visiiditasu.

Kuidas saada ravimeid?

Vajadusel väljastab retsepti riikliku süsteemi arst. Ravim tuleb välja osta riiklikku süsteemi kuuluvast apteegist. Sellisel juhul on ravim on tasuta.

Kuidas saada hüvitisi?

Kulude hüvitamist ei ole. Teilt nõutakse üksnes, et tasuksite oma osa kuludest. Kui pidite teenuste eest maksma, siis peaksite kodumaale jõudes ühendust võtma haigekassaga ning taotlema kulude hüvitamist. Täpsemalt saate ravikulude tagasimaksmise kohta lugeda haigekassa kodulehelt.

Kontaktasutus

Ministry of Health, Τhe European Integration Sector of the Ministry of Health
Postiaadress: 10, Marcou Drakou, Pallouriotissa, 1448 Nicosia, Cyprus
Tel: +357 22 605300
E-post: sstratis@moh.gov.cy www.moh.gov.cy