Kust saada informatsiooni?

Ravikindlustust haldab kohalik tervisekindlustussüsteem Tryggingastofnun Ríkisins. Informatsiooni saab veebiaadressidel www.tr.is ja www.sjukra.is.

Kust saada abi haigestumise korral, kuidas pääseda arsti vastuvõtule?

Haigestumisel pöörduge otse riikliku tervisekindlustussüsteemiga liitunud arsti poole. Vastuvõtul esitage vormikohane tõend ja isikut tõendav dokument. Arsti vastuvõtu tasu on 700 Islandi krooni ja see hüvitamisele ei kuulu. 

Üldisi tervishoiuteenuseid osutatakse kõikjal Islandil asuvates tervisekeskustes, mis on avatud 8.00–16.00. Kui soovite arsti vastuvõtule minna pärast tööaega, siis enamikes piirkondades on olemas valvearst/valveõde.
Õhtuti ja nädalavahetustel saab Reykjaviki piirkonnas ravi „Læknavaktini” keskuses. Meditsiinilise nõustamise saamiseks ja koduvisiidi tellimiseks töövälisel ajal helistage numbril 1770. Alla 18-aastastele lastele on ravi tasuta.

Kuidas pääseda haiglaravile?

Kui vajate vältimatut abi, võite Euroopa ravikindlustuskaardi ja isikut tõendava dokumendi alusel pöörduda otse riikliku haigla erakorralise meditsiini osakonda. Muudel juhtudel pääseb haiglaravile ainult üldarsti saatekirja alusel. Tavaliselt ei ole statsionaarne haiglaravi tasuline.  Ambulatoorse ravi eest peate ise tasuma.

Kuidas toimub transport haiglasse?

Reikjaviki linna piires tuleb kiirabiteenuse eest maksta täissumma. Mujal on kiirabi teenuse hinnale kehtestatud ülempiir 2400 Islandi krooni. Hädaolukorras helistage numbril 112!

Kuidas saada hambaravi?

Hambaravi saab enamuses Islandi piirkondades leiduvates hambaravikabinettides/tervisekeskustes. Hambaravi on tasuline. Alla 18-aastastel lastel, pensionäridel ja invaliidsushüvitiste saajatel on õigus kulude osalisele hüvitamisele. Peate asjaomast õigust tõendama.

Kuidas saada ravimeid?

Retseptiravimeid saate retsepti ja Euroopa ravikindlustuskaardi alusel kõikidest apteekidest. Patsient maksab ravimi eest vaid kindlaksmääratud omaosaluse alusmäära retsepti kohta, mis varieerub vahemikus 0–100% sõltuvalt retsepti liigist.

Kuidas saada hüvitisi?

Tavapäraseid patsiendi omaosaluse kulusid Islandil ei hüvitata. Tehke kõikidest esitatavatest dokumentidest endale koopiad ja võtke kodumaale jõudes ühendust haigekassaga, et taotleda kulude hüvitamist. Täpsemalt ravikulude tagasimaksmise kohta

Kontaktasutus

Ministry of Health and Social Security (Tryggingastofnun r¡kisins)
Postiaadress: Laugavegi 114-116, IS-150 Reykjavik, Iceland
Tel: + 354 5604 400, + 354 5604 451
E-post: tr@tr.is 
www.tr.is