Kust saada informatsiooni?

Riikliku tervishoiuteenistuse teenus (National Health Service) pakub teile meditsiinialast nõu ja soovitab teile parimat kohalikku teenust vajaliku ravi saamiseks. Helistagenumbril 111, kui teil on vaja kiiresti arstiabi, kuid tegemist ei ole siiski hädaolukorraga (hädaolukorras helistage numbril 999).

Kust saada abi haigestumise korral, kuidas pääseda arsti vastuvõtule?
Arstiabi saamiseks võite pöörduda ükskõik millise riiklikku tervishoiuteenistusse (National Health Service - NHS) kuuluva arsti poole. Esitage Euroopa ravikindlustuskaart ja isikut tõendav dokument. Arsti vastuvõtt on tasuta. Eraarsti ravikulusid ei hüvitata.
Kuidas pääseda haiglaravile?
Hospitaliseerimise korraldab arst (üldarst), hambaarst või silmaarst, välja arvatud erakorralise meditsiinilise abi vajadusel. Kui teil on kehtiv Euroopa ravikindlustuskaart, on riikliku tervishoiuteenistuse (NHS) hallatavates haiglates enamus ravi tasuta, samuti on tasuta vältimatu abi. Vajadusel võite pöörduda otse riiklikku tervishoiusüsteemi kuuluva haigla traumaosakonda. Erakliiniku raviarved tasub patsient ise.
Kuidas toimub transport haiglasse?
Kiirabi saab Suurbritannias kutsuda numbritelt 999 ja 112. Vältimatu abi korral kiirabiteenuse eest tasu ei võeta.
Kuidas saada hambaravi?
Kogu riikliku tervishoiuteenistuse (NHS) pakutava meditsiiniliselt näidustatud ravi on tasuline, mida ei hüvitata. Osaliselt hüvitatakse hambaravi vaid lastele ja pensionäridele.
Kuidas saada ravimeid?
Retsepti saamiseks pöörduge riiklikku tervishoiusüsteemi kuuluva arsti poole. Alla 16-aastastele lastele, rasedatele ja pensionäridele on retseptiravimid tasuta. Kõik teised tasuvad omaosaluse alusmäära 7.85 Suurbritannianaelaretsepti kohta.
Kuidas saada hüvitisi?
Suurbritannias on ravi enamasti tasuta ning seega puudub ka hüvitamissüsteem. Kui kohaldatakse tavapärast tasu (nt riikliku tervishoiuteenistusega (NHS) hõlmatud hambaarstide tasud), siis see ei kuulu Suurbritannias hüvitamisele. Eraarstide poolt pakutava ravi hüvitamine ei ole ette nähtud.
Kui pidite teenuste eest maksma, siis peaksite kodumaale jõudes ühendust võtma haigekassaga ning taotlema kulude hüvitamist. Täpsemalt saate ravikulude tagasimaksmise kohta lugeda haigekassa kodulehelt.
Kontaktasutus
The Pension Service International Pension Centre (IPC), part of the Department for Work and Pensions (DWP)
Postiaadress: Tyneview Park, Newcastle Upon Tyne, NE98 1BA, United Kingdom
Tel: +44 191 2187777, +44 191 2187547